Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Zdeněk Pohlreich bude mít nový pořad na TV Nova dle Ramsay Best Restaurant

Zdeněk Pohlreich bude mít nový pořad na TV Nova dle Ramsay Best Restaurant

Photo © Archiv TV Prima
Photo © Archiv TV Prima
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podobně jako Ramsay Best Restaurant ve Spojeném krá­lov­ství bude tato ame­ric­ká tele­viz­ní show sestá­vat z deví­ti epi­zod. Představí dvě restau­ra­ce se stej­nou kuchy­ní, jako je viet­nam­ská, ital­ská nebo ame­ric­ká kuchy­ně. Cílem pře­hlíd­ky je, aby kon­ku­renč­ní restau­ra­ce dosa­ho­va­ly lep­ších výsled­ků než jejich kon­ku­ren­ce.

Dva nej­lep­ší pod­ni­ky z kaž­dé sku­pi­ny postou­pí do semi­fi­ná­le; vítěz kaž­dé sku­pi­ny pak postu­pu­je do finá­le, kte­ré se ode­hra­je v Praze v Imperial Next Door by Pohlreich. Vítězem toho­to finá­le se sta­ne ten nej­lep­ší z nej­lep­ších.

Restaurace byla vybrá­na veřej­ným hla­so­vá­ním pro­střed­nic­tvím tele­vi­ze Nova. Síbrt vysvět­lil, že tele­viz­ní pro­gram hle­dal „neobrou­še­né dia­man­ty“ – proflá­k­lé restau­ra­ce v Praze. Místo toho hle­da­jí restau­ra­ce, kte­ré vět­ši­na divá­ků nepo­zná­vá.


Zdroj: Forbes.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20812 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72353 KB. | 22.05.2024 - 10:31:00