Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Mandalorian - Chapter 12: The Siege (S02E04)

The Mandalorian - Chapter 12: The Siege (S02E04)

Mand12
Mand12
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mandalorian (Pedro Pascal) se kvů­li nové misi spo­jí se svý­mi sta­rý­mi spo­jen­ci Carou Dune (Gina Carano) a Greefem Kargou (Carl Weathers)...

Mandalorian: Chapter 12- Opravdu se nechci opa­ko­vat jako kolo­vrá­tek a půso­bit jako člo­věk s nekri­tic­ký­ma oči­ma, kte­rý neu­zná, že svět Star Wars vždyc­ky nedo­dá ten nej­lep­ší mate­ri­ál (viz. čer­s­tvý Lego Star Wars Holiday Special). Jenomže jaký jiný pocit člo­věk může mít z dosa­vad­ní 2. série Mandaloriana než ten, že jde o totál­ně vrchol­nou tvor­bu, kte­rá defi­ni­tiv­ně uka­zu­je, že Star Wars na malé obra­zov­ce roz­hod­ně nebyl ten nej­hor­ší nápad svě­ta. Zvláště když na tom děla­jí lidé, kte­ří pros­tě a jed­no­du­še oči­vid­ně umí, před­vá­dě­jí vrchol­nou ukáz­ku seri­á­lo­vé pro­duk­ce a pře­de­vším je na nich vidět, že mají svět Star Wars sku­teč­ně rádi!

12. díl seri­á­lu reží­ro­val Carl Weathers, kte­rý v seri­á­lu ztvár­ňu­je posta­vu Greefa Kargy. Už před­tím měl Weathers zku­še­nost s režií pár epi­zod jis­tých seri­á­lů, vůbec popr­vé se ale cho­pil tak vel­mi nároč­né pro­duk­ce a přes­to nato­čil dosud dost mož­ná jed­nu z nej­lep­ších epi­zod!

12 epi­zo­da Mandaloriana je vše, roz­hod­ně ale ne pou­hou výpl­ní. Vrací se zná­mé posta­vy Cara Dune a Greef Karga a upřím­ně mi ty posta­vy oprav­du začí­na­li chy­bět. Obě posta­vy se dočka­jí hrub­ší­ho pro­kres­le­ní a pře­de­vším se před­vá­dě­jí v tom nej­lep­ším mož­ném svět­le, pře­kva­pi­vě to ale pla­tí pře­de­vším o Kargovi na kte­ré­ho tou­to epi­zo­dou dosta­ne­te zce­la nový pohled.

Celá série je protka­ná akcí, akcí a zase akcí. Napříč celou epi­zo­du se tu před­vá­dě­jí scé­ny, kte­ré jako­by vypad­li z toho nej­vět­ší­ho bloc­kbus­te­ru, kte­rý v kla­sic­ké době bou­rá kina. Střílí se při­tom storm­tro­o­pe­ři, bou­cha­jí u toho TIE Fightery a Mando se opět před­vá­dí v akci s jet­pac­kem. Už sly­ším, že samot­ná akce pře­ce člo­vě­ku nemů­že sta­čit a že to není jenom o není. Jenomže není, to je prá­vě ono!

12. epi­zo­da Mandaloriana opět před­vá­dí, že i když se na během prv­ních pár epi­zod nemu­se­lo zdát a vět­ši­na epi­zod půso­bí spí­še jako side ques­ty, čím dál tím více se uka­zu­je, že je vše bra­vur­ně pro­po­je­né a časem bude tohle pro­po­je­ní prav­dě­po­dob­ně čím dál tím více výraz­něj­ší. Dá se na tuhle epi­zo­du nadá­vat, že je vypl­ní před­tím než by v násle­du­jí­cí epi­zo­dě mělo dojít k zásad­ní­mu setká­ní s jed­nou důle­ži­tou a dlou­ho oče­ká­va­nou posta­vou ze svě­ta Star Wars, ako­rát, že to tak ale vůbec není! Dostáváme koneč­ně náznak toho po čem Impérium tou­ží, opět se neče­ka­ně vra­cí posta­vy, jejichž návrat bys­te jen tak neče­ka­li a přes­to jste rádi, že je vidí­te a pře­de­vším to celé má sku­teč­ně váhu, že se tu boju­je o něco hod­ně zásad­ní­ho. A to je pros­tě úžas­né.

Tahle epi­zo­da opět před­vá­dí, že má seri­ál nesku­teč­né vizu­ál­ní kouz­lo a fakt, že vypa­dá tak vel­ko­le­pě tomu sku­teč­ně při­dá­vá pocit, že kou­ká­te na něco zásad­ní­ho co boří kla­sic­ké před­sta­vy o seri­á­lo­vém zážit­ku. A na kon­ci do toho opět dora­zí Giancarlo Esposito, aby si ukra­dl celý svůj one moment epi­zo­dy pro sebe a dal dost jed­no­znač­ně naje­vo, že nás od jeho Moffa Gideona ješ­tě čeka­jí vel­ké věci.

