Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Zákulisí Denzela Washingtona: Od neobvyklého výběru rolí až po filozofii herectví

Zákulisí Denzela Washingtona: Od neobvyklého výběru rolí až po filozofii herectví

Photo © 2001 Warner Bros.
Photo © 2001 Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Denzel Washington čas­to říká, že detek­tiv Alonzo Harris ve fil­mu Training Day (2001) je jeho nej­ob­lí­be­něj­ší posta­va, kte­rou hrál. Tento film je v his­to­rii udě­lo­vá­ní Oscarů uni­kát­ní tím, že je to jedi­ný pří­pad, kdy Afroameričan Washington zís­kal Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v režii své­ho afro­a­me­ric­ké­ho kole­gy Antoina Fuquy.

„K natá­če­ní toho fil­mu mě pře­mlu­vil můj syn. Říkal mi: „Tati, nikdy jsi nic tako­vé­ho nedě­lal. Prostě mě před­tím nikdo nepo­žá­dal. Jediný film, kte­rý byl tak tro­chu tem­ný a kte­rý jsem odmí­tl, byl „Se7en“ (1995). Nabídli mi roli Brada Pitta, ale já jsem si říkal: „Tohle je tak tem­né a zlé“.“ Když jsem pak ten film vidě­la, řek­la jsem si: „No nazdar.“
.
Washington si nechal narůst plno­vous, aby napo­do­bil vzhled Rafaela Péreze, poli­cis­ty losan­ge­les­ké pro­ti­dro­go­vé poli­cie zaple­te­né­ho do něko­li­ka skan­dá­lů. Fuqua chtěl, aby Washingtonova posta­va byla svůd­ná a byla sou­čás­tí maši­né­rie, a ne jen náhod­ným zběh­lým poli­cis­tou. Podle Washingtonových vlast­ních slov: „Myslím, že v někte­rých ohle­dech dělal svou prá­ci až pří­liš dob­ře. Naučil se, jak mani­pu­lo­vat, jak posou­vat hra­ni­ci dál a dál, a během toho se stal tvrd­ším než někte­ří z těch, kte­ré pro­ná­sle­du­je.“

Washington v roce 1995, ale vsa­dím se, že mno­hé z toho pla­tí i dnes: „Nikdy neby­lo mým snem stát se slav­ným. Nezačal jsem hrát, abych se stal fil­mo­vou hvězdou. Začínal jsem v diva­dle a mou tou­hou bylo zlep­šo­vat se ve svém řemes­le. To je stá­le moje tou­ha. Nepovažuji se za fil­mo­vou hvězdu a ani po tom nijak zvlášť netou­žím. Jsem jen bavič. Herec, kte­rý na svém řemes­le tvr­dě pra­cu­je. Ať už mi lidé dáva­jí jaké­ko­li nálep­ky, nejsem to já ani sou­část mého pro­ce­su. Přijďte si se mnou zno­vu pro­mlu­vit o mých pade­sá­tých naro­ze­ni­nách a mož­ná to budu cítit jinak, ale teď si pros­tě beru pona­u­če­ní od jed­no­ho ze svých sta­rých uči­te­lů, kte­rý říkal: „Neboj se vel­ké­ho selhá­ní“.“

Zdroj: IMDb a Wikipedia

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Denzele Washingtone!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59761 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72206 KB. | 18.04.2024 - 06:25:17