Kritiky.cz > Recenze knih > Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky

Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky

Kočičí pohádky
Kočičí pohádky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi moder­ní pohád­ky? A máte rádi taky koč­ky? Jestli jste na obě otáz­ky odpo­vě­dě­li ano, urči­tě vás zaujme nová kni­ha Zuzany Pospíšilové s názvem Kočičí pohád­ky, kte­rá je plná nejen moder­ních pohá­dek, ale i - jak už jste prav­dě­po­dob­ně uhod­li - koček.

A ne jen tak leda­ja­kých koček! Vždyť uznej­te sami - zná­te koč­ku, kte­rá navští­vi­la salon krá­sy, pro­to­že chtě­la vypa­dat neo­do­la­tel­ně? A to není všech­no, kočič­ky a kocour­ko­vé v téhle kni­ze pod­ni­ka­jí spous­tu dal­ších zají­ma­vých věcí. Učí se hrát na kla­vír, asis­tu­jí při kou­zel­nic­kém před­sta­ve­ní, vydá­va­jí se na ces­ty a zabra­ňu­jí krá­de­ži krá­lov­ské­ho pokla­du, doká­žou při­vo­lat svým maji­te­lem lás­ku, zaklá­da­jí kape­lu, pomá­ha­jí svo­jí paní dostat se z pek­la nebo začnou pra­co­vat jako masé­ři.

Pohádky jsou nejen dob­ře a pou­ta­vě napsa­né, ale taky vtip­né a na jejich kon­ci se vždy nachá­zí něja­ké pou­če­ní. To pokaž­dé při­ro­ze­ně vyply­ne ze samot­né pohád­ky, tak­že nepů­so­bí, jako by ho tam autor­ka vlo­ži­la jen pro­to, aby tam něja­ké pou­če­ní bylo, ani jako mora­li­zo­vá­ní. Každý pří­běh je navíc o iné kočič­ce nebo kocour­ko­vi, tak­že při čte­ní spo­zná­te více­ro zají­ma­vých koči­čích osob­nos­tí a může­te si vybrat, kdo se sta­ne vašim oblí­ben­cem.

Kniha je dopl­ně­na vese­lý­mi ilu­stra­ce­mi Michala Sušinu, kte­rý ilu­stro­val i něko­lik před­cho­zích autor­či­ných knih. Je tedy hezká nejen po tex­to­vé, ale i po gra­fic­ké strán­ce, a pokud hle­dá­te zábav­né čte­ní pro děti, dej­te šan­ci Kočičím pohád­kám. Jak sli­bu­je ano­ta­ce, s těmihle pří­běhy si uži­je­te spous­tu koč­ko­vin.

Hodnocení: 90%

Kočičí pohád­ky

Autorka: Zuzana Pospíšilová

Ilustrace: Michal Sušina

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 104

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49476 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71621 KB. | 13.07.2024 - 01:31:31