Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Interview na Blu-Ray

Interview na Blu-Ray

FrancoandRogenTheInterview
FrancoandRogenTheInterview
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

   Snad všich­ni jsme o tom­to fil­mu sly­še­li. Dílo, kte­ré roz­pou­ta­lo diplo­ma­tic­ký kon­flikt mezi USA a Severní Koreou. Roztržka, jež vyvr­cho­li­la sta­že­ním sním­ku z kin, nepro­ká­za­ný­mi hac­ker­ský­mi úto­ky na stu­dio Sony i celo­stát­ním výpad­kem inter­ne­tu v Severní Koreji. Úsměvná sar­kas­tic­ká kome­die vyvo­la­la mezi­ná­rod­ní bou­ře a má tak dale­ko vět­ší pře­sah, než kouz­le­ní úsměvů na tvá­ři divá­ků.

Interview je již šes­tou spo­lu­pra­cí zná­mé komic­ké dvo­ji­ce Setha Rogana a Jamesa Franca. A opět je to napros­to ztřeš­tě­ná jíz­da. Franco zde vystu­pu­je jako Dave Skylark, mode­rá­tor pořa­dů s celebri­ta­mi, jehož pro­du­cen­tem je Aaron Rapaport (Seth Rogen). Děj se rych­le roz­jíž­dí a dvo­ji­ce si poměr­ně záhy domlou­vá usku­teč­ně­ní roz­ho­vo­ru se seve­ro­ko­rej­ským dik­tá­to­rem Kim Čong-unem. Před naplá­no­va­ným odjez­dem je jim ovšem CIA při­dě­len bonu­so­vý úkol: zba­vit se vůd­ce jed­nou pro­vždy.

Pro neza­svě­ce­né divá­ky při­chá­zí po pří­jez­du do bla­ho­sla­ve­né země šok. Kim totiž není puri­tán­ský, zahořk­lý dik­tá­tor, ale je zde vykres­len jako zhý­ra­lý casa­no­va, kte­rý si život uží­vá plný­mi douš­ky. Uvidíme zbě­si­lou jízdu tan­kem, vůd­cův osob­ní harém, luxus­ní auta a mno­ho dal­ší­ho. Vzhledem k tomu, že se film nebe­re ani pra­má­lo váž­ně, jed­na šíle­něj­ší scé­na stří­dá dru­hou a je tedy dost důle­ži­té, aby vám ten­to druh humo­ru sedl. Přehnaný, čer­ný i poli­tic­ký včet­ně nará­žek na řadu fil­mů a pořa­dů, no zkrát­ka jed­na vel­ká šíle­ná smě­si­ce.

Necelé dvě hodi­ny si na Blu-Ray může­me užít v dabin­gu či v původ­ním zně­ní s titul­ky. Exkluzivně na dis­ku nalez­ne­me i tra­dič­ně vyne­cha­né scé­ny a komen­tá­ře tvůr­ců, nebyl by to Franco a Rogen, kdy­by zde neby­ly i vtíp­ky z natá­če­ní a spe­ci­ál­ní klip Rande s dik­tá­to­rem. V bonusech najde­me i čtvrt­ho­di­no­vý spe­ci­ál­ní díl pořa­du Discovery Nazí a vystra­še­ní. Dva lidé, obvykle muž a žena, mají nazí s jed­ním před­mě­tem pře­žít 21 dní v divo­či­ně. Ztřeštěná dvoj­ka si ovšem vez­me toa­let­ní papír se slu­neč­ní­mi brý­le­mi, poru­ší všech­ny limi­ty sou­tě­že a po svém vzo­ru udě­la­jí z pořa­du úsměv­nou fraš­ku.

Disk tak při­ná­ší přes tři hodi­ny ulít­lé zába­vy a fanouš­ci toho­to dua by si ho roz­hod­ně nemě­li nechat ujít.

[adro­ta­te banner=„36“]

Film si může­te kou­pit na DVD nebo na Blu-ray.


Podívejte se na hodnocení Interview na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Blíží se nový Battlefield? Internetem se šíří nové... Blíží se nový Battlefield? Internetem se šíří nové video od Youtube uživatele jackfragsz z...
Red Dead Redemption 2 / část 16 / John a jeho super nápad / 1080 HD / 60 FPS ...
William Shakespeare: Něco za něco - 20. 10. 2018 - Divadlo pod Palmovkou Divadlo pod Palmovkou, Praha, Česká republika, režie: Jan Klata Vstupenky: goout.net/cs/listky/n...
Ve štábu Miloše Zemana padají pěsti ...
Pohádka pro dospělé to je pátý díl Ramba - Rambo: Poslední krev John Rambo v hereckém obsazení – Sylvestr Stallon se vrací k blízkým, dobrým lidem. Na ranč...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97995 s | počet dotazů: 284 | paměť: 69688 KB. | 01.12.2023 - 23:41:37