Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Tipy na zajímavé hudební filmy

Tipy na zajímavé hudební filmy

kGgW1k9swkE
kGgW1k9swkE
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Máte rádi fil­my s hudeb­ní téma­ti­kou? Tak prá­vě pro Vás jsem si dnes při­pra­vil člá­nek, kde bych chtěl vybrat něko­lik, dle mého, zají­ma­vých hudeb­ních sním­ků.
Cesta ke slá­vě / Bound for Glory (1976)
Woody Guthrie byl legen­dár­ní ame­ric­ký pís­níč­kář, prá­vě o něm pojed­ná­vá film Bound for Glory. Snímek se ode­hrá­vá ve 30. letech v době Velké hos­po­dář­ské kri­ze. Woody, kte­rý se v Oklahomě živil jako kres­líř reklam­ních slo­ga­nů, odjíž­dí na západ za pra­cí, aby uži­vil rodi­nu. Tam je však svěd­kem vyko­řis­ťo­vá­ní a těž­ké prá­ce za mini­mál­ní gáži. Účastní se demon­stra­cí a vybí­zí k zaklá­dá­ní odbo­rů, při­tom samo­zřej­mě hra­je své pís­ně. Postupně zís­ká­vá popu­la­ri­tu a začí­ná vystu­po­vat v rádiu. Svou kari­é­ru však nako­nec vymě­ní za to, aby mohl dál hrát pro oby­čej­né děl­ní­ky. David Carradine podá­vá v hlav­ní roli svůj život­ní výkon (samo­zřej­mě spo­lu se seri­á­lem Kung-Fu: Legenda pokra­ču­je). Film zís­kal Oscara za kame­ru, jeli­kož zde byla popr­vé vyu­žit Steadicam.
Na pokra­ji slá­vy / Almost Famous (2000)
Film vyprá­ví pří­běh mla­dé­ho chlapc eWilliama, kte­rý díky své sestře pozná­vá krá­su rocko­vé muzi­ky. Láska k této hud­bě ho zave­de do novi­nář­ské bran­že. Díky tomu se sezná­mí s kape­lou Stillwater, o kte­ré dosta­ne, od pres­tiž­ní­ho hudeb­ní­ho časo­pi­su Rolling Stone, nabíd­ku udě­lat repor­táž. Vyráží s kape­lou na tur­né a tam zaží­vá růz­né pří­ho­dy. Film je pove­de­ný díky herec­kým výko­nům, skvě­lé­mu scé­ná­ři a cel­ko­vě vel­mi pří­jem­né atmo­sfé­ře.
Beze mě: Šest tvá­ří Boba Dylana / I’m not There (2007)
Originálně poja­tý živo­to­pis­ný film pojed­ná­vá o jed­nom z nej­vět­ších uměl­ců 20. sto­le­tí. Kromě The Beatles a Elvise snad nikdo neo­vliv­nil muzi­ku více než prá­vě Bob Dylan. Film zob­ra­zu­je uměl­ce v něko­li­ka fázích jeho živo­ta a pokaž­dé je stvár­něn jiným her­cem (např. Cate Blanchett, Heath Ledger nebo Christian Bale).
Walk the Line (2005)
Herecký kon­cert v podá­ní Joaquina Phoenixe ve fil­mu o dal­ší hudeb­ní legen­dě, Johnny Cashovi. Snímek uka­zu­je všech­ny vrcho­ly i pády cha­risma­tic­ké­ho muzi­kan­ta (a že jich bylo).
Backbeat
Víte, co bylo před­tím, než se The Beatles sta­li slav­ný­mi? Pokud to neví­te a zají­má vás jejich pří­běh, tak se na ten­to film urči­tě podí­vej­te.
Nonstop par­ty / 24 Hour Party People (2002)
Poslední film je tak tro­chu netra­dič­ní a roz­hod­ně není pro kaž­dé­ho. Ocení ho hlav­ně lídé, kte­ří ale­spoň tro­chu zna­jí Manchesterskou hudeb­ní scé­nu, tudíž kape­ly jako Joy Division, New Order nebo Happy Mondays. Filmem pro­vá­zí novi­nář a zakla­da­tel labe­lu Factory Records, Tony Wilson, kte­ré­ho bra­vůr­ně stvár­nil Steve Coogan.

