Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Wimbledon

Wimbledon

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Snímek Wimbledon nava­zu­je na tra­di­ci roman­tic­kých kome­dií spo­leč­nos­ti Working Title Films, jako byly Čtyři svat­by a jeden pohřeb, Notting Hill a Deník Bridget Jonesové. Sladká i komic­ká roman­ce se ode­hrá­vá na teni­so­vém kur­tu během tur­na­je ve Wimbledonu. Peter Colt (Bettany) byl spíš smo­lař, ale štěs­tí se na něho koneč­ně usmě­je a při­ne­se mu úspěch na kur­tu i v osob­ním živo­tě. I když je na teni­so­vém žeb­říč­ku někde úpl­ně vza­du, poda­ří se mu zís­kat divo­kou kar­tu, kte­rá mu umož­ní zúčast­nit se pres­tiž­ní­ho wim­ble­don­ské­ho tur­na­je. Zde se sezná­mí s ame­ric­kou teni­so­vou hvězdou Lizzie Bradburyovou (Kirsten Dunst) a zami­lu­je se do ní. Nenadálé štěs­tí v lás­ce i úspě­chy na kur­tu mu doda­jí elán a Peter se pro­pra­co­vá­vá v tur­na­ji na před­ní mís­to, až už se oci­tá blíz­ko spl­ně­ní své­ho život­ní­ho snu - bojo­vat o nej­vyš­ší titul v tur­na­ji - pokud ho jeho štěs­tí neo­pus­tí. Účast aus­tral­ské­ho wim­ble­don­ské­ho šam­pi­ó­na (Pat Cash) jako fil­mo­vé­ho porad­ce zaru­či­lo tvůr­cům sním­ku Wimbledon exklu­ziv­ní pří­stup do všech klu­bů All England Lawn Tennis & Croquet Club během šam­pi­o­ná­tu v roce 2003 a k jed­no­mu z nej­pres­tiž­něj­ších a nej­sle­do­va­něj­ších tur­na­jů. To se zatím niko­mu před­tím nepo­da­ři­lo. Místem natá­če­ní byl Wimbledon, Studio Shepperton a Londýn, hlav­ní­mi před­sta­vi­te­li jsou Sam Neil, Jon Favreau, Bernard Hill, Eleanor Bronová, Nicolaj Coster-Waldau a Austin Nicholas.

Režisérem fil­mu Wimbledon je reži­sér Richard Loncraine (Richard III), pro­du­ko­va­la ho spo­leč­nost Working Title s pro­du­cen­ty Timem Bevanem, Erikem Fellnerem a Mary Richardsovou. Scénář napsa­li Jennifer Flackettová, Mark Levin a Adam Brooks (Francouzský poli­bek).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38311 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71957 KB. | 25.04.2024 - 16:22:16