Kritiky.cz > Profily osob > Tom Cruise

Tom Cruise

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tom Cruise vlast­ním jmé­nem Thomas Cruise Mapother IV. (* 3. čer­ven­ce 1962 New York, USA) je ame­ric­ký herec, sce­náris­ta, pro­du­cent a reži­sér.

Narodil se jako jedi­ný syn ze čtyř dětí (má tři sest­ry: Lee Anne De Vette – * 1959, Marian – * 1961 a Cass – * 1963) inže­ný­ra elek­tro­ni­ka Thomase Mapothera III. (1934–1984) a jeho ženy Maryi Lee Mapotherové. Jeho mateř­ský původ je napůl irský a napůl němec­ký. Rodina se čas­to stě­ho­va­la, jeli­kož byl jeho otec zaměst­nan­cem fir­my General Electrics. Tom žil v Ottawě, Ontariu, Kanadě, Louisvelle, v Kentucky, ve Winetce, Illinois, ve Wayne a v New Jersey. Dohromady navště­vo­val Tom osm základ­ních škol a tři střed­ní. To vyře­ši­la Tomova mat­ka v roce 1974 (když bylo Tomovi 15 let) roz­vo­dem a našla si nové­ho pří­te­le Jacka Southe.

Krátce navště­vo­val fran­tiš­kán­ský semi­nář v Cincinnati a usi­lo­val o to, aby se stal kato­lic­kým kně­zem. Nakonec absol­vo­val Geln Ridge Ridge School v New Jersey, ale trpěl dysle­xií. Nedávno se Cruise zmí­nil, že trpěl týrá­ním dětí. Svému otci prý pře­zdí­val „tyran a zba­bě­lec“ a „obchod­ník cha­o­su“. Tom Cruise milo­val sport, kte­rý ho také při­ve­dl k herec­tví. V roce 1980 hrál v diva­del­ním před­sta­ve­ní Guys and Dolls a poté se roz­ho­dl změ­nit své dosa­vad­ní plá­ny a stát se her­cem. Zanedlouho odjel do New Yorku, kde ho však všich­ni odmí­ta­jí až na reži­sé­ra Franca Zeffirelliho, kte­rý mu nabí­dl roli Billyho ve fil­mu Nekonečná lás­ka (Endless Love) v roce 1981 a téhož roku také ztvár­nil roli Davida Shawna ve fil­mu Večerka (Taps).

První hlav­ní roli si zahrál Cruise ve fil­mu Panictví po Americku (Losin“ It) v roce 1983 a násle­do­val film Riskantní pod­nik (Risky Business). Dále ho obsa­di­li brat­ři Scottové ve sním­ku Legenda (Legend) a pak v akč­ním trhá­ku z letec­ké­ho pro­stře­dí Top Gun v roce 1986, kde si zahrál sebe­vě­do­mé­ho pilo­ta Peta „Mavericka“ Mitchella, čímž mu odstar­to­va­li sku­teč­nou herec­kou kari­é­ru.

Následovala herec­ká obsa­ze­ní ve fil­mech jako Barva peněz (Color of Money, The), v roce 1988 násle­do­val Koktejl (Cocktail), nebo sní­mek v oska­ro­vém fil­mu Rain Man z roku 1988, kde však Oskara nezís­kal. Následovaly fil­my Mladé puš­ky (Young Guns; 1988), Narozen 4. čer­ven­ce (Born on the Fourth of July; 1989), Navždy a dale­ko (Fard and Away; 1992), nebo film Firma (Firm; z roku 1993).

Honoráře za jed­not­li­vé role nepa­t­ři­ly zrov­na mezi nejmen­ší a jeho jed­na z nej­vět­ších (75 000 000 dola­rů) byla ve fil­mu Mission: Impossible II, za roli Ethana Hunta z roku 2000. Nemalou část­ku také zís­kal za posta­vu upí­ra Lestata ve fil­mu Interview s upí­rem (Interview with the Vampire z roku 1994) z něhož si odne­sl část­ku 15 000 000 dola­rů. Na rok 1994 to byly pro her­ce veli­ce sluš­né pení­ze. Dále si odne­sl za roli v dra­ma­tu Jerry Maquire 20 000 000 dola­rů; poté násle­do­va­ly role v ero­tic­kém thrille­ru Eyes Wide Shut z roku 1999 a role ve fil­mu Magnolia.

Mezi jeho nej­zná­měj­ší role pat­ří ve fil­mu Vanilkové nebe (Vanilla Sky) z roku 2001, kde ztvár­nil Davida Aamessia a zahrál si s Penelope Cruz, Cameron Diaz a Kurtem Russellem. Dále sní­mek Poslední samu­raj (Last samu­rai, The), kte­rý se natá­čí na Novém Zélandu, z roku 2003, kde ztvár­nil Nathana Algrena. Mezi nověj­ší role pat­ří ztvár­ně­ní Raye Ferriera ve fil­mu Válka svě­tů (War of the Worlds) z roku 2005 a veli­ce úspěš­ný trhák Mission: Impossible III z roku 2006.


Detaily o článku Tom Cruise


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23197 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71668 KB. | 19.06.2024 - 00:58:24