Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Interview na Blu-Ray

Interview na Blu-Ray

FrancoandRogenTheInterview
FrancoandRogenTheInterview
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

   Snad všich­ni jsme o tom­to fil­mu sly­še­li. Dílo, kte­ré roz­pou­ta­lo diplo­ma­tic­ký kon­flikt mezi USA a Severní Koreou. Roztržka, jež vyvr­cho­li­la sta­že­ním sním­ku z kin, nepro­ká­za­ný­mi hac­ker­ský­mi úto­ky na stu­dio Sony i celo­stát­ním výpad­kem inter­ne­tu v Severní Koreji. Úsměvná sar­kas­tic­ká kome­die vyvo­la­la mezi­ná­rod­ní bou­ře a má tak dale­ko vět­ší pře­sah, než kouz­le­ní úsměvů na tvá­ři divá­ků.

Interview je již šes­tou spo­lu­pra­cí zná­mé komic­ké dvo­ji­ce Setha Rogana a Jamesa Franca. A opět je to napros­to ztřeš­tě­ná jíz­da. Franco zde vystu­pu­je jako Dave Skylark, mode­rá­tor pořa­dů s celebri­ta­mi, jehož pro­du­cen­tem je Aaron Rapaport (Seth Rogen). Děj se rych­le roz­jíž­dí a dvo­ji­ce si poměr­ně záhy domlou­vá usku­teč­ně­ní roz­ho­vo­ru se seve­ro­ko­rej­ským dik­tá­to­rem Kim Čong-unem. Před naplá­no­va­ným odjez­dem je jim ovšem CIA při­dě­len bonu­so­vý úkol: zba­vit se vůd­ce jed­nou pro­vždy.

Pro neza­svě­ce­né divá­ky při­chá­zí po pří­jez­du do bla­ho­sla­ve­né země šok. Kim totiž není puri­tán­ský, zahořk­lý dik­tá­tor, ale je zde vykres­len jako zhý­ra­lý casa­no­va, kte­rý si život uží­vá plný­mi douš­ky. Uvidíme zbě­si­lou jízdu tan­kem, vůd­cův osob­ní harém, luxus­ní auta a mno­ho dal­ší­ho. Vzhledem k tomu, že se film nebe­re ani pra­má­lo váž­ně, jed­na šíle­něj­ší scé­na stří­dá dru­hou a je tedy dost důle­ži­té, aby vám ten­to druh humo­ru sedl. Přehnaný, čer­ný i poli­tic­ký včet­ně nará­žek na řadu fil­mů a pořa­dů, no zkrát­ka jed­na vel­ká šíle­ná smě­si­ce.

Necelé dvě hodi­ny si na Blu-Ray může­me užít v dabin­gu či v původ­ním zně­ní s titul­ky. Exkluzivně na dis­ku nalez­ne­me i tra­dič­ně vyne­cha­né scé­ny a komen­tá­ře tvůr­ců, nebyl by to Franco a Rogen, kdy­by zde neby­ly i vtíp­ky z natá­če­ní a spe­ci­ál­ní klip Rande s dik­tá­to­rem. V bonusech najde­me i čtvrt­ho­di­no­vý spe­ci­ál­ní díl pořa­du Discovery Nazí a vystra­še­ní. Dva lidé, obvykle muž a žena, mají nazí s jed­ním před­mě­tem pře­žít 21 dní v divo­či­ně. Ztřeštěná dvoj­ka si ovšem vez­me toa­let­ní papír se slu­neč­ní­mi brý­le­mi, poru­ší všech­ny limi­ty sou­tě­že a po svém vzo­ru udě­la­jí z pořa­du úsměv­nou fraš­ku.

Disk tak při­ná­ší přes tři hodi­ny ulít­lé zába­vy a fanouš­ci toho­to dua by si ho roz­hod­ně nemě­li nechat ujít.

[adro­ta­te banner=„36“]

Film si může­te kou­pit na DVD nebo na Blu-ray.


Podívejte se na hodnocení Interview na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92873 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71744 KB. | 28.02.2024 - 08:12:42