Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vřískot 4

Vřískot 4

V4
V4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Wes Craven má ješ­tě horo­ro­vé­mu svě­tu co říct, a rád by si tak napra­vil svou repu­ta­ci po hod­ně nepo­ve­de­ném Vem si mou duši. Podvedlo se mu to? Ale jo, mys­lím, že repu­ta­ci si napra­vil, ale niko­li tako­vým způ­so­bem, aby se čtvr­té pokra­čo­vá­ní legen­dár­ní série dalo vyná­šet do nebe.

Není vám tenhle záběr povědomý? Opakuje se pořád dokola, jen s jinými postavami.
Photo © Dimension Films

            „Vřískot 4“ je dal­ším dílem série, a tak se drží vyje­tých kole­jí. Máme tu vra­ha, kte­rým je zase někdo nezná­mý, ono to holt ani jinak být nemů­že, když všich­ni před­cho­zí vra­zi to mají spo­čí­ta­né. Film si hra­je se žánrem, stej­ně jako před­cho­zí „Vřískoty“, ale snad ješ­tě víc, než dvoj­ka a troj­ka se sna­ží paro­do­vat sám sebe. Utahuje si z vlast­ních postu­pů, a tak všech­no sta­ví na hla­vu.

Na co to všichni tak zaujatě koukají? Že by Jigsaw?
Photo © Dimension Films

            Základem fil­mu je kri­ti­ka rema­ků a para­zi­to­vá­ní na prv­ních, respek­ti­ve před­cho­zích dílech. Hned v úvo­du sle­du­je­me Ghostface (dva), jak sejmou dvě hol­ky. Střih. Zjistíme, že to je jen fik­tiv­ní film „Stab 6“, na kte­rý se díva­jí dvě dív­ky, kdy jed­na z niče­ho nic zabi­je tu dru­hou. Jenže takhle pře­ce „Vřískot“ nefun­gu­je. Tam se totož­nost vra­ha dozví­me až na kon­ci. A ani v tomhle smys­lu není čtyř­ka jiná. Střih. Zjišťujeme, že se jen dvě hol­ky díva­ly na „Stab 7“, kte­ré pře­kva­pi­vě začí­ná scé­nou ze šest­ky. No jo, tro­chu se nám to zamo­tá­vá, ale tak mys­lím, že dal­ší dvě sleč­ny, kte­ré sle­du­je­me, jsou již sku­teč­ný­mi posta­va­mi „Vřískotu 4“.

Oblíbená hrdinka, která ne a ne zemřít, se vrací. Že by se role vyměnily?
Photo © Dimension Films

            Jasně začá­tek není špat­ný a on vlast­ně není ani špat­ný konec, ale to mezi tím není nic jiné­ho než nasta­vo­va­ná kaše, kde se nám tvůr­ci sna­ží namlu­vit, že dneš­ní horo­ry jsou pře­hna­né, že mají sché­ma, podob­ně jako měly horo­ry před prv­ním „Vřískotem“. Jenže se čtyř­kou je jeden zásad­ní pro­blém. Utahuje si z ostat­ních fil­mů, jen­že sama je podá­na tako­vým způ­so­bem, že si uta­hu­je i sama ze sebe, čímž ale pře­kva­pi­vě nezís­ká­vá na kva­li­tě jako jed­nič­ka, ale nao­pak se o ni při­pra­vu­je. Principy, kte­rým se vysmí­vá, sám pou­ží­vá. Ne, „Vřískot 4“ vůbec není objev­ný. Jen doko­na­le zapa­dá do logi­ky všech před­cho­zích sním­ků a posou­vá ji malin­ko dál. Ale něja­ká ori­gi­na­li­ta? Něco nové­ho? To vůbec ne. Naopak, film je až moc stej­ný, až moc kopí­ru­je prv­ní díl ve sna­ze kari­ko­vat jej a uká­zat, jak se (ne)dělá rema­ke. Jenže proč zno­va kou­kat na to samé, když to není o tolik lep­ší, respek­ti­ve když je to dost hor­ší?

Ani Gale není v bezpečí. Nikdo není v bezpečí!
Photo © Dimension Films

            Závěr sním­ku mě doce­la poba­vil, vlast­ně si mys­lím, že to je jed­na z nej­lep­ších čás­tí, i když bylo pře­dem jas­né, kdo bude vra­hem. Když se vyvraž­dí všich­ni akté­ři a zby­de jich jen vel­mi málo, navíc u třech máte jis­to­tu, že pře­ži­jí (Sidney, Dewey a Gale), kdo asi bude vra­hem? Jasně, ten posled­ní a nejmé­ně prav­dě­po­dob­něj­ší. A není v tom úpl­ně sám. Vzpomínáte na jed­nič­ku? Tak tohle je váž­ně její rema­ke.

