Kritiky.cz > Recenze her > Vampire: The Masquerade - Bloodhunt

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt

Vamp03
Vamp03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Původně jsem vůbec nevě­děl, jest­li dát palec naho­ru, nebo dolu...Ale vzhle­dem k leh­ké­mu patri­o­tis­mu jsem se nako­nec roz­ho­dl pro ten palec naho­ru. Možná bych se i roze­psal ke hře víc, kdy­by bylo o čem psát, ale s aktu­ál­ním obsa­hem bude recen­ze tako­vá stro­há, bodo­vá a přes­ně tako­vá, jaká je pro mne zatím hra.

Myslím si že obec­ně u Battle royal (dále jen „BL“) her už není co moc vymýš­let, i když fan­ta­zii se meze co? Nekladou... Takže nápad upí­ři? No super něco nový­ho! Zpracování? To už je troš­ku hor­ší Drákulo! Samozřejmě mi při­vřel oči fakt (při­vřel tak že jsem toho moc nevi­děl a hle­dal plu­sy) že hra je zatím PP (před­běž­ný pří­stup). Ale! Možná bych si víc hrál s myš­len­kou upí­rů, téma­tic­kých zbra­ní, a cel­ko­vé­ho zasa­ze­ní děje do hry... Ale Vampír s Thommy Gunem mě zas tak moc neraj­cu­je jak bych chtěl... Celkově je hra cel­kem rych­lá což je urči­tě plus opro­ti PuBG kde cho­dí­te a loo­tu­je­te 20 minut a pak Vás stej­ně někdo vod­prásk­ne...

Vamp01

Líbí se mi sys­tém vysá­vá­ní obě­tí a per­ko­vá­ní pod­le pova­hy člo­vě­ka, jako dob­rý, něco nový­ho, neva­dí mi to a je to super nápad. Ale cel­ko­vě se hra tvá­ří že asi neví co chce - Vysávání, kuše, schop­nos­ti upí­rů a najed­nou bum! neprů­střel­ný ves­ty, kulo­me­ty, puš­ky a NPC s lase­rem a kulo­me­tem - asi Vampíři moder­ní doby ale pak zase nechá­pu něja­ké návra­ty hry ke koře­nům upí­rů - kuše, meče, nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti atd... Možná to vadí jen mě, ale tohle mi pros­tě do sebe nepa­su­je...

A teď teda to hlav­ní plus za kte­rý si mě hra zís­ka­la, dosta­la palec naho­ru a dou­fám že časem bude hra­tel­něj­ší, obsáh­lej­ší a tak tro­chu nor­mál­něj­ší - snad víte jak to mys­lím. První mapa a za mě napros­to doko­na­lá - nekou­kám na přes­né detai­ly ale pozná­vám to tam je mapa v Praze a čes­ký „dabing“ obě­tí. Super že se v Praze mlu­ví čes­ky, i když jsou to vět­ši­nou posled­ní věty před smr­tí. Praha dob­ře zpra­co­va­ná (za mě). Díky tvůr­cům za to, že na nás někdo zase uká­zal prs­tem v tom dob­rém slo­va smys­lu.

Vamp02

Nicméně nej­lep­ší věc co mohu dopo­ru­čit, je vyzkou­šet! Hra je zdar­ma a někdo se v ní najde, někdo ne. Zkuste a uvi­dí­te, dou­fám že hra s dob­rým nápa­dem nako­nec dosáh­ne své slá­vy. Díky za pře­čte­ní a lovu zdar!


Foto:
Sharkmob AB


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

25 let
Geek, hráč her, HW blázen co rád staví počítače
recenzuji převážně hry, SW a HW :)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05342 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71865 KB. | 18.07.2024 - 14:02:52