Kritiky.cz >

Oceňovaná videohra Ghost of Tsushima se dočká filmové...

Oceňovaná video­hra Ghost of Tsushima se dočká fil­mo­vé adap­ta­ce. Režírovat bude Chad Stahelski (John Wick). Produkčně na adap­ta­ci pak dohléd­ne Peter Kang ze stu­dia Sucker Punch Productions, kte­ré za... Read more »

Vývoj předělávky legendárního Gothicu je v plném proudu....

Vývoj pře­dě­láv­ky legen­dár­ní­ho Gothicu je v plném prou­du. THQ prá­ce na něm svě­ři­lo stu­diu Alkimia Interactive se síd­lem v Barceloně. Vývoj je tepr­ve na počát­ku. Prozatím má tým 35 lidí ale nabí­rá... Read more »

Dead Island 2 by měl cílit na next-gen konzole a PC. Vyplývá...

Dead Island 2 by měl cílit na next-gen kon­zo­le a PC. Vyplývá to z pra­cov­ních nabí­dek stu­dia Dambusters Studios (Homefront: The Revolution), kte­ré se týka­jí již zave­de­né­ho AAA pro­jek­tu. Dead Island... Read more »

Instinction vypadá jako duchovní nástupce Dino Crisis. Půjde...

Instinction vypa­dá jako duchov­ní nástup­ce Dino Crisis. Půjde o sur­vi­val s dino­sau­ry, kte­rý se bude ode­hrá­vat v semi-open world svě­tě, kde nás prů­zkum zave­de až do hlu­bin oce­á­nu. Prvotní titul od novozéland­ské­ho... Read more »

Čínský gigant Tencent se prý chystá spolknout Electronic...

Čínský gigant Tencent se prý chys­tá spolk­nout Electronic Arts nebo Take-Two Interactive za mili­ar­dy dola­rů. Pokud by se tak nesta­lo, majo­rit­ní vlast­ník Riot Games by se poo­hlé­dl po jiho­ko­rej­ských her­ních... Read more »

Naughty Dog chystají něco nového. Dle několika inzerovaných...

Naughty Dog chys­ta­jí něco nové­ho. Dle něko­li­ka inze­ro­va­ných pozic a dří­věj­ších názna­ků by moh­lo jít o mul­tipla­yer do The Last of Us Part II, The Last of Us Part III nebo... Read more »

Do Bradavic se letos nepodíváme. Očekávané RPG Hogwarts...

Do Bradavic se letos nepo­dí­vá­me. Očekávané RPG Hogwarts Legacy z kou­zel­nic­ké­ho svě­ta se odklá­dá na rok 2022. Vývojáři ze stu­dia Avalanche Software potře­bu­jí více času. Read more »

Respawn Entertainment dal dohromady malý tým vývojářů. Ti...

Respawn Entertainment dal dohro­ma­dy malý tým vývo­já­řů. Ti mají pra­co­vat na zbru­su novém pro­jek­tu. Vyplývá to z inze­rá­tů na webu stu­dia, kte­ré má na svě­do­mí titu­ly jako Star Wars Jedi:... Read more »

Nový projekt od Kojima Productions bude zasazen do moderní...

Nový pro­jekt od Kojima Productions bude zasa­zen do moder­ní éry, a bude obsa­ho­vat mechy s pří­še­ra­mi, lze vyčíst z inze­rá­tů na webu stu­dia pro vývo­já­ře, pro­gra­má­to­ry a desig­né­ry. Read more »

Sea of Thieves dostane v příštím roce battle-pass zdarma....

Sea of Thieves dosta­ne v příš­tím roce battle-pass zdar­ma. Pirátský titul od stu­dia Rare si letos zahrá­lo více jak 11 mili­o­nů hrá­čů. Read more »

Bývalí vývojáří CD Projekt Red představují izometrický...

Bývalí vývo­já­ří CD Projekt Red před­sta­vu­jí izo­me­t­ric­ký sci-fi horor CryoSpace. Titul, kte­rý ve vás může evo­ko­vat pocit z Vetřelce od pol­ské­ho stu­dia Kuklam Studios vyjde v roce 2022. Read more »

Vzniká sci-fi střílečka z třetí osoby od bývalého šéfa...