            Herecké obsa­ze­ní? Co k němu říct. Neve Campbell, Courtney Cox a David Arquette jsou povin­nos­tí, stej­ně jako ban­da tee­nage­rů, kdy hlav­ně Hayden Penettiere byla tak pro­tiv­ná, že jsem si přál její smrt už od začát­ku. Dočkal jsem se až hod­ně poz­dě. Ve finá­le „Vřískot 4“ neu­ra­zí, ale nad­še­ný jsem z něj nijak nebyl. Většina fil­mu je ona­nie nad sebou samým a nad žánrem, kte­rý sám mám vel­mi rád, i přes­to, že jej tolik kri­ti­zu­ji. Úrovně prv­ní­ho dílu „Vřískot 4“ nedo­sa­hu­je, s troj­kou se ale může klid­ně srov­ná­vat. Dávám prů­měr­né hod­no­ce­ní. Méně mi při­jde nespra­ved­li­vé, více zase pře­hna­né. Kdyby film nebyl již čtvr­tým dílem, hod­no­ce­ní by vypa­da­lo jinak.

Hodnocení: 50 %


Photo © Dimension Films


Podívejte se na hodnocení Vřískot 4 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vřískot (Scream, 2022) – Recenze – 50 %13. ledna 2022 Vřískot (Scream, 2022) – Recenze – 50 % Po smrti režiséra Wese Cravena, který natočil první čtyři filmy v sérii Vřískot, se pátého dílu ujalo režisérské duo Matt Bettineli-Olpin a Tyler Gillet, zodpovědné mimo jiné za horor […] Posted in Filmové recenze
  • Vřískot (2022) - 75 %12. ledna 2022 Vřískot (2022) - 75 % 25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, který si nasadil na obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno […] Posted in Filmové recenze
  • Vřískot 311. ledna 2022 Vřískot 3 Vřískot byl a je jedním z nejlepších hororů, které kdy byly k vidění na filmovém plátně. Zavedl nebo spíše osvěžil žánr tzv. teenagerovských vyvražďovaček. To však nic nemění na tom, že […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vřískot 210. ledna 2022 Vřískot 2 V kině začíná houstnout atmosféra. Všude kolem jsou lidé v maskách s fosforeskujícími noži (pozornost od filmové společnosti). Začíná premiéra nového filmu Ostří, který byl natočen podle […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vřískot - "Vřískot" se stal úhelným kamenem moderního hororu, filmem, který znamenal i obrodu parodií, bohužel v tom nejhorším slova smyslu9. března 2023 Vřískot - "Vřískot" se stal úhelným kamenem moderního hororu, filmem, který znamenal i obrodu parodií, bohužel v tom nejhorším slova smyslu V momentě, kdy Wes Craven natočil sedmou „Novou noční můru“, skvěle tak zakončil sérii, která se rozjela také díky němu. Ale to ještě nikdo nevěděl, že před sebou má film, který ukáže, že […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vřískot9. ledna 2022 Vřískot Když bylo po všem a zvedal jsem se z křesla, napadlo mne, že ve filmu vlastně ani nikdo moc nevřískal. Všechno ječení obstaralo publikum. Pokud jste se do kina nepřišli […] Posted in Retro filmové recenze
  • Grindhouse: Auto zabiják28. března 2024 Grindhouse: Auto zabiják Kurt Russell si rád hraje s pěknými děvčaty. Nikoliv však v posteli nýbrž na prašných cestách a ze všeho nejraději je za pomocí svého auta, posílá na onen svět… Tři mladá děvčata vyráží […] Posted in Retro filmové recenze
  • Madam Web15. února 2024 Madam Web Cassandra Webb (Dakota Johnson), zdravotnice z Manhattanu, zjišťuje, že možná vidí do budoucnosti. Tváří tvář tajemstvím minulosti naváže Cassandra přátelství se třemi mladými ženami […] Posted in Filmové recenze
  • V tento den roku 1994 byl uveden film "Ace Ventura: Zvířecí detektiv"5. února 2024 V tento den roku 1994 byl uveden film "Ace Ventura: Zvířecí detektiv" Filmaři nejprve oslovili Ricka Moranise, aby si zahrál Ace Venturu, ale Moranis roli odmítl. Poté zvažovali obsazení Judda Nelsona nebo Alana Rickmana a uvažovali také o změně Ace Ventury […] Posted in Zajímavosti
  • Ace Ventura: Zvířecí detektiv13. srpna 2023 Ace Ventura: Zvířecí detektiv Ace Ventura: Zvířecí detektiv je americký komediální film z roku 1994 s Jimem Carreym v roli zvířecího detektiva Ace Ventury, který má za úkol najít uneseného delfína, maskota fotbalového […] Posted in Filmové recenze, Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83239 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72466 KB. | 24.04.2024 - 15:13:59