Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > TvTip: Lepší už to nebude

TvTip: Lepší už to nebude

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vynikající sní­mek Jamese L. Brookse na ČT 1 v sobo­tu v 20:50...Melvin Udall je úspěš­ný spi­so­va­tel kýčo­vi­tých román­ků. Žije sám na Manhattanu a s požit­kem zne­pří­jem­ňu­je život všem v oko­lí. Tradiční obě­ti Melvinova mrzout­ství je jeho sou­sed - talen­to­va­ný umě­lec Simon. Vhodným objek­tem pro zlo­my­sl­né kous­ky je hned ze dvou důvo­dů. Za prvé je homose­xu­ál a za dru­hé má psa, kte­ré­ho Melvin upřím­ně nesná­ší. Svými uště­pač­ný­mi poznám­ka­mi umí spi­so­va­tel zne­chu­tit koho­ko­liv. Pouze pro­tře­lá číš­ni­ce Carol Connellyová má jazyk dost ost­rý na to, aby moh­la pečo­vat o své­ho ast­ma­tic­ké­ho syna, roz­hod­ne se jí pomo­cí. Stejně jako před nedáv­nem pomohl Simonovi, kte­rý se stal obě­tí lou­pež­né­ho pře­pa­de­ní. Během jeho poby­tu v nemoc­ni­ci se mu Melvin posta­ral o psa. Proč se ze staré­ho mrzou­ta stá­vá lidu­mil? Chybí mu kva­lit­ní obslu­ha při kaž­do­den­ní sní­da­ni v restau­ra­ci? Nebo se do Carol zami­lo­val a chce na ni udě­lat dojem? Pokud ano, ze stra­ny těž­ce zku­še­né číš­ni­ce roz­hod­ně nejde o vysně­ný roman­tic­ký vztah...

Lepší už to nebu­de pat­ří mezi neza­po­me­nu­tel­né sním­ky let deva­de­sá­tých, za kte­rý si herec Jack Nicholson odne­sl Oscara...Ten tu v roli nepří­liš pří­vě­ti­vé­ho spi­so­va­te­le Melvilla před­vá­dí napros­to doko­na­lý herec­ký výkon, kte­rý ješ­tě pod­tr­žen kva­li­tou jeho role ze scé­náris­tic­ké­ho hlediska.Velmi dob­ré výko­ny zde před­vá­dí i Helen Huntová, greg Kinnear (The gift) nebo Cuba Gooding Jr.

No-jednoduše řeče­no, jed­ná se o vyni­ka­jí­cí fil­mo­vý záži­tek, kte­rý si zaru­če­ně zami­lu­je­te...

ČT 1, 6.9. - 20:50


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,84214 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71556 KB. | 18.06.2024 - 11:29:49