Kritiky.cz > Horory > Cloverfield Paradox, The (2018)

Cloverfield Paradox, The (2018)

rp Cloverfield Paradox2C The 28201829.jpg
rp Cloverfield Paradox2C The 28201829.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zatím nej­slab­ší člá­nek Cloverfieldské série…


Planeta Země se ocit­la na pokra­ji obrov­ské glo­bál­ní ener­ge­tic­ké kri­ze, kte­rá by moh­la roz­pou­tat novou svě­to­vou vál­ku. I pro­to se hod­lá usku­teč­nit mezi­ná­rod­ní vesmír­ná mise, kte­rá by měla situ­a­ci uklid­nit. Nebude to však nic leh­ké­ho. Posádka vesmír­né sta­ni­ce Cloverfield má za úkol z oběž­né dráhy pou­žít urych­lo­vač čás­tic Shepard, kte­rý by mohl otáz­ku obno­vy ener­gie vyře­šit. Jenomže ten­to pří­stroj je veli­ce nesta­bil­ní a tak během pro­ce­su dojde k neče­ka­ným kom­pli­ka­cím a doslo­va se změ­ní rea­li­ta nejen na samot­né vesmír­né sta­ni­ci, ale i Zemi. Dojde totiž k pro­po­je­ní dimen­zí, kte­rá odstar­tu­je udá­los­ti kata­stro­fic­kých roz­mě­rů. Ztráta komu­ni­ka­ce s pozem­skou základ­nou, pani­ka i roz­bro­je mezi mezi­ná­rod­ní posád­kou jsou jen pou­hým začát­kem. Planeta Země totiž doslo­va zmi­ze­la, na vesmír­né sta­ni­ci začne dochá­zet k podiv­ným jevům a co je nej­hor­ší i záhad­ným úmr­tím jed­not­li­vých čle­nů posád­ky…


Režie: Julius Onah

Rok výro­by: 2018
Délka: 102 min
Země: USA
Hrají:
Gugu Mbatha-Raw...(Ava Hamilton)
David Oyelowo...(Kiel)
Daniel Brühl...(Schmidt)
John Ortiz...(Monk)
Ziyi Zhang...(Tam)
Elizabeth Debicki...(Jensen)
Roger Davies...(Michael)
...a dal­ší


Musím sou­hla­sit s názo­rem, že tato Cloverfieldská série je sku­teč­ně veli­ce podiv­ným „úka­zem“. Tři fil­my, tři roz­díl­né pří­běhy a pou­ze názna­ky jis­té spo­ji­tos­ti (jejich pro­po­je­ní). Přesto jak Cloverfield tak 10 Cloverfield Lane pova­žu­ji za vcel­ku solid­ní fil­my, kte­rým jsem sám napa­řil nad­prů­měr­né ohod­no­ce­ní. Oba byli napros­to odliš­né, no a přes­to jsem si v nich doká­zal najít to „svo­je“, co si zís­ka­lo mou pří­zeň i obdiv. Jenže tato vesmír­ná troj­ka mi bohu­žel pros­tě moc nesed­la. Kašlu na to, jak moc byla pro­po­je­na (koli­ka názna­ky) se svý­mi před­chůd­ci, pro­to­že je jas­né, že ten­to film (scé­nář) s nimi původ­ně neměl vůbec nic spo­leč­né­ho, ale násled­ně došlo k něko­li­ka úpra­vám, jenž původ­ní myš­len­ce roz­hod­ně moc nepo­moh­ly.
A i tak to neby­la žád­ná slá­va. Inspirace jiný­mi fil­my byla zjev­ná, což by mi ješ­tě tolik neva­di­lo, jen kdy­by se tu neob­je­vi­la celá řada napros­to uho­ze­ných, nesmy­sl­ných a hlav­ně ani ne moc zají­ma­vých (prý vtip­ných) momen­tů, kte­ré ve své finál­ní podo­bě byly spí­še trap­né. Kupříkladu tako­vá ruka jed­no­ho z posád­ky – ha ha ha to byla váž­ně prdel. Našel jsem tu však i něko­lik doce­la zají­ma­vých momen­tů (scén) – smrt Číňanky pat­ři­la k tomu nej­lep­ší­mu, co nám zde bylo nabíd­nu­to. Jenže vel­kou smůlou bylo i to, že atmo­sfé­ra toho­to fil­mu byla hod­ně kolí­sa­vá, mnoh­dy dost nudi­la, jin­dy jsem něko­lik minut doslo­va chroch­tal bla­hem – těch­to momen­tů však bylo vel­mi poskrom­nu.
Byla tu i celá řada nepře­hled­ných a zce­la zby­teč­ných momen­tů – úpl­ně klid­ně bych se tře­ba obe­šel bez dějo­vé lin­ky, kte­rá se ode­hrá­vá na Zemi s man­že­lem hlav­ní hrdin­ky. Prostě bylo vidět, že někte­ré situ­a­ce tu byly doslo­va vlo­že­ny nási­lím a tem­pu pří­bě­hu spí­še ublí­ži­ly, než aby mu nějak výraz­ně­ji pomoh­ly. Herecké výko­ny někte­rých jedin­ců byli taky vel­mi cha­bé, tak­že v tom­to pří­pa­dě pros­tě spo­ko­je­ný být nemůžu. Ač bych rád, tak tomu ten­to­krát nedám ani prů­měr­né ohod­no­ce­ní, pro­to­že znám celou řadu lep­ších scifi-hororů z vesmír­né­ho pro­stře­dí.

