Kritiky.cz > Recenze knih > Kouzelnická parta - kouzla se mohou stát i skutečností a posloužit dobré věci

Kouzelnická parta - kouzla se mohou stát i skutečností a posloužit dobré věci

ht neil patrick harris jc 150406 1 16x9 992
ht neil patrick harris jc 150406 1 16x9 992
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

0046295302 kouzelnicka parta a101f0f16921 v

Carter Locke je malý kluk. Nyní běžel jako o závod a u toho sví­ral v rukou svou braš­nu. Tohle se ode­hrá­va­lo na téměř opuš­tě­ném nádra­ží. Cartera pro­ná­sle­do­val dospě­lý muž. Křičel za ním, aby neu­tí­kal, že mu neu­blí­ží. to však byla lež. Carter za běhu pozo­ro­val, kde je něja­ký vlak, kte­rý bude co nej­rych­le­ji odjíž­dět. Už byl na nástu­piš­ti a chys­tal se nasko­čit do vla­ku. Za ním se ozval vzá­pě­tí dusot a křik. Muž za ním doslo­va hulá­kal, aby se neo­po­vá­žil nasko­čit na ten vlak. Taky mu vyhro­žo­val, že má kon­tak­ty a nikdy mu neu­te­če. Carter už naska­ko­val, ale muž udě­lal výpad a sevřel braš­nu.

Následně Carter spa­dl na zem. I přes­to se mu na zemi poda­ři­lo muži braš­nu vytrh­nout a poda­ři­lo se mu dostat až k posled­ní­mu vagó­nu. Vylezl po malých schůd­cích až na stře­chu. Tam se uve­le­bil. Viděl muže, jenž ho pro­ná­sle­do­val, jak na něj kři­čí něco do noci. Carter rád kouz­lil. Naučil se to od své­ho strý­ce. Byly to jenom tri­ky, což Cartera nijak nepře­kva­po­va­lo. Neexistují pře­ce žád­ná oprav­do­vá kouz­la, to si Carter mys­lel, ale mýlil se. Carter žil u strýč­ka, pro­to­že jeho milu­jí­cí rodi­če se jed­no­ho dne nevrá­ti­li domů a on byl pří­liš malý, aby sem mohl sta­rat sám o sebe.

Velmi hezká kníž­ka, kte­rou napsal vel­mi popu­lár­ní ame­ric­ký herec. Je to pros­tě pohád­ka v jem­ně moder­ním sty­lu. Ne pře­hna­né, tak ako­rát. Kromě toho je vel­mi hez­ky zpra­co­va­ná obál­ka, jed­na z těch nej­lep­ších, když pomi­nu ty, kde jsou zví­řa­ta. Jedná se o prv­ní ze série. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Má 248 stran.

  • Autor: Neil Patrick Harris
  • Žánr: belet­rie pro děti, dob­ro­druž­ství pro děti
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní: 07. 03. 2019


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37121 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72027 KB. | 25.04.2024 - 15:33:49