Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Tajné pražské kino se skrývá v kouzelné skříni

Tajné pražské kino se skrývá v kouzelné skříni

5tueAFDH0gA
5tueAFDH0gA
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Praha má na zim­ní sezó­nu nové pod­zem­ní kino, do kte­ré­ho se vchá­zí doslo­va skrz skříň.

Kino Slunečnice, oblí­be­né střeš­ní kino na praž­ské Arkádě Pankrác, se spo­lu s dal­ší­mi let­ní­mi ven­kov­ní­mi kiny v čes­ké met­ro­po­li uza­vře­lo, když se v září ochla­di­lo.

Pořadatelé však vyu­ži­li mimose­zón­ní pří­le­ži­tos­ti a udě­la­li pro zim­ní měsí­ce něco malé­ho. Kino Sunset, kte­ré nyní oku­pu­je pro­sto­ry kina v tren­dy hole­šo­vic­ké hale Vnitroblok, se pře­jme­no­va­lo na „Vánoční pří­běh“ a už šest týd­nů pro­mí­tá oblí­be­né svá­teč­ní fil­my.

Vchod do kina zdo­bí poš­tov­ní schrán­ka s dopi­sy pro Ježíška, útul­ný krb a old­scho­o­lo­vý gra­mo­fon hra­jí­cí sezón­ní melo­die. A to nej­lep­ší nako­nec: abys­te se dosta­li dovnitř pro­mí­ta­cí­ho sálu, musí­te pro­jít skří­ní.

Samotný pro­mí­ta­cí sál kina Sunset nabí­zí něko­lik desí­tek nadu­ca­ných kře­sel a stol­ků pro kon­ce­si.

Aktuálně (do 8. led­na) pro­mí­tá kino Sunset řadu svá­teč­ních hitů, mezi kte­ré pat­ří prv­ní dva fil­my Sám doma, Grinch, Love, Actually, Série Harry Potter a dal­ší.

Od příští­ho týd­ne vánoč­ní kla­si­ku vystří­da­jí oblí­be­né fil­my jako Pretty Woman, Catch Me if You Can, The ProposalVelký Gatsby.

Přestože vánoč­ní téma asi nevy­dr­ží dlou­ho do zim­ních měsí­ců, dou­fá­me, že kino Sunset se ve Vnitrobloku ješ­tě chví­li udr­ží, než se do čes­ké met­ro­po­le vrá­tí sezó­na let­ních kin a kino se pře­stě­hu­je zpět na praž­skou stře­chu.

Přinejmenším vstup do skří­ně by byl ide­ál­ním mís­tem pro pro­mí­tá­ní adap­ta­ce kni­hy C. S. Lewise Lev, čaro­děj­ni­ce a skříň z roku 2005, kte­rá se sho­dou okol­nos­tí natá­če­la v Praze a na mís­tech po celé České repub­li­ce.

Vánoční příběh kina Sunset v Praze. Foto: Instagram / Kino Sunset

Vánoční pří­běh kina Sunset v Praze. Foto: Instagram / Sunset Cinema

Vstupné do kina Sunset ve Vnitrobloku sto­jí 290 korun. Vstupenky může­te zakou­pit v síti GoOut, ale zvý­hod­ně­né balíč­ky, kte­ré zahr­nu­jí pop­corn nebo sva­ře­né víno, jsou aktu­ál­ně k dostá­ní na Slevomatu.

Více infor­ma­cí o praž­ském kině a kom­plet­ní pro­gram najde­te na ofi­ci­ál­ních strán­kách kina Sunset.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45819 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71699 KB. | 16.06.2024 - 15:14:25