Hodnocení:
40% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ČESKÝ LEV 2004 - NOMINACE10. února 2005 ČESKÝ LEV 2004 - NOMINACE FILM Horem Pádem (produkce Ondřej Trojan – T.H.A.) Král zlodějů (produkce Rudolf Biermann - In Film Praha, Slavia Capital) Mistři (produkce Milan Kuchynka a Pavel Strnad - Negativ) […] Posted in Články
  • Předávkování11. listopadu 2022 Předávkování Olivier Marchal a další drsná chlapská gangsterka!! Spojení Francie a Marchal mi sedí už přes 10 let, ten chlap dělá obstojné žánrovky a vždy se těším na každý jeho nový počin. […] Posted in Krátké recenze
  • Telefonní budka30. ledna 2004 Telefonní budka Jako DVD tip měsíce ledna vám představujeme telekomunikační drama. Colin Farrell se na začátku thrilleru Telefonní budka rozhodne zvednout v telefonní budce zvonící telefon a je donucen […] Posted in Filmové recenze
  • Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha9. února 2018 Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha Poppy se celá natěšená řítila k Milli. Kamarádky se objaly. Poppy přijela do Stáje Zlatá hvězda, která patřila její tetě Sofii a jejímu manželovi, veterináři Markovi, kteří ji měli velmi […] Posted in Recenze knih
  • JEN ŘEKA TEČE: série podivných vražd na motivy novely čínského spisovatele Yu Hua17. května 2024 JEN ŘEKA TEČE: série podivných vražd na motivy novely čínského spisovatele Yu Hua Drama s poetickým názvem Jen řeka teče je v české distribuci vůbec první snímek čínského režiséra Shujun Weie, který byl s tímto snímkem na festivalu v Cannes (2023) nominován na cenu Un […] Posted in Filmové recenze
  • Kolo zázraků - 70 %22. prosince 2017 Kolo zázraků - 70 % Tento nejnovější film Woodyho Allena se odehrává v 50. letech 20. století v zábavním parku na Comey Islandu. Do kulis pestrobarevných atrakcí spolu s přeplněnou pláží zasadil Allen […] Posted in Filmové recenze
  • Moulin Rouge - O FILMU31. července 2018 Moulin Rouge - O FILMU Filmoví teoretici považují muzikál Moulin Rouge za poslední díl reži­sérovy trilogie „rudé opony“, která začala filmem Tanec v srdci (1992) a pokračovala snímkem Romeo a Julie (1996) s […] Posted in Speciály
  • Peter Krištúfek24. dubna 2018 Peter Krištúfek Peter Krištúfek (* 23. červen 1973, Bratislava, Slovensko - † 23. duben 2018[1] ) byl slovenský spisovatel, trojnásobný finalista literární soutěže Povídka (v letech 2000, 2002 a […] Posted in Profily osob
  • Somebody Help Me (2007)17. ledna 2012 Somebody Help Me (2007) Kam všichni zmizeli? Brendan a Derryl vyráží společně se svými dívkami do Lake Arrowhead, kde chtějí připravit velkolepou narozeninovou párty a pozvat na ni své přátelé. Akce proběhne […] Posted in Horory
  • Kovář z Podlesí - 40 %3. prosince 2021 Kovář z Podlesí - 40 % Vesnička Podlesí je plná malebných dřevěných domečků, kde hospodaří převážně ženské, ale hlavní slovo tady mají muži. Je jich sice jen pár, ale rozumí takřka všemu. Jen s jedním si nějak […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54038 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72208 KB. | 18.05.2024 - 08:52:44