Kritiky.cz > Horory > Dismembering Christmas (2015)

Dismembering Christmas (2015)

rp Dismembering Christmas 28201529.jpg
rp Dismembering Christmas 28201529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vánoční svát­ky trá­ve­né v les­ní cha­tě, se pro sku­pi­nu přá­tel sta­nou zou­fa­lým bojem o holý život. 

Skupina kama­rá­dů se roz­hod­ne strá­vit vánoč­ní svát­ky v les­ní cha­tě, kte­rou vlast­ní otec jed­no­ho z nich. Přestože se někte­ří z nich moc nemu­sí, věří, že díky alko­ho­lu a spo­leč­ným akti­vi­tám na své spo­ry zapo­me­nou. Ihned po pří­jez­du jsou však varo­vá­ni jed­ním z míst­ních, že zdej­ší lesy obchá­zí vrah a ať radě­ji odje­dou. Omladina však bere jeho slo­va na leh­kou váhu a roz­je­dou pořád­nou alko­ho­lo­vou pár­ty. Ráno je kro­mě vel­ké koco­vi­ny čeká i nepří­jem­né zjiš­tě­ní, že dva z nich chy­bí. Odjeli bez roz­lou­če­ní, nebo se jim snad něco sta­lo? Nepotrvá to dlou­ho a i ostat­ní pocí­tí na vlast­ní kůži, že pří­jezd sem byla nej­vět­ší chy­ba v jejich živo­tě…


Režie: Austin Bosley
Rok výro­by: 2015
Délka: 74 min
Země: USA
Hrají:
Nina Kova...(Sam)
Johnathon Krautkramer...(Justin)
Baker Chase Powell...(Mark Turner)
Danielle Doetsch...(Katie)
Leah Wiseman...(Emma)
Marla Van Lanen...(Joan)
...a dal­ší


Jste-li začí­na­jí­cí reži­sér s mrz­kým roz­poč­tem 25 000 dola­rů, máte oprav­du ome­ze­né mož­nos­ti, jak si spl­nit svůj vel­ký sen a hlav­ně si zís­kat divá­ky na svou stra­nu. V minu­los­ti se našlo něko­lik výji­mek (Sam Raimi (Evil Dead), Peter Jackson (Bad Taste), Eduardo Sánchez a Daniel Myrick (The Blair Witch Project)), kte­rým se to poved­lo, ale ti měli po ruce pře­ce jenom kapá­nek vět­ší roz­po­čet a hlav­ně oko­lo sebe tým lidí, pro kte­ré hrát bylo radost a potě­še­ní. Čehož se tady nedo­čká­me, pro­to­že po strán­ce herec­kých výko­nů to byla vylo­že­ná kata­stro­fa. Austin Bosley tak měl více méně jen dvě mož­nos­ti, buď nato­čit found foo­tage a nebo sla­sher.
Naštěstí se roz­ho­dl pro dru­hou mož­nost. I přes neval­nou kva­li­tu fil­mu jako cel­ku, se tu dá nara­zit na něko­lik doce­la pove­de­ných scén, kte­ré film zachrá­ni­ly od odpa­du. Pokud totiž pře­ži­je úvod­ní dva­ce­ti­mi­nu­tov­ku, kte­rá se celá točí jen oko­lo pří­jez­du na cha­tu, prv­ních hádek, stu­pid­ních dia­lo­gů a chlastá­ní, bude­te násled­ně „odmě­ně­ni“ cel­kem při­ja­tel­nou vyvraž­ďo­vač­kou. Samozřejmě v rám­ci mož­nos­tí, ale dalo se zde nara­zit na něko­lik doce­la kre­a­tiv­ních mor­dů, nebu­de chy­bět gore a dokon­ce jsem tu zare­gis­tro­val i na něko­lik poku­sů o vytvo­ře­ní napě­tí.
Navíc mi při­šla zají­ma­vá i prá­ce samot­né­ho kame­ra­ma­na, kte­rý by si v jed­nom momen­tu zaslou­žil dostat pořád­ně přes drž­ku (kdy kame­rou schvál­ně zabí­ral úpl­ně něco jiné­ho, než by v danou chví­li divák chtěl), aby násled­ně roz­jel urput­nou honič­ku po domě, kte­rou zabí­ral téměř do detai­lů. Právě i tyto drob­nos­ti nako­nec roz­hod­ly o tom, že neod­chá­zím ani moc zkla­mán. Už dopře­du jsem do toho­to fil­mu totiž šel s tím, že půjde o céč­ko­vou zále­ži­tost. Několikrát mě však mile pře­kva­pi­li, něko­li­krát jsem se i zasmál (občas i kvů­li tvůr­čí tupo­sti) a do tře­ti­ce něko­li­krát jsem se při­sti­hl, jak té laci­něj­ší napo­do­be­ni­ně Leatherface fan­dím, aby ty debíl­ky pořád­ně zma­sa­kro­va­la. 

