Kritiky.cz > Speciály > Tajemství jejich očí - DALŠÍ HEREC - Základní kostrou je Los Angeles

Tajemství jejich očí - DALŠÍ HEREC - Základní kostrou je Los Angeles

Tajemstvi
Tajemstvi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Vždycky, když píšu scé­nář, poklá­dám si otáz­ku, proč jsou na tom hrdi­no­vé špat­ně a jakým způ­so­bem by se jejich situ­a­ce moh­la ve fil­mu zlep­šit,“ říká reži­sér Billy Ray. „Podle toho si roz­vrh­nu scé­nář. Když se hrdi­na nepro­dí­rá vlast­ní­mi pro­blémy, na kon­ci se nemá s čím vyrov­nat. Tentokrát jsem musel pra­co­vat se tře­mi posta­va­mi najed­nou. Každá potře­bo­va­la vlast­ní tra­ble, kte­ré se dají vyře­šit jedi­ně v tom­to fil­mu.“

Během psa­ní scé­ná­ře se něko­li­krát změ­ni­lo mís­to, kde se Tajemství jejich očí ode­hrá­vá. Původně to mělo být San Antonio, potom San Francisko, pak Londýn, Boston a nako­nec Billy Ray zvo­lil Los Angeles.

Město a mno­ho jeho iko­nic­kých pamá­tek se v pod­sta­tě sta­ly dal­ším hrdi­nou fil­mu a výraz­ně při­spě­ly k atmo­sfé­ře pří­bě­hu, kte­rý se ode­hrá­vá ve dvou časo­vých rovi­nách: v roce 2002 a o tři­náct let poz­dě­ji v sou­čas­nos­ti. „Los Angeles je mís­to, kde jsem vyros­tl. Ukázalo se, že je to taky měs­to, o kte­rém mám nej­ví­ce co říct,“ vysvět­lu­je Billy Ray. „Jsem nad­še­ný, že se Los Angeles sta­lo základ­ní kostrou celé­ho fil­mu.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22120 s | počet dotazů: 246 | paměť: 71570 KB. | 23.06.2024 - 07:19:55