Kritiky.cz >

V tento den roku 1973 byl vydán film „Podraz“

Scenárista David S. Ward v jed­nom z roz­ho­vo­rů uve­dl, že k napsá­ní fil­mu The Sting ho inspi­ro­val výzkum o kapsá­řích: „Protože jsem nikdy před­tím nevi­děl film o důvě­řiv­ci, řekl jsem si, že to musím... Read more »

Stylistické kouzlo George Roy Hilla: Tvůrčí rozhodnutí a nostalgický punc ve filmu Podraz

George Roy Hill se při reží­ro­vá­ní fil­mu „Podraz“ (1973) roz­ho­dl vyu­žít někte­ré sty­lis­tic­ké postu­py 30. let. Například se roz­ho­dl pou­žít na začát­ku fil­mu sta­ro­mód­ní dobo­vé logo spo­leč­nos­ti Universal, kte­ré oka­mži­tě navo­di­lo... Read more »

V tento den roku 1946 byl uveden film „It’s a Wonderful Life“ (Život je krásný)

Film byl nato­čen pod­le povíd­ky a bro­žu­ry „Největší dárek“, kte­rou Philip Van Doren Stern vydal v roce 1943, a při svém uve­de­ní do kin vydě­lal 6,3 mili­o­nu dola­rů, což je při­bliž­ně dvoj­ná­so­bek výrob­ních... Read more »
Stránka načtena za 2,56430 s | počet dotazů: 186 | paměť: 47248 KB. | 20.07.2024 - 10:52:48