Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > PŘÍBĚH TUČŇÁKA

PŘÍBĚH TUČŇÁKA

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každým rokem, tisí­ce tuč­ňá­ků císař­ských opouš­tí jis­to­tu jejich hlu­bo­ké­ho oce­á­nu a putu­jí stov­ky mil přes zrád­ný a odpu­di­vý ark­tic­ký ledo­vec, aby se moh­li roz­mno­žo­vat. Hrdinné odo­lá­va­jí tep­lo­tám hlu­bo­ko pod bodem mra­zu a nesčí­sl­ným dob­ro­druž­stvím…..

Podívaná na jejích puto­vá­ní oči­ma Luca Jacquetse je plna humo­ru, plná odva­hy malých tvo­rů vzdo­ro­vat drs­né pří­ro­dě, plná záhad a tajem­ství….

Putování císa­řů je výprav­ný sní­mek o jejich hrdin­né náma­ze pro pře­ži­tí…

Vedeni instink­tem, pod tíhou zrád­né­ho ledu, putu­jí přes Jižní kříž, jsou vede­ni neo­myl­ně za svým tra­dič­ním sty­lem roz­mno­žo­vá­ní – po ritu­á­lech námluv plných sple­ti­tých tan­ců a deli­kát­ních mané­vrů, dopro­vá­ze­ných dishar­mo­nic­ký­mi zvu­ky exta­tic­kých namlou­va­cích pís­ní – se spá­ru­jí do mono­gam­ních párů a páře­ní může začít….

Dny jsou stá­le krat­ší, poča­sí čím dál kru­těj­ší. Všechny samič­ky mají nezkrot­nou vůli, vydr­ží až kata­stro­fál­ní pod­mín­ky, aby moh­li snést své vej­ce. Zvládnou být něko­lik týd­nů bez potra­vy, a vydá­va­jí se nazpět k oce­á­nů plné­mu ryb, kte­rý je vzdá­len přes 200 kilo­me­t­rů . Cesta je vel­mi ris­kant­ní, plná hla­do­vých leo­par­dích tuleňů…

Samci zůstá­va­jí na mís­tě, aby ochrá­ni­li nakla­de­ná vajíč­ka, kte­ré ochra­ňu­jí neu­stá­le svý­mi kon­če­ti­na­mi. Jsou vysta­ve­ny tep­lo­tám kolem –40°C a neu­stá­lým pří­li­vům polár­ní­ho vět­ru…

Po dlou­hých měsí­cích, kdy tuč­ňá­ci nic neje­dí, se začí­na­jí vajíč­ka líh­nout. Jednoho dne se mlá­dě vyklu­be do bílé­ho svě­ta, se svý­mi záso­ba­mi mlá­dě pře­ži­je pou­ze 48 hodin. Pokud se jeho mat­ka opoz­dí s při­ne­se­ním potra­vy, mlá­dě zemře…

Jakmile je rodi­na opět pohro­ma­dě, role se mění, mat­ky zůstá­va­jí s čer­s­tvě naro­ze­ným mlá­dě­tem. A všich­ni dospě­lí tuč­ňá­ci ochra­ňu­jí mlá­ďa­ta před úto­ky pre­dá­to­rů. Čím se poča­sí otep­lu­je a ledy začnou prs­kat a tát, tím čas­tě­ji mohou dospě­lí tuč­ňá­ci opa­ko­vat svou ces­tu pro jíd­lo, kte­ré čítá něko­lik sto­vek kilo­me­t­rů a opa­ku­jí ji do té doby než jsou mlá­ďa­ta schop­ni sami se poto­pit do hlu­bo­kých vod Antarktického oce­á­nu…..

Stojící hrdě na ledo­vé plo­še, vypa­da­jí jako ztě­les­ně­ní síly a exis­ten­ce. Láska a soli­dár­nost se spo­ju­je v hero­ic­ký boj pro nový život….

O hlav­ních před­sta­vi­te­lích:

Tučňák císař­ský    ( Aptenodytes for­s­te­ri   Gray 1844)

Největší druh tučňáka,váží až 46kg a dél­ka těla pře­sa­hu­je 1m. Žije na pobře­ží Antarktidy a na ost­rův­cích v její blíz­kos­ti. Známe kolem 20 kolo­nií těch­to tuč­ňá­ků s počtem od 200 do 50 000 párů (Coulmanův ost­rov). Současný stav se odha­du­je na 240 000 hnízdí­cích ptá­ků. Tučňáci císař­ští pat­ří k ptá­kům při­způ­so­be­ným k nej­tvrd­ším život­ním pod­mín­kám na naší pla­ne­tě. V době hnízdě­ní musí odo­lá­vat tep­lo­tám až -40°C .

Premiéra 21.4. 2005


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012)17. února 2016 Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012) Heloise je dcerou majitele proslulého new yorského Hotelu Vendôme. Otec Hughes ji zahrnuje svojí láskou, stejně jako personál, oblíbená je i mezi hosty. Jediné, co jí chybí, je matčina […] Posted in Recenze knih
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
  • Audience u královny21. května 2021 Audience u královny Hra jako napsaná pro božskou Ivu Janžurovou. Královna si v ní projde několika dekádami a setká se s několika s premiérů, a každý z nich přinese něco originálního, ale také se v něčem […] Posted in Krátké recenze
  • Nikdo nepodpořil Web29. září 2014 Nikdo nepodpořil Web Tak přináším výsledky z akce „podpořte web FilmCZ.Info“. Výsledky. Na účet vytvořený pro podporu webu přišlo 0,- Kč. Na PayPal účet přišlo 0,- Kč Z tohoto důvodu tuto akci […] Posted in Články
  • Godzilla8. července 2022 Godzilla 5/10 – První Godzilla by byla strašná, kdyby nebyla první. Jako snímek, který nás tak nějak uvedl do tohoto světa, musím ocenit nápad, premisu i zajímavý origin Gojiry. Postavy ve […] Posted in Krátké recenze
  • Dragon Age 4 nebude live-service hra s multiplayer prvky. V...27. února 2021 Dragon Age 4 nebude live-service hra s multiplayer prvky. V... Dragon Age 4 nebude live-service hra s multiplayer prvky. V BioWare údajně změnili svou iniciativu na základě neúspěchu Anthem. Posted in Krátké herní aktuality
  • Šarlatán - 116. května 2023 Šarlatán - 1 Posted in Videa
  • Vetřelci jsou zpátky. V létě vyjde kooperativní...3. března 2021 Vetřelci jsou zpátky. V létě vyjde kooperativní... Vetřelci jsou zpátky. V létě vyjde kooperativní střílečka Aliens: Fireteam, která evokuje Aliens: Colonial Marines. Za hrou stojí Cold Iron Studios, které na hře spolupracuje s 20th […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Guardians of the Galaxy Vol. 219. října 2016 Guardians of the Galaxy Vol. 2 Trailer na druhý díl Strážců galaxie. Trailer najdete na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • Trojúhelník smutku - 90 %5. října 2022 Trojúhelník smutku - 90 % Model Carl (Harris Dickinson) a jeho partnerka influencerka Yaya (Charlbi Dean) jsou pozváni na luxusní výletní plavbu. Společnost jim zde dělá opravdu vybraná smetánka. Je tu starý […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00530 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71571 KB. | 18.06.2024 - 23:23:20