Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Training Day

Training Day

Photo © 2001 Warner Bros.
Photo © 2001 Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Policistu Jaka Hoyta (Ethan Hawke) čeká vel­ký den. Má se osvěd­čit jako člen pro­ti­dro­go­vé jed­not­ky, na což má dohléd­nout mno­ho­krát vyzna­me­na­ný vete­rán Alonzo Harris(Denzel Washington) – cha­risma­tic­ký týpek, ověn­če­ný zla­tý­mi řetě­zy a super „nabu­še­ným“ autem.

Alonzo brzy začne dávat Jakeovi lek­ce o živo­tu na uli­ci a brzy uká­že své, poně­kud své­ráz­né meto­dy. Jake si poma­lu začí­ná uvě­do­mo­vat, že Alonzo asi nebu­de jen tak leda­ja­ký poli­cis­ta. A on taky není…

Díky své prud­ké pova­ze dostal do VELKÝCH pro­blé­mů. Nedávno si ve Vegas jeden Rusák „pus­til hubu na špa­cír“ a tak ho Alonzo jed­no­du­še zastře­lil. Ono se ale uká­za­lo, že to byl poměr­ně důle­ži­tý muž. Alonzovi nezbý­vá než zapla­tit za svůj vlast­ní život – a to do půl­no­ci. Jeho jedi­nou nadě­jí na pře­ži­tí se stá­vá to, že pení­ze seže­ne i kdy­by měla téct krev. A Jake si poma­lu začí­ná uvě­do­mo­vat, že se stal pou­hou lout­kou, za jejíž pro­váz­ky tahá Alonzo v pře­dem naplá­no­va­ném „diva­dýl­ku.“

Antoine Fuqua nám Denzela Washingtona před­sta­vu­je v roli u něj dopo­sud neví­da­né roli. Tohle byl jeho prv­ní „zápo­rák“ a role se ujal vzkut­ku bra­vur­ně, což ostat­ně potvr­zu­je i pro­mě­ně­ná nomi­na­ce na Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli. Já osob­ně jsem měl občas pocit, že se Denzel pro role zápo­rá­ků pří­mo naro­dil. Jako per­lič­ku mohu uvést, že pár gan­gs­te­rů ve fil­mu je sku­teč­ných, nejed­ná se o her­ce. Dle mého názo­ru byly všech­ny hlav­ní posta­vy zahrá­ny vel­mi dob­ře, tak­že herec­ké výko­ny film roz­hod­ně neka­zí.


Podívejte se na hodnocení Training Day na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54390 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72287 KB. | 22.05.2024 - 13:04:23