Mandalorian II pros­tě zatím 1. sérii vylo­že­ně pře­ko­ná­vá a mám vel­ké nadě­je v tom, že dal­ší díly nekles­nou na mys­li. Carl Weathers se nicmé­ně jako reži­sér může pochlu­bit jed­nou z nej­lep­ších epi­zod seri­á­lu, kte­rá od úvod­ní sek­ven­ce s Carou Dune po závě­reč­nou nahá­něč­ku před­vá­dí vrchol­nou zále­ži­tost. A i když je zde Baby Yoda vylo­že­ně ukli­zen na ved­lej­ší kolej, své momen­ty si pořád doká­že ukrad­nout pro sebe a zůstá­vá tím nej­roz­to­mi­lej­ším McGuffinem všech dob. Tak snad mu to vydr­ží i pro příš­tě..........

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mandalorian - 2. série29. prosince 2020 Mandalorian - 2. série Mandalorian (Pedro Pascal) byl pověřen aby Dítě vrátil k jeho lidem- Jediům. Mandalorian se tak s Dítětem vydává na cestu napříč galaxii, při kterém se setká se starými i novými spojenci a […] Posted in TV Recenze
  • Mandalorian: Chapter 11: The Heiress13. listopadu 2020 Mandalorian: Chapter 11: The Heiress Mandalorian (Pedro Pascal) se vydává na širé moře a přitom pozná nečekané spojence... Mandalorian: Chapter 11- Režii si vzala na starost Bryce Hallas Howard, přičemž tato herečka a […] Posted in TV Recenze
  • Mandalorian: Chapter 17 - Odpadlík1. března 2023 Mandalorian: Chapter 17 - Odpadlík Din Djarin (Pedro Pascal) spolu s Groguem započíná důležitou cestu... Star Wars se sice ještě nějakou dobu do kin nevrátí, v seriálové formě ovšem žijí naplno. A po téměř dvou a půl […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 16: The Rescue (S02E08) - Čeká na nás nečekané cameo. :-)18. prosince 2020 The Mandalorian - Chapter 16: The Rescue (S02E08) - Čeká na nás nečekané cameo. :-) Mandalorian (Pedro Pascal) a jeho spojenci se vydávají na nebezpečnou záchranu... Mandalorian: Chapter 16- Finále druhé série se ujmul režisér Peyton Reed, tedy ten samý člověk, který již […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 14: The Tragedy (S02E06)6. prosince 2020 The Mandalorian - Chapter 14: The Tragedy (S02E06) Mandalorian (Pedro Pascal) a Dítě cestují na pradávné místo... Mandalorian: Chapter 14- Před rozborem nejnovějšího dílu mi to nedá a vyjádřím se k jistému obvinění o tom, že dávám každému […] Posted in TV Recenze
  • Mandalorian - 1. série30. října 2020 Mandalorian - 1. série Seriál Mandalorian je zasazen 5 let po konci události Star Wars: Epizody VI- Návratu Jediho a odehrává se tak mezi pádem Impéria a vzestupem Prvního řádu. Seriál sleduje našeho hlavního […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 15: The Believer (S02E07)14. prosince 2020 The Mandalorian - Chapter 15: The Believer (S02E07) Mandalorian (Pedro Pascal) se vydává na nebezpečnou misi..... Mandalorian- Chapter 15: Abych se ve svých rozborech nejnovějších dílů Mandaloriana pořád jenom neopakoval, rozhodl jsem se […] Posted in TV Recenze
  • Mandalorian - Chapter 9: The Search (S02E01)30. října 2020 Mandalorian - Chapter 9: The Search (S02E01) Mandaloriana (Pedro Pascal) jeho hledání po ostatních Mandalorianech zavede zpátky na Tatooine... Jsou Star Wars značka, která by měla být dojena skrz „televizní“ seriály? Ještě 2 roky […] Posted in TV Recenze
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - komplet29. června 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - komplet Boba Fett (Temuera Morrison) se společně s Fennec Shand (Ming-Na Wen) snaží převzít území, kterému kdysi vládl Jabba Hutt.....Boba Fett se možná poprvé neslavně objevil v neslavném Star […] Posted in TV Recenze
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti27. června 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti Boba Fett (Temuera Morrison), Fennec Shand (Ming-Na Wen), Din Djarin (Pedro Pascal) a jejich spojenci se definitivně pouští do osudové bitvy.......Finále sedmidílného seriálu The Book of […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71524 s | počet dotazů: 244 | paměť: 71871 KB. | 23.06.2024 - 09:31:01