Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vřískot 2

Vřískot 2

v2
v2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V kině začí­ná houst­nout atmo­sfé­ra. Všude kolem jsou lidé v mas­kách s fos­fo­res­ku­jí­cí­mi noži (pozor­nost od fil­mo­vé spo­leč­nos­ti).

Začíná pre­mi­é­ra nové­ho fil­mu Ostří, kte­rý byl nato­čen pod­le prav­di­vých udá­los­tí. Hlavní roli hra­je Tori Spelling.Vrah se blí­ží a bodá...Diváci jásají...V dru­hé řadě se kaluk vra­cí ke své dív­ce. Na její otáz­ku jen poky­vu­je. Vzápětí vyta­hu­je nůž a bodá ji do hru­di, bři­cha, rukou...

 Rozběsnění divá­ci skan­du­jí nad doko­na­lou rekla­mou. Dívka jen zma­te­ně upí­rá oči na muže v mas­ce. Kolem ní jsou desít­ky stej­ně oble­če­ných lidí. Ale tenhle je jiný. To není rekla­ma. Ta krev je pra­vá. Umírá...

Městečko Woodsboro je nor­mál­ní jako kaž­dé jiné. Snad až na nepří­jem­nou udá­lost z před­cho­zích let, kdy došlo k sérii záhad­ných vražd.
Oběti byly vět­ši­nou mla­dí lidé. Lidé z oko­lí Sidney Prescottové (Něvě Campbell). Ona se sna­ži­la zapo­me­nout, ale někte­ří nechtě­jí. Reportérka Gale Weathersová (Courteney Cox), kte­rá si malin­ko při­lep­ši­la vydá­ním kni­hy „Vraždy ve Woodsboro“ a nezná­mý člo­věk, kte­rý pokra­ču­je ve šlé­pě­jích své­ho býva­lé­ho před­chůd­ce a usi­lu­je o život Sidney a jejích přá­tel.

Film Vřískot mě vel­mi pře­kva­pil. Nemyslím teď ten dru­hý díl, ale prv­ní. Originální záplet­ka, nejis­to­ta a strach až do kon­ce celé­ho fil­mu. To se stá­vá málo­kdy. Ale, jak už to u dru­hých dílů bývá, jsou pře­ci jen o tro­šič­ku hor­ší než film před­chá­ze­jí­cí. A jinak tomu není ani u Vřískotu 2. Z prv­ní­ho dílu zde najde­me pár zná­mých hrdi­nů ať již zmí­ně­nou Gale Weathersovou, via­de­o­ma­ni­aka Rendyho (Jamie Kennedy), poli­cis­tu Dwighta Reileyho (David Arquette) a jiné. Ti všich­ni opět boju­jí pro­ti zákeř­né­mu vra­ho­vi a sna­ží se ho opět vypá­t­rat spo­leč­ně s divá­kem. Tentokrát je to, ale o něco leh­čí než posled­ně.

Abych se při­znal dru­hý díl se mi moc nelí­bil. Opravdu abyl ten prv­ní o moc lep­ší. Ale lidem, kte­ří rádi pát­ra­jí po vra­ho­vi, mohu Vřískot 2 z celé­ho srd­ce dopo­ru­čit. Rozuzlení není sice nikterak ori­gi­nál­ní, ale to neva­dí. Hlavně, že se člo­věk poba­ví. No, ne?


Fotky: 1997 Dimension Films


Podívejte se na hodnocení Vřískot 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11665 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72430 KB. | 18.04.2024 - 18:52:18