Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Prokletí - Cursed

Prokletí - Cursed

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Wes Craven a Kevin Williamson. Hvězdné duo horo­ro­vé­ho žán­ru para­dox­ně dost čas­to ten­to fil­mo­vý styl paro­du­je. Daří se jim jak vydě­sit, tak si pohrát s klišé hrů­zu vyvo­lá­va­jí­cích titu­lů. Však už jed­no z nej­zná­měj­ších Cravenových „dětí“ Noční můra v Elm Street měla jako ústřed­ní­ho zabi­já­ka sice krve­lač­né­ho, ale cynic­ké­ho mani­aka se smys­lem pro čer­no­čer­ný humTo, že Craven a Williamson doká­ží spo­jit jak horor, tak mír­nou paro­dii ve fun­gu­jí­cí celek, před­ved­li pře­de­vším v  sérií tee­nage­rov­ských vyvraž­ďo­va­ček Vřískot, kte­rá čítá tři díly (1996, 1997, 2000). Craven si poté na chví­li odbě­hl k mystic­ké­mu thrille­ru nazva­ném Tajemný let (2005), aby se poté opět vrá­til k tomu, co umí nej­lé­pe (ne, snad, že by se Tajemný let nepo­ve­dl). Znovu spo­jil své síly s  dvor­ním scé­náris­tou něko­li­krát zmí­ně­ným Williamsonem a  roz­hod­li se vypus­tit na plát­no oblí­be­né chlu­pá­če – vlkodla­ky.

Měl bych vás ovšem při­pra­vit na to, že ten­to­krát spí­še pře­va­žu­je humor­ný nádech, než ten horo­ro­vý. Vše začne jako kla­sic­ký pří­běh o  sra­že­ném zví­ře­ti, kte­ré se pus­tí do osád­ky auta, aby se ta násled­ně zača­la za svi­tu úplň­ku shá­nět po krva­vé hos­ti­ně. Začnete pro­to před­po­klá­dat, že půjde o stan­dard­ní horo­ro­vou podí­va­nou. Jenže to je omyl. Prokletí podob­né fil­my vese­le zesměšňu­jí a zahr­nou nás naráž­ka­mi na téma „vlčích lidí“. K tomu, aby se jim to daři­lo jsou tu i  tri­ky, kte­ré jsou oči­vid­ně pří­liš „digi­tál­ní“. To je ale troš­ku matou­cí. Nejdříve jste pře­svěd­če­ni, že půjde o oby­čej­ný stra­ši­del­ný film, ale pak se dočká­te zápla­vy růz­ných vtíp­ků a  účel­ně nepo­ve­de­ných spe­ci­ál­ních efek­tů. Následně se pak divá­ci roz­dě­lí do dvou sku­pin, ta prv­ní bude hlá­sat, že jde o nepo­ve­de­ný horor, ta dru­há při­stou­pí na hru, kte­rou tvůr­ci nastar­to­va­li a budou vní­mat Prokleté s nad­hle­dem.

Musíte ho mít i v pří­pa­dě pří­bě­hu. Ten sta­ví do stře­du pozor­nos­ti dva sou­ro­zen­ce, used­lou Ellie (Christina Ricci) a  škol­ní­ho otlou­kán­ka Jimmyho (Jesse Eisenberg). Ti jsou během auto­mo­bi­lo­vé neho­dy pokou­sá­ni nezná­mým agre­siv­ním zví­ře­tem. Ano, hádá­te správ­ně, vlkodla­kem. Jenže pře­kva­pi­vě jim to spí­še v jejich živo­tě pomů­že. Oba zís­ka­jí vět­ší sebe­dů­vě­ru, sílu, odva­hu a sexap­peal. Jenže po nich jde ten, kte­rý zane­chal otis­ky zubů a drá­pů na jejich těle.