Vzniká sci-fi stří­leč­ka z tře­tí oso­by od býva­lé­ho šéfa Battlefieldu Patricka Söderlunda. Hra má dis­po­no­vat dyna­mic­kým poča­sím a vir­tu­ál­ním svě­tem o roz­lo­ze 256 čtve­reč­ních kilo­me­t­rů. Titul pohá­ní tech­no­lo­gie Unreal Engine. Na nepo­jme­no­va­ném... Read more »

Oficiální HW specifikace k akčnímu RPG Godfall od studia...

Oficiální HW spe­ci­fi­ka­ce k akč­ní­mu RPG Godfall od stu­dia Counterplay Games Read more »

Vývoj Halo Infinite opouští Chris Lee, který v 343...

Vývoj Halo Infinite opouš­tí Chris Lee, kte­rý v 343 Industries zastá­val pozi­ci výkon­né­ho ředi­te­le. Lee odchá­zí ale pou­ze z her­ní­ho stu­dia, v Microsoftu bude i nadá­le pra­co­vat Read more »

Teaser na sci-fi horor Quantum Error od studia Teamkill Media...

Teaser na sci-fi horor Quantum Error od stu­dia Teamkill Media (Kings of Lorn: The Fall of Ebris) Read more »

Horor The Medium vyjde ještě tento rok. Stane se tak 10. 12....

Horor The Medium vyjde ješ­tě ten­to rok. Stane se tak 10. 12. letoš­ní­ho roku na Xbox Series X|S a Microsoft Windows (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) a v den vydá­ní bude sou­čás­tí Xbox... Read more »

Rambo míří do Mortal Kombat 11. K milníku 8 milionů...

Rambo míří do Mortal Kombat 11. K mil­ní­ku 8 mili­o­nů pro­da­ných kopií stu­dia NetherRealm Studios (Injustice 2, Mortal Kombat X ) a Warner Bros. Games (Batman: Arkham City) vydá­va­jí Kombat Pack... Read more »

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde opravdu na konci roku,...

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde oprav­du na kon­ci roku, ujiš­ťu­je vyda­va­tel Koch Media ale záro­veň dodá­vá, že kvů­li nároč­né logis­ti­ce v době pan­de­mie to bude pou­ze v někte­rých zemích Evropy.... Read more »

Kena: Bridge of Spirits od studia Ember Lab se odkládá na...

Kena: Bridge of Spirits od stu­dia Ember Lab se odklá­dá na prv­ní čtvrt­le­tí roku 2021 Read more »

RollerCoaster Tycoon 3 od studia Frontier Developments vyjde 24....

RollerCoaster Tycoon 3 od stu­dia Frontier Developments vyjde 24. 9. v  kom­plet­ní edi­ci Read more »

Slavné finské studio Remedy Entertainment slaví 25 let od...

Slavné fin­ské stu­dio Remedy Entertainment sla­ví 25 let od své­ho zalo­že­ní. Ve videu jsou nám při­po­me­nu­ty nej­slav­něj­ší znač­ky stu­dia jako Max Payne, Alan Wake nebo Control. Read more »

Cinematic trailer na střílečku Outriders od studia People Can...

Cinematic trai­ler na stří­leč­ku Outriders od stu­dia People Can Fly (Bulletstorm, Gears of War) Read more »

Nová hra Unknown 9 Awakening od studia Reflector Entertainment...

Nová hra Unknown 9 Awakening od stu­dia Reflector Entertainment se před­sta­vu­je v úvod­ním tea­ser fil­meč­ku Read more »

Horor Quantum Error si má brát inspiraci z povídek od...

Horor Quantum Error si má brát inspi­ra­ci z poví­dek od Lovecrafta a horo­vo­vé série Dead Space. Exkluzivní next-gen titul pro PS4 a PS5 od stu­dia TeamKill Media vyjde někdy v prů­bě­hu příští­ho roku. Read more »

Medal of Honor: Above and Beyond se představuje v první...

Medal of Honor: Above and Beyond se před­sta­vu­je v prv­ní pořád­né ukáz­ce i se zábě­ry z hra­ní. Titul od ostří­le­né­ho stu­dia Respawn Entertainment vyjde exklu­ziv­ně na VR zaří­ze­ní znač­ky Oculus. Read more »
Stránka načtena za 3,21831 s | počet dotazů: 217 | paměť: 47603 KB. | 18.07.2024 - 17:37:25