Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Temný rytier povstal:Prvé reakcie z novinárskej projekcie.

Temný rytier povstal:Prvé reakcie z novinárskej projekcie.

baaanee
baaanee
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

06.07.2012 pre­beh­la v USA novi­nár­ska pro­jek­cia Batmanovskej tri­ló­gie The Dark Knight Rises,prvé reak­cie novi­ná­rov sú viac ako pozitívne.Niektorý dokon­ca počas pro­jek­cie aj pla­ka­li a pove­da­li že The Dark Knight Rises je naj­lep­ším záve­reč­ným fil­mom tri­ló­gie aký bol kedy natočený.To sú sil­né slo­vá a my môž­me len ticho závi­dieť a odpo­čí­ta­vať dni do premiéry.Tu sú vyja­dre­nia niek­to­rých uzná­va­ných novi­ná­rov.

Lauren Hiestand (recen­zent­ka pre youtube.com)
“Práve skon­či­lo pre­mi­e­ta­nie fil­mu The Dark Knight Rises pre tisk a kri­ti­ku. film dostal STANDING OVATION

Tom McAuliffe (recen­zent pre komik­so­vý časo­pis)
“Práve skon­či­lo pre­mi­e­ta­nie, neu­ve­ri­teľ­né, nemô­žem sa dočkať, keď si to pus­tím ešte raz, a potom zno­vu a zno­vu”

Ohodnotil film 9/10, pri­čom The Amazing Spider-man od neho dostal 7.5The Avengers 8.5. Keď mu bola polo­že­ná otáz­ka, kto­rý aspekt bol na fil­me naj­lep­ší, odpo­ve­dal jed­no­slov­ne: Bane. Povedal, že Joker je iko­nic­ký, ale zami­lu­je­te si aj Banea, kto­rý bol skve­lo zahra­tý. Ďalej pove­dal, že je to naj­lep­ší tretí diel aký vzni­kol, per­fekt­ne uza­tvá­ra tri­ló­giu, prí­beh bol doko­na­le vyroz­prá­va­ný (Nolanov štan­dard)

Vince Peluso
“V tej­to chví­li nemám slov. Ale musím pove­dať, že TDKR je pres­ne to, čo som chcel.”

Potvrdil, že ale 40-50 ľudí, väč­ši­nou kri­ti­ci, stá­li po fil­me na nohách a tlieska­li. Taktiež od neho padla slo­vá “niek­to­ré scé­ny môžu ľudia ozna­čiť za sku­točne kon­tro­verz­né”. Skončil: “Plakal som cel­ko­vo dva­krát: prvý krát pre­to­že ma zava­li­lo nezne­si­teľ­né množ­stvo smút­ku, a dru­hý krát, keď som zažil pocit ulti­mát­ne­ho gee­kov­ské­ho šťas­tia”.

Tiež sa nevie­te dočkať?pre tých kto­rý si chcú skrá­tiť čaka­nie tu máme 13 min­úto­vé featurette,kde sa vyja­drujú k natá­ča­niu her­ci a reži­sér a je tu aj pár pek­ných zábe­rov zo zákulisia,ty kto­rý majú napo­ze­ra­né trailery,video neob­sa­hu­je SPOILER!Temný rytier povstal-13 min­úto­vé Featurette


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69211 s | počet dotazů: 263 | paměť: 69439 KB. | 06.12.2023 - 03:51:36