Kritiky.cz > Recenze knih > Psí záchranářky - Nová členka smečky - získá Brianna vysněného psa?

Psí záchranářky - Nová členka smečky - získá Brianna vysněného psa?

a0feaf2885967.5a67a22f1fdc1
a0feaf2885967.5a67a22f1fdc1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

0051167225 psi zachranarky 5 nova clenka smecky a101f0f19423 v

Brianna byla kdy­si dáv­no nepří­tel čís­lo jed­na. Avšak to bylo vzá­jem­né. Ovšem to se změ­ni­lo a Brianna se sta­la kama­rád­kou pro ostat­ní děv­ča­ta. Zrovna nyní se k ní při­ří­ti­la Taylor. Taylor, Kim a Saša byla totiž tro­ji­ce, kte­rá se pokou­še­la roz­jet psí klub. Brianna jim sice nejdřív ško­di­la, ale nyní už pomá­ha­la. Taylor jen tak mezi řečí pozna­me­na­la, že dou­fá, že Kim se poved­la písem­ka z mate­ma­ti­ky. Bylo to na mís­tě, pro­to­že Kim mati­ka děla­la vel­ké potí­že plus k tomu ješ­tě ang­lič­ti­na. Bylo to o to hor­ší, že jí rodi­če hro­zi­li pře­cho­dem na jinou ško­lu. Ne za trest, ale pro lep­ší znám­ky.

Brianna má taky svo­je pro­blémy. V uvo­zov­kách řeče­no dosti ambi­ci­óz­ní mat­ku. Brianna se zami­lo­va­la do fen­ky Lily. Nejraději by si ji vza­la domů. Ovšem je to prá­vě pro­blém, kte­rým je Brianina mat­ka. Brianna je pře­svěd­če­ná, že jí to nedo­vo­lí. Brianna se jed­no­ho dne při­zna­la děv­ča­tům, že její máma nesná­ší jejich psí klub cel­ko­vě a s ním všech­ny spo­je­né akti­vi­ty. Brianna měla na kra­jíč­ku, když to kama­rád­kám řek­la. Kim pro­nes­la, že by Brianně máma nemě­la říkat věci, kte­ré jí ubli­žu­jí. Saša k tomu doda­la, že nej­spíš neví, že ji tím vždyc­ky roz­ho­dí. Brianna děv­ča­ta popích­la - pod­le ní by klid­ně máma moh­la při­po­mí­nat čaro­děj­ni­ci.

Další díl ze série - už pátý. Stejně per­fekt­ně napsa­ný jako všech­ny ostat­ní. Jen těž­ko si jde před­sta­vit, že by se někte­rý díl nepo­ve­dl. Má 200 stran. Rozhodně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Daphne Mapleová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní: 25. 04. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61700 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71860 KB. | 22.07.2024 - 23:15:26