Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - S02E07: Les Ecorches - 95 %

Westworld - S02E07: Les Ecorches - 95 %

WeS02E07
WeS02E07
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak jsem psal v recen­zích před­cho­zích dílů, tak jsem dlou­ho čekal, až dal­ší díl bude zas ten vyni­ka­jí­cí Westworld, jak si před­sta­vu­ji. Už jsem se dočkal. Konečně to je přes­ně to, co tvůr­ci zamýš­le­jí. Překvapit něčím, co jsme neče­ka­li.

Ano, sta­lo se. Bernarda jsme v před­cho­zím díle zane­cha­li s mys­lí v kostře, hlav­ním sys­té­mu celé­ho pro­jek­tu. A dnes jsme se dozvě­dě­li, jak to vlast­ně je. Kdo všech­no za vzpou­rou výtvo­rů sto­jí a proč se vlast­ně vzbou­ři­ly.

Dolores se dosta­la, kam chtě­la, a povstá­ní je sko­ro dokon­če­né. William s Maeve už si koneč­ně vyří­dí to svo­je, co potře­bo­va­li. A Bernand? Ten se po shle­dá­ní s Fordem stá­vá hlav­ní posta­vou pří­bě­hu.

Minulé díly byly tako­vé výpl­ňo­vé, pozna­li jsme něko­lik nových par­ků. Až teď jsme se dosta­li do jádra pří­bě­hu, kte­rý nám tvůr­ci při­pra­vi­li.

Nejedná se o pří­běh v jed­né rovi­ně. Na pře­cho­dy mezi časo­vý­mi obdo­bí­mi jsme si už zvyk­li, ale tady se jed­ná o dvou­vrs­t­vý pří­běh o sku­teč­né rea­li­tě a pří­bě­hu v duších výtvo­rů.

Už koneč­ně při­šlo vysvět­le­ní, jak to vlast­ně Ford zamýš­lel s tou vzpou­rou a vlast­ně s celým par­kem výtvo­rů během něko­lik dese­ti­le­tí dlou­hé doby od zalo­že­ní do vzpou­ry.

Opravdu to dnes do sebe zapadlo, aby posled­ní tři díly sezó­ny při­nes­ly chuť na to, abychom se necha­li unést posled­ní­mi tře­mi epi­zo­da­mi. Už v před­cho­zích epi­zo­dách jsme se dozvě­dě­li, jak to vlast­ně dopad­ne, vzpou­ra bude neú­spěš­ná, ale sle­do­vat ces­tu Dolores a dal­ších výtvo­rů k vysně­né­mu kon­ci (Dálavě) bude  požit­kem.

Určitě je pro ně při­pra­ve­no ješ­tě něko­lik úko­lů, kte­ré mají zdo­lat, ale urči­tě víme, že nic nebu­de jed­no­du­ché. Bude to zno­vu ces­ta pro­li­tá krví, kte­rá ulpí na všech lidech a výtvo­rech.

Ještě jsem zvě­da­vý na to, jest­li jsou oprav­du všich­ni lidé těmi lid­mi, za kte­ré je máme, nebo pro nás tvůr­ci (Nolanova rodi­na) při­pra­vi­li ješ­tě mini­mál­ně jed­no vel­ké pře­kva­pe­ní, jako bylo odha­le­ní Bernarda jako výtvo­ru, o kte­rém to věděl jenom Ford a pro ostat­ní to byl pou­ze dal­ší neza­jí­ma­vý člo­věk ve tvůr­čím týmu.

S tou­hou po dal­ších úspěš­ných dílech hod­no­tím 7. epi­zo­du jako pro­za­tím tu nej­lep­ší, plnou pře­kva­pe­ní, plnou akce a hlav­ně potvr­ze­ní toho, že zabi­tím hlav­ní­ho tvůr­ce Forda výtvo­rem Dolores, nic nesko­či­lo. Pokračuje to ješ­tě dal­ším leve­lem ces­ty všech výtvo­rů k Dálavě a dal­ším Fordovým slo­ži­tým plá­no­vá­ním k záni­ku celé­ho par­ku za cenu vel­ké­ho krvepro­li­tí.


Děkuji Karolíně Kobližkové za korek­tor­ské prá­ce.


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Westworld - 3. sezóna21. února 2020 Westworld - 3. sezóna Premiéra 3. sezóny seriálu Westworld  se kvapem blíží a dnešek přinesl nejnovější trailer. Po traileru už víme, že se vrací hlavní záporák předchozích dvou sérií "Muž v černém" - William […] Posted in Trailery
  • Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 %18. června 2018 Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 % A co říct? Předposlední díl nám znovu doplnil důležité informace o tom, co všechno zůstalo skryto před očima diváků a fanoušků. Hlavní postavou je tentokrát William, od jehož příběhu se […] Posted in TV Recenze
  • S02E10: The Passenger18. června 2018 S02E10: The Passenger Velká galerie obrázků z posledního dílu 2. sezóny seriálu Westworld. Posted in Články
  • S02E10: The Passenger18. června 2018 S02E10: The Passenger Ukázka na poslední epizodu 2. sezóny seriálu Westworld. https://youtu.be/HH-wE7d5LJc Posted in Trailery
  • Westworld - S02E08: Kiksuya - 95 %12. června 2018 Westworld - S02E08: Kiksuya - 95 % Tak ještě tři díly a bude konec sezóny. Po několika nudných epizodách v první polovině nám přinesli tvůrci hodně dost dobrých epizod. Epizoda třetí od konce nám přináší příběh výtvoru […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - S02E06: Phase Space - 50 %28. května 2018 Westworld - S02E06: Phase Space - 50 % Tak už jsem za půlkou. Každý díl se postupně přibližuje k finálové epizodě. Děj ale přináší epizodu trochu nudnou. Maeve dál pokročila ke své dceři, William znovu bojuje o život, a co […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - S02E05: Akane No Mai - 80 %21. května 2018 Westworld - S02E05: Akane No Mai - 80 % Co nám přineslo prvních pět epizod? Hodně novinek, hodně herců a taky hodně toho, co vlastně čekáme od seriálového hitu. Poslední díl první poloviny nás znova přenesl do příběhu dvou […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Riddle of the Sphinx (S02E04) - 95 %14. května 2018 Westworld - The Riddle of the Sphinx (S02E04) - 95 % Konečně! Tvůrci nám vrátili to, co jsme čekali. Nové záhady, nové vysvětlení a samozřejmě i objevené postavy. Čtvrtý díl je opravdu ten nejpovedenější. Nebyla tam krev, nebyla tam Dolores […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - S02E03: Virtù e Fortuna - 70 %7. května 2018 Westworld - S02E03: Virtù e Fortuna - 70 % Zase po týdnu a dál udržuje kvalitu, jak by asi seriál měl. Ale momentálně je třetí díl trochu slabší. O výtvorech víme už vše, a tak nás můžou tvůrci překvapit jenom dalšími novými […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - S02E02: Reunion - 85 %30. dubna 2018 Westworld - S02E02: Reunion - 85 % Druhý díl druhé sezóny je pro mě překvapením. Konečně jsme se dozvěděli další věci ohledně historie Williama a Dolores a úplně mě to překvapuje, co všechno pro nás tvůrci vymysleli. Druhá […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 12,27757 s | počet dotazů: 8174 | paměť: 76730 KB. | 25.06.2024 - 21:37:39