Kritiky.cz > Speciály > Tajemství jejich očí - O FILMU

Tajemství jejich očí - O FILMU

Tajemstvi
Tajemstvi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak vyso­ká je cena, kte­rou musí­me pla­tit za posed­lost?

Na to odpo­ví­dá mys­te­ri­óz­ní thriller Tajemství jejich očí, kte­rý se noří hlu­bo­ko do osob­ních témat ztrá­ty, zra­dy a nehy­nou­cí rodi­čov­ské tou­hy napra­vit nevy­slo­vi­tel­nou křiv­du.

Vyšetřovatelka stát­ní­ho návlad­ní­ho Jess Cobb (Julia Roberts), agent FBI Ray Kasten (Chiwetel Ejiofor) a zástup­ky­ně stát­ní­ho návlad­ní­ho Claire Sloan (Nicole Kidman) pat­ří k nej­lep­ším z nej­lep­ších v celém Los Angeles.  Jejich kari­é­ry jsou na vze­stu­pu. Když Jess a Ray dosta­nou za úkol vyšet­řit nález bru­tál­ně zavraž­dě­né mrt­vo­ly poho­ze­né v popel­ni­ci, vzá­pě­tí zjis­tí něco nepřed­sta­vi­tel­ně straš­né­ho – obě­tí je Jessina nezle­ti­lá dce­ra Caroline. Ray a Jess spo­jí síly s Claire, aby dopad­li vra­ha a pře­da­li ho spra­ve­dl­nos­ti. Jenže jejich sna­ha se stře­tá­vá s tvr­dou rea­li­tou: pode­zře­lý je fede­rál­ně chrá­ně­ným svěd­kem, tak­že se rych­le vra­cí zpát­ky na svo­bo­du.

Ani o tři­náct let poz­dě­ji se Ray, Jess a Claire nedo­ká­ží vyrov­nat s násled­ky tragé­die a neú­spě­chu. Ray se vra­cí do Los Angeles, pro­to­že našel novou sto­pu a chce pře­svěd­čit Claire, aby zno­vu ote­vře­la vyšet­řo­vá­ní nedo­ře­še­né­ho pří­pa­du. Společně s Jess nako­nec všich­ni tři pří­sa­ha­jí, že až nasta­ne roz­ho­du­jí­cí chví­le, vez­mou zále­ži­tos­ti do vlast­ních rukou a osob­ně pomstí ohav­ný zlo­čin.

Nikdo z nich však není při­pra­ve­ný na odha­le­ní neče­ka­né­ho šoku­jí­cí­ho tajem­ství.

 V hlav­ních rolích Tajemství jejich očí hra­jí Julia Roberts (oce­ně­ná Oscarem za dra­ma Erin Brockovich), Nicole Kidman (oce­ně­ná Oscarem za dra­ma Hodiny) a Chiwetel Ejiofor (nomi­no­va­ný na Oscara za dra­ma 12 let v řetě­zech).

Scénáristou a reži­sé­rem fil­mu je Billy Ray (Hunger Games, Na odstřel) nomi­no­va­ný na Oscara za scé­nář k dra­ma­tu Kapitán Phillips.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27883 s | počet dotazů: 246 | paměť: 71587 KB. | 23.06.2024 - 02:57:44