Kritiky.cz > Recenze knih > Tarot keltských draků: SILNÝ pomocník pro slabé i silné chvíle

Tarot keltských draků: SILNÝ pomocník pro slabé i silné chvíle

IMG 20220206 120737
IMG 20220206 120737
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tarot kelt­ských dra­ků pat­ří k taro­tu, kte­rý ráda vyu­ží­vám jen při urči­tých pří­le­ži­tos­tech. Až ritu­ál­ních, svá­teč­ních nebo ve chví­li, kdy se potře­bu­ji zasta­vit a roz­hod­nout oprav­du jas­ně. Já vím, že ho mno­zí vyu­ží­va­jí pro den­ní výkla­dy, ale já k němu mám stá­le respekt.

Drak je sym­bo­lem síly a moud­ros­ti, to mi asi nej­ví­ce utkvě­lo z vyklá­dá­ní, medi­ta­cí a zahle­dě­ní se do karet. A také v pra­xi dáva­jí mno­hem hlub­ší odpo­vě­di s jed­ním spe­ci­fi­kem: vůbec se neda­jí zlá­kat na dopl­ňu­jí­cí kar­ty, dal­ší výkla­dy a podob­ně.

IMG 20220206 120737
IMG 20220206 120737
IMG 20220208 142917
IMG 20220208 142917

I když něče­mu nero­zu­mí­te, nepus­tí Vás dál. Máte nej­pr­ve poro­zu­mět tomu, čemu v tom prvot­ním výkla­du nero­zu­mí­te.
Jednoduše se dá říci, že jsou to kar­ty:

 • Pro sil­né výkla­dy, kte­ré ne-chcete sly­šet, vidět - výklad jde hod­ně do hloub­ky a prav­dy
 • Nedají se zne­u­ží­vat opa­ko­va­ný­mi výkla­dy - začnou mást
 • Nejsou vhod­né pro dlou­hé, obsáh­lé výkla­dy, tam jsem se potom už sama ztrá­ce­la - snad pro­to, že důraz­ně odpo­ví už NAPOPRVÉ! „Nezkoušej mě dál!!“

Ale tako­vé svát­ky v roce, nové začát­ky, sta­ré kon­ce, pod­po­ry a při­pra­ve­nost na při­jmu­tí odpo­vě­di jaké­ko­liv. Jako kdy­by tarot kelt­ských dra­ků vycí­til ocho­tu zaří­dit se pod­le toho, co se uká­že, uká­zal poko­ru, vděč­nost a díky – a pak uká­že i to, co uká­zat má.

A to se mi osvěd­či­lo i ve výkla­dech pro kli­en­ty, v krát­kých výkla­do­vých dnech s jed­nou malou infor­ma­cí. Přišla… ale vždy s ní ten dotyč­ný musel nalo­žit po svém. Přišla a zase ode­šla. Jako vánek. Něco důle­ži­té je tu… a ty s tím nalož dle své­ho!

V kní­žeč­ce najde­te pro lep­ší ori­en­ta­ci:

 • Základní popis karet, živly, základ­ní význa­my
 • Detailnější popis­ky karet
 • Návody pro výkla­dy

Na kar­tách pak i dva ukáz­ko­vé výkla­dy, patr­ně oblas­ti, ve kte­rých jsou kar­ty nej­sil­něj­ší. A jed­no z témat není nic men­ší­ho než vliv minu­lých živo­tů na život sou­čas­ný. Začínáme zost­ra!

O auto­rech: D.J. Conway, Lisa Hunt: Při prá­ci na dra­čím taro­tu se čas­to cíti­li tele­pa­tic­ky spo­je­ni a na sou­la­du tex­tu i obráz­ků je to znát. Krásná spo­lu­prá­ce plná pod­po­ry i spo­leč­né­ho vidě­ní je cítit z kaž­dé kar­ty.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie, 2021, www.synergiepublishing.com, vydá­ní tře­tí

 


Foto: Renata Petříčková & Nakladatelství Synergi


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
 • Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové11. dubna 2022 Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové Andělé mají v různých kulturách i různé podoby, stejně tak se můžeme různým způsobem napojovat na své předky, mudrce, šamany, medicimany nebo bytosti, které jsou symbolem dávné moudrosti. […] Posted in Recenze knih
 • Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti11. dubna 2022 Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti Řekla bych, že Čtyři dohody jsou obecně očistné. Ne vždy jsou v praxi použitelné, to rozhodně zdvihám prst, protože proplouvat životem naprosto meditativně a mít všechno na salámu, to […] Posted in Knihovnička
 • Tajná mantra28. března 2022 Tajná mantra Putování do himalájského kláštera s pocitem, že tohle je životní úkol. Seznamte se s Mattem Lesterem! Poutavé vyprávění kombinuje beletrii, hluboké uvolnění čtenářovy mysli, zoufalé drama  […] Posted in Knihovnička
 • Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace28. března 2022 Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace Najít v kartičkách přítele, který vám každý den řekne něco milého, nebo v době, kdy to potřebujte, vám poradí. Nebo vás podpoří, podělíte se s  nimi o radost a nové směry  - to je dar k […] Posted in Zajímavosti
 • Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké?23. března 2022 Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké? Pak budete spokojeni s Medicinskými kartami, se kterými se ponoříte do světa zvířecího smýšlení, cítění a vnímání. Do symboliky, kterou každé zvíře nese a kterými se zabývají snad všechny […] Posted in Knihovnička
 • Alana Fairchild: Posvátné rebelky9. března 2022 Alana Fairchild: Posvátné rebelky "Toužíš, aby ptáci uměli létat pod vodou. Chceš, aby láska zvítězila nad mocí. Přeješ si, aby lidé k sobě přistupovali jako rovnocenní a toužíš vnímat posvátnost v sobě i ve světě. Chceš […] Posted in Recenze knih
 •  Chris-Anne: Tarot světla a stínu5. ledna 2022  Chris-Anne: Tarot světla a stínu Tradiční tarotové archetypy pojaté moderním životem, situacemi, které důvěrně známe a ve kterých stojíme v jistých životních situacích tak, jako to dělaly kdysi postavy na klasických […] Posted in Recenze knih
 • Sheri Winston: Anatomie vzrušení ženy16. listopadu 2021 Sheri Winston: Anatomie vzrušení ženy Výzva pro odvážné! Ponořit se do procítění své sexuality nejen po té duchovní rovině, ale hlavně po té fyzické. Nyní získávám pocit, že když vím, kde a jak se to děje, děje to […] Posted in Recenze knih
 • Orákulum bohyní: ženy nejen ženám14. července 2021 Orákulum bohyní: ženy nejen ženám V každém z nás je kousek té bohyně, každý z nás má někdy touhu ničit, nebo musí něco zničit, aby se mohlo něco posunout dál. Té, která představuje nějaký vzor chování těla, duše nebo […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47685 s | počet dotazů: 270 | paměť: 69482 KB. | 08.12.2023 - 10:41:01