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Zamyšlení


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Papírový dům (Netflix verze) (2017) (seriál)27. června 2019 Papírový dům (Netflix verze) (2017) (seriál) Klobouky dolů a kalhotky taky, tohle je klenot, který třeba uložit, zpečetit a archívovat!Španělé servírují v 17 hodinách nejlépe promyšlený money heist a vyjednávací Thriller zároveň, při […] Posted in Krátké recenze
  • Martina Lukášková – Eva Francová: Svatojanský lunární kalendář24. října 2018 Martina Lukášková – Eva Francová: Svatojanský lunární kalendář Po úspěšném fotoblogu Kuchařka ze Svatojánu a vydání „papírových“ Kuchařek, které se staly bestsellerem a loni vydané čtenářsky úspěšné knize Rok ve Svatojánu potěšila Eva Francová své […] Posted in Recenze knih
  • Liška Šiška v cukrárně20. prosince 2022 Liška Šiška v cukrárně Každé dítě miluje cukrárny a my dospělí se vymlouváme na to, že tam chodíme jen kvůli našim nejmenším, ale přiznejme si, že málokdo z nás odolá, když před sebou vidí vitrínu plnou laskonek […] Posted in Recenze knih
  • She-Hulk: Neuvěřitelná právnička - Zelená panenka, v těsných džínách roštěnka15. září 2022 She-Hulk: Neuvěřitelná právnička - Zelená panenka, v těsných džínách roštěnka 2/10 – Mám chuť tomu dát odpad už jenom za název té epizody. Také čistokrevně praštěná myšlenka, že superhrdince někdo ukradl přezdívku a dělá pomocí ní reklamy na nějaké kosmetické […] Posted in Krátké recenze
  • RYAN COOGLER15. února 2018 RYAN COOGLER RYAN COOGLER (režie, scénář) je filmovým režisérem původem z oblasti San Francisca v Kalifornii. V roce 2011 získal jeho studentský krátký film Fig o boji mladé pouliční prostitutky za […] Posted in Profily osob
  • Prokletý hrad 3D - Haunted Castle28. května 2007 Prokletý hrad 3D - Haunted Castle Do kina IMAX přišel další snímek ve formátu 3D. Tentokrát se podíváme na prokletý hrad, který nás „vystraší“ až k smrti. […] Posted in Recenze
  • Mom's Got a Date with a Vampire (2000)25. června 2018 Mom's Got a Date with a Vampire (2000) Dětský televizní filmeček z produkce Disney Channel.  Lynette je milující matkou tří dětí a přestože by se pro ně doslova rozkrájela, musí je občas držet zkrátka. […] Posted in Horory
  • Shark in Venice (2008)1. dubna 2012 Shark in Venice (2008) Myslím, že si tu gondolu příště pořádně rozmyslíte… David má zrovna přednášku o potopené lodi na univerzitě, když se dozví tragickou zprávu, že jeho otec nejspíš zemřel při […] Posted in Horory
  • Soutěž s filmem Auta 312. června 2017 Soutěž s filmem Auta 3 S našim partnerem vyhlašujeme novou soutěž o 5x hrniček Auta 3, 5x kalendář Auta 3 a 5x set samolepek Auta 3. Partner soutěže: Stačí odpovědět správně čtyři odpovědi, nejpřesněji […] Posted in Soutěže
  • Best of Ref Cam: Episode 1 | 2022 #IIHFWorlds17. května 2022 Best of Ref Cam: Episode 1 | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30169 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72247 KB. | 23.05.2024 - 15:22:07