Kritiky.cz > Speciály > Tajemství jejich očí - ZE STRÁNEK NA PLÁTNO - Život mezi slovy

Tajemství jejich očí - ZE STRÁNEK NA PLÁTNO - Život mezi slovy

Tajemstvi
Tajemstvi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Než jsem se stal fil­mo­vým scé­náris­tou a reži­sé­rem, byl jsem hlav­ně fil­mo­vým fanouš­kem,“ říká Billy Ray. „Tentokrát se mi chví­le­mi těž­ko sou­stře­di­lo na prá­ci, pro­to­že mě při pohle­du na moni­tor napadlo: Bože, to jsou Julia Roberts a Nicole Kidman a Chiwetel Ejiofor – všich­ni dohro­ma­dy v jed­nom zábě­ru! S tako­vý­mi osob­nost­mi nablíz­ku se člo­věk musí k prá­ci vylo­že­ně při­nu­tit, jinak se z něj stá­vá nad­še­ný fan­da, chrou­pá pop­corn a mává líst­kem do kina.“

„Režírování začí­ná s vylo­že­ně jed­no­du­chým cílem. Snažíte se poko­řit napsa­nou strán­ku,“ vysvět­lu­je Billy Ray. „Herci tady nejsou od toho, aby vystu­po­va­li v nafil­mo­va­ném čte­ní vaše­ho scé­ná­ře. Jejich úko­lem je zjis­tit, kam až je scé­nář může zavést. Hledají život mezi slo­vy. Někdy to zna­me­ná odří­kat dia­log tak, jak je napsa­ný, někdy ne. Jindy je tře­ba slo­va upra­vit, najít něco jiné­ho... Herci mají vlast­ní instinkt a pod­ně­ty. Stane se, že nepo­tře­bu­jí pro­slov z vaše­ho scé­ná­ře, pro­to­že se díky vlast­ním schop­nos­tem doká­ží vyjá­d­řit jedi­ným pohle­dem. Herci z fil­mu Tajemství jejich očí jsou chytří a jedi­né, o co jim šlo, bylo najít nej­lep­ší mož­nou ver­zi. K tomu smě­řo­va­ly všech­ny jejich dota­zy a poznám­ky.“

„Chiwetel za mnou cho­dil tři­krát den­ně a říkal: Víš jak natá­čí­me tu scé­nu za tři dny? Kdybychompřidali do dneš­ní scé­ny tuhle větu, vyzně­lo by to lépe... V deva­de­sá­ti deví­ti pro­cen­tech pří­pa­dů měl prav­du. Proč bych se měl tako­vé­mu pří­no­su brá­nit? Herci ví, co se pro jejich posta­vy hodí. Myslím, že všich­ni dohro­ma­dy jsme vytvo­ři­li doce­la sluš­ný mix.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25856 s | počet dotazů: 244 | paměť: 71604 KB. | 23.06.2024 - 05:58:48