Kritiky.cz > Recenze knih > Veverka a Myška v Praze - kamarádky z venkova zažijí nevšední dobrodružství

Veverka a Myška v Praze - kamarádky z venkova zažijí nevšední dobrodružství

15716
15716
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

0043123031 Veverka

Veverka a Myška jsou nej­lep­ší kama­rád­ky, kte­ré žijí na ven­ko­vě. Veverka žije v duti­ně Starého dubu, Myška zase u Velkého paře­zu nad strá­ní. Myška má obrov­skou rodi­nu. Ovšem nej­ra­dě­ji má babič­ku, kte­rá žije v Praze a byd­lí v obo­ře Hvězda. Nyní pozva­la neje­nom Myšku na návště­vu, ale i Veverku. Tak tedy při­je­li k babič­ce. Ta jim hned uká­za­la pokoj a dala jim najíst. Veverka se zají­ma­la, jest­li je babič­ka Myšky pus­tí ven. Chtěla by totiž vidět měs­to. Myška řeka, že asi půjde s nimi, pro­to­že se o ni děs­ně bojí. Ovšem Myška se pře­po­čí­ta­la. Babička jim totiž zajis­ti­la pozná­va­cí výlet s ces­tov­ní kan­ce­lá­ří pana Havrana.

Zanedlouho při­le­těl pan Havran, Myška s Veverkou si nased­li a letě­lo se. Nejprve ke Královskému leto­hrád­ku jinak zva­ném Belvedér. Jinak jim k tomu pan Havran podal i podrob­ný výklad o Belvedéru. To se sta­lo v pon­dě­lí. ovšem úte­rek neza­čal zrov­na hez­ky, pro­to­že prše­lo. Pan Havran roz­ho­dl, že počka­jí, dokud nepře­sta­ne pršet. Zatím děv­ča­tům vyklá­dal o Pražském hra­du a Chrámu sva­té­ho Víta. Ve stře­du už sice nepr­še­lo, ale poča­sí se zrov­na nepře­trh­lo. Ve čtvr­tek se jely s panem Havranem podí­vat tře­ba i na mís­to, kde rabín Löw stvo­řil Golema. Pan Havran jim o všech památ­kách a mís­tech říkal růz­né zají­ma­vos­ti.

Komiksová kníž­ka ve tvr­dé vaz­bě má super pří­běh. Nejenom, že je to pohád­ka pro děti, ale také se z ní dá dozvě­dět plno his­to­ric­kých fak­tů, a to se urči­tě neztra­tí. Moc pěk­né ilu­stra­ce, ke kte­rým se při­po­ju­je i obál­ka. Má 72 stran. Rozhodně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Jarmila Marešová
  • Žánr: komiks
  • Nakladatelství: Albatros
  • Datum vydá­ní: 04. 03. 2019


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55845 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71524 KB. | 23.06.2024 - 03:29:30