Kritiky.cz > Speciály > Dobyvatelé ztracené archy (Indiana Jones) - Jak to vlastně začalo

Dobyvatelé ztracené archy (Indiana Jones) - Jak to vlastně začalo

Jones01
Jones01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když George Lucas nato­čil v roce 1977 Hvězdné Války, tak se roz­ho­dl i jeho kama­rád Steven Spielberg, že nato­čí akč­ní dob­ro­druž­ný film pro celou rodi­nu. Tím byl v roce 1981 Indiana Jones a jeho prv­ní z dob­ro­druž­ství.

Pro tvůr­ce bylo těž­ké vybrat hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le. Mezi původ­ně navr­že­né her­ce nepa­t­řil Harrison Ford, hvězda Hvězdných Válek, ale napří­klad Tom Selleck, kte­rý nato­čil i něko­lik kame­ro­vých zkou­šek. Nakonec risk s Hanem Solem vyšel, a tak se Harrison Ford stal dru­hou hvězd­nou hlav­ní posta­vou v 80. letech.

Celé natá­če­ní neby­lo tak hlad­ké, jak se zdá. Celý štáb v Tunisku one­moc­něl, kob­ra, ve slav­né scé­ně oprav­du stří­ka­la jed (je to vidět na VHS a na sta­rých kopií z TV), přes­to se po 73 dnech, dva­náct dní před plá­no­va­ným ter­mí­nem, poda­ři­lo nato­čit celý film. I když s jed­na­lo o níz­ko roz­počto­vý sní­mek, tak jeho roz­po­čet, něko­li­krát navý­še­ný na 22 mili­ó­nů, napros­to sta­čil k tomu, aby se stal film Dobyvatelé ztra­ce­né archy nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku 1981.

Další člá­nek o fil­mech série Indiana Jones bude zít­ra 11.7.2018 v 12:00


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19105 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72290 KB. | 22.07.2024 - 16:54:12