Kritiky.cz > Recenze knih > Temná energie - Juli Zeh

Temná energie - Juli Zeh

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha Temná ener­gie od němec­ké autor­ky Juli Zeh je výbor­ným dílem. To je pros­tě fakt, o kte­rém nehod­lám dis­ku­to­vat.

To jen tak na úvod, abychom si ujas­ni­li pra­vi­dla hry a hrá­li fair-play.

Žánrově bychom ten­to román moh­li zařa­dit do kate­go­rie detek­tiv­ních pří­bě­hů. Temná ener­gie je však detek­tiv­kou pou­ze zdán­li­vě. V zása­dě se jed­ná o kni­hu, jejíž hlav­ní devi­zou je zkou­má­ní dvou posto­jů k živo­tů, kauzál­ní­ho (kte­rý zastá­vá vědec Oskar) a multi-světové inter­pre­ta­ce (kte­rou zastá­vá vědec Sebastian). Jen tak mimo­cho­dem se sta­ne zlo­čin (vraž­da a také únos) a do pří­bě­hu se vlo­ží komi­sař Schilf a jeho býva­lá stu­dent­ka Rita Skura (krás­né jmé­no, ne?). Právě komi­sař Schilf mi při­jde jako hlav­ní plus romá­nu a nej­lep­ší posta­va z kni­hy vůbec. Má poměr­ně zvlášt­ní meto­dy, jed­ná se o jakousi kom­bi­na­ci inspek­to­ra Colomba a agen­ta FBI Coopera (toho z Twin Peaks). Své pří­pa­dy řeší s dopo­mo­cí intu­i­ce, a to tak, že se pokou­ší číst „zdro­jo­vý kód svě­ta“. Zajímavé.

Čtenář od začát­ku ví, kdo je vrah a v prů­bě­hu kni­hy mu i cel­kem brzo dojde, kdo sto­jí „v poza­dí“ vše­ho. O odha­lo­vá­ní zlo­čín­ců tato kni­ha sku­teč­ně není. Spíše se zamě­řu­je na popis situ­a­cí (mimo­cho­dem, vel­mi ori­gi­nál­ně), kte­rý při­po­mí­ná náhled z pta­čí per­spek­ti­vy na celý děj. Koneckonců ptá­ci jsou pro kni­hu nesmír­ně důle­ži­tí, samot­ný poli­cis­ta Schilf nosí vej­ce jed­no­ho z nich v hla­vě. Zdá se vám to pop­né? Ale kde­že, zas tak šíle­né to není... Ptačí per­spek­ti­vě hod­ně pomá­há i to, že v ději se nevy­sky­tu­je pří­mo žád­ná hlav­ní posta­va, těch „hlav­něj­ších“ tu je něko­lik a kaž­dá ma vyčle­ně­nou svo­ji část pří­bě­hu.

Ani ten nej­ge­ni­ál­něj­ší vědec nemá poně­tí, proč jabl­ko padá sho­ra dolů, a tuhle nevě­do­most nazý­vá gra­vi­ta­ce. Také náho­da je tako­vá nálep­ka. Možná taky déjá-vu a intu­i­ce. Neuchopitelné je zachy­ce­no pojme­no­vá­ním. Myslíte si, že deva­de­sát devět pro­cent všech poj­mů je jen tako­vá nálep­ka? Máte prav­du. Kdybych měl spo­jit všech­ny vědy v jed­nu jedi­nou, vznik­lo by něco, co už dlou­ho exis­tu­je: jazyk.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Robot Chicken: Star Wars27. prosince 2015 Robot Chicken: Star Wars Kdo neviděl, jakoby nežil. Nen tu moc co říct, a to, co by se říct dalo, už řečeno bylo, takže řekněme řeknu jen to, že když jsem to viděl, říkal jsem si... No, ani jsem toho moc neříkal, […] Posted in Krátké recenze
  • Podfu(c)k16. dubna 2022 Podfu(c)k Recenze na film Snatch (Podfu(c)k): Neuvěřitelně spletitý, zamotaný a překombinovaný film, který neskutečně komplikovaným způsobem vypráví poměrně jednoduchý příběh. Přiznám se, že na […] Posted in Krátké recenze
  • Můj soused zabiják 28. září 2004 Můj soused zabiják 2 Na dvojku souseda zabijáka jsem se vypravila vybavena nevalným názorem na jedničku a odhodláním, že tak činím jen pro Kinomol. Nemůžeme přeci psát jen o dobrých filmech. Občas je třeba […] Posted in Filmové recenze
  • Jaws 3-D (1983)26. července 2016 Jaws 3-D (1983)  Tentokrát bude řádit obrovský žralok v zábavním vodním parku. Jasný důkaz toho, že kvalita této série jde rapidně dolů… Mike Brody společně se svou přítelkyní Kay […] Posted in Horory
  • Pracovní sešit pro chytré děti - hry a úkoly pro šikulky od 3 do 7 let4. listopadu 2019 Pracovní sešit pro chytré děti - hry a úkoly pro šikulky od 3 do 7 let Hledáte zajímavé inspirace pro práci s předškoláky? Zajímáte se o Montessori pedagogiku? Jste rodič nebo učitel předškoláka? Pokud jste odpovědi alespoň na jednu z otázek ano, je tato […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Immortals Fenyx Rising (Gods & Monsters) se představuje v...10. září 2020 Immortals Fenyx Rising (Gods & Monsters) se představuje v... Immortals Fenyx Rising (Gods & Monsters) se představuje v první pořádné ukázce. Ubisoft nezapře, že inspiroval The Legend of Zelda. Posted in Krátké herní aktuality
  • Cyberpunk 2077 se i přes všechny sliby odkládá na 10....27. října 2020 Cyberpunk 2077 se i přes všechny sliby odkládá na 10.... Cyberpunk 2077 se i přes všechny sliby odkládá na 10. prosince letošního roku, tedy o 21 dní Posted in Krátké herní aktuality
  • XX [ekusu kurosu]: makyo densetsu (2007)12. května 2013 XX [ekusu kurosu]: makyo densetsu (2007) Odpočinkový výlet se promění v boj o holý život s bandou fanatických vesničanů, kteří touží po vaší noze… Aiko navrhne své kamarádce Shiyori, která nedávno prošla bolestivým […] Posted in Horory
  • Apt Pupil (1998)21. ledna 2017 Apt Pupil (1998)  I nadaný žák může podlehnout zrůdnosti okolního světa… Todd je jeden z nejlepších studentů své školy a je mu předurčována skvělá budoucnost. Nadaný žák se ze všeho […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42241 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71793 KB. | 20.07.2024 - 21:15:31