Kritiky.cz > Recenze knih > Zombíci... Zubatí mazlíčci! - víc zásob, víc zombíků - půjde do tuhého

Zombíci... Zubatí mazlíčci! - víc zásob, víc zombíků - půjde do tuhého

122219 350 0 fit
122219 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

03361587

Komiksy měly v Československu a poslé­ze i v České repub­li­ce vel­kou tra­di­ci. Začal to tak nějak legen­dár­ní Čtyřlístek a pokra­ču­je s tím dodnes. Ale ten­to­krát o jiném, než o čes­kém legen­dár­ním komik­su. To tak byli zom­bí­ci. V jed­nom výzkum­ném stře­dis­ku si stě­žo­val jeden ze zaměst­nan­ců své­mu šéfo­vi, že zom­bí­ků je stá­le víc. Šéf se ale jen utr­hl, že tady pra­cu­je něko­lik desí­tek zaměst­nan­ců, jen Alois ho otra­vu­je se zom­bí­ky. Alois ale nebyl Alois - jenom šéf si nepa­ma­to­val pra­vé jmé­no jejich údrž­bá­ře, kte­ré bylo Arnošt. Jeden z věd­ců - Aleš - se Arnošta tak tro­chu zastal. Jinde u vody chy­ta­la par­ta mla­dých lidí ryby.

Najednou jim něco zabra­lo, ale ryba to urči­tě neby­la - byli to zom­bí­ci. Sice se par­tě lidí poda­ři­lo unik­nout, avšak ne nadlou­ho. Další den se pla­vi­li po vodě. Byl to jedi­ný způ­sob, jak jim utéct, i když oni se hna­li i ve vodě za nimi. Chtěli jed­nak jejich záso­by, ale také vytvo­řit dal­ší zom­bí­ky. Parta se brá­ni­la, jak se dalo, ale kdy­by pro ně nepři­je­la tako­vá men­ší dodáv­ka, tak jim neu­nik­li. Jeden ze zom­bí­ků dokon­ce chtěl zlik­vi­do­vat milu­jí­cí­ho par­ta jed­né mla­dé ženy, ale ta to vidě­la a pej­ska zachrá­ni­la. Nicméně v prů­bě­hu dal­ších minut zača­lo jít do tuhé­ho.

Tohle je pro dospě­lej­ší děti, mož­ná rov­nou pro dospě­lé čte­ná­ře. Sice je to psa­né od 9 let, ale to bych teda tak malé­mu dítě­ti číst neda­la, z mého pohle­du je to pro něj dost ost­ré, ale jinak k tomu výhra­dy nemám. Jedná se o tře­tí díl ze série. Doporučuju dospě­lej­ším, má 112 stran.

  • Autor: Ondřej Frencl
  • Žánr: belet­rie pro děti, komiksy
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 14. 01. 2020

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57973 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71947 KB. | 25.02.2024 - 23:19:20