Hodnocení:
40%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Door in the Woods (2019)15. dubna 2022 Door in the Woods (2019) V žádném případě si neberte domů pohozené dveře, které najdete někde v lesíku za barákem!Manželé Redd a Evelyn se přistěhují do malého městečka společně se svým problémovým […] Posted in Horory
  • Animefest6. května 2012 Animefest Tak jsem v pátek dorazil na Animefest, před šestou jsem dorazil. Díky novinářské pozvánce jsem nemusel nic platit a tak jsem byl při zahájení. A ihned jsem se podíval na první film. Na […] Posted in Články
  • Pohádky o domovních znameních26. července 2021 Pohádky o domovních znameních „Domovní znamení, to byly – a někde ještě stále jsou – obrázky nebo sošky, které si lidé kdysi dávali vyhotovit na své domy“.  Oslovuje autor místo úvodu čtenáře a nabízí osm pohádek, ve […] Posted in Recenze knih
  • PlayStation 5 na pulty obchodů dorazí mezi 13. a 20....29. srpna 2020 PlayStation 5 na pulty obchodů dorazí mezi 13. a 20.... PlayStation 5 na pulty obchodů dorazí mezi 13. a 20. listopadem, uvádí VGC Posted in Krátké herní aktuality
  • Vera Drake - žena dvou tváří19. ledna 2005 Vera Drake - žena dvou tváří Projekt 100 slibuje pro rok 2005 několik zajímavých filmových setkání. Jde o historicky cenné chuťovky (sci-fi Metropolis z roku 1927 nebo Charlieho Chaplina ve filmu Moderní doba), filmy […] Posted in Filmové recenze
  • Praha - den & noc11. července 2022 Praha - den & noc Hned na úvod vyslovím, že tady se to fakt nepovedlo. Dělalo se velké haló, jakáže to bude reality show, ale skutek utek. Divím se těm lidem, co účinkují v Praha - den & noc, že nemají […] Posted in Reality show
  • Bruce Willis30. března 2022 Bruce Willis Walter Bruce Willis (narozen 19. března 1955) je americký herec na odpočinku. Jeho kariéra začala v 70. letech 20. století na mimobroadwayských scénách. Proslavil se hlavní rolí v […] Posted in Profily osob
  • Vláďa Vytásek: Můj bylinkový svět22. listopadu 2016 Vláďa Vytásek: Můj bylinkový svět Nádherná kniha vytvořená s láskou (a nabitá informacemi). Zdaleka v ní ale není to, co vyzařuje z Vládi Vytáska, to prostě papír není schopen pojmout, ač se moc snaží… ale je tu přesně to, […] Posted in Domácí rady
  • Long Weekend (2008)10. června 2012 Long Weekend (2008) Manželský pár si chtěl užít pěkný víkend v australské divočině, jenže to by se v ní musel umět chovat slušně… Díky tomuto snímku jsem se přesvědčil jak důležité je […] Posted in Horory
  • Nepředstavitelné (2018)8. listopadu 2018 Nepředstavitelné (2018) Švédové natočili solidní směsici žánrů a nebýt první pomalé půlky, je to pecka jak sviň.Prvních čtyřicet minut je opravdu úmorně pomalých a myslím si, že pár diváků film i vzdají, jsou zde […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54603 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72072 KB. | 25.04.2024 - 06:51:48