Už od začát­ku si bude­te mys­let, že víte, kdo onen záhad­ný vlkodlak je. V pod­sta­tě si tím bude­te do finá­le napros­to jis­tí. Jenže pak pro vás děj při­pra­ví něko­lik zají­ma­vých pře­kva­pe­ní, jejichž důsled­kem bude to, že za zabi­já­ka bude­te pova­žo­vat kaž­dou dru­hou ved­lej­ší posta­vu. Samotný konec už není tak bom­bas­tic­ký a  závě­reč­ný sou­boj mohl být roz­hod­ně šťav­na­těj­ší, ale teď už s  tím asi nic nena­dě­lá­me.

Craven vstou­pil na ten­ký led. Rozhodl se dát vět­ší pro­stor iro­nii a zesměš­nit, co se jen dalo. Naneštěstí plno divá­ků to nevza­lo a Prokletí se pro ně sta­li jen nepo­ve­de­ným horo­rem. Plno jiných si uvě­do­mi­lo o  co tvůr­cům jde a skvě­le se poba­vi­li. Nebudu vám radit, kte­rá vol­ba je lep­ší, ale já osob­ně si mys­lím, že kaž­dý s  troš­kou smys­lu pro humor a něja­kým tím zhléd­nu­tým „vlkod­la­čím“ fil­mem, při­jmou Prokleté jako pří­jem­né osvě­že­ní žán­ru.


Podívejte se na hodnocení Prokletí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Revamped (2007)20. března 2022 Revamped (2007) Céčková upíří rádoby komedie, ve které jdou hlavnímu hrdinovi po krku nejen upíři, ale vlastně úplně všichni…Podnikatel Richard Clarke má poněkud bujnou fantasii, jinak si ovšem […] Posted in Horory
  • Farma SK – 8. série – 69. díl (duel)4. června 2017 Farma SK – 8. série – 69. díl (duel) https://www.youtube.com/watch?v=bYp6MOhA9FQ Posted in Reality show
  • Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-)15. ledna 2019 Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-) Tak tady máme další Marvelovský počin. Hulk!!!! Jedna zelená příšerka, která se zjevuje pouze když je naštvaná a v klidovém stavu je z ní pohledný metr osmdesát dlouhý sympatický mladík, […] Posted in Retro filmové recenze
  • PlayAllspoluprace164. ledna 2007 Eragon - MEGA recenze Do kin právě vkročil tento film na poli fantazy a upřímně řečeno, byl dosti očekávaný. Mnoho lidí v něm vidělo nástupce Pána prstenů, jiní zase tvrdili, že to bude naprostý propadák. Ovšem […] Posted in Filmové recenze
  • Akumi (2005)23. listopadu 2011 Akumi (2005) Němci dokáží občas i příjemně překvapit. Akumi je celkem pohledná asijská dívka, která přežívá ze dne na den. Ptáte se proč? Protože svět postihla děsivá nákaza, která proměnila […] Posted in Horory
  • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kam na eurovíkendy28. února 2020 Kam na eurovíkendy Jste školou povinní či nemáte k dispozici mnoho volných dní, přesto však toužíte objevovat nová místa? Nebo jste zkrátka a jednoduše milovníci velkoměst a jejich atmosféra vám vlévá novou […] Posted in Zajímavosti
  • Blade Runner se dočká pokračování28. ledna 2016 Blade Runner se dočká pokračování Konečně jsme se dočkali, produkční firma Alcon Entertainment totiž definitivně potvrdila zprávu o pokračování jednoho z nejslavnějších sci-fi vůbec. Natáčení druhého Blade Runnera začne už […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Výzva - Kampfansage – Der letzte Schüler11. června 2006 Výzva - Kampfansage – Der letzte Schüler Mám „malé“ akční filmy rád. Nejsou peníze na gigantické přestřelky, monumentální výbuch a podobné výdobytky filmového průmyslu, takže musí projekt zaujmout jinak. Dost často je to […] Posted in Filmové recenze
  • Assassin's Creed Valhalla: Ragnarök právě vychází10. března 2022 Assassin's Creed Valhalla: Ragnarök právě vychází Rozšíření hry Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarök vychází dnes na konzolích Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation, 4, PC, Stadia a Amazon Luna (a je součástí […] Posted in Herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62127 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71854 KB. | 22.07.2024 - 23:20:17