Kritiky.cz > Recenze knih > KARTY: Léčivá síla krystalů

KARTY: Léčivá síla krystalů

IMG 20210913 141941
IMG 20210913 141941
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Máte rádi polod­ra­ho­ka­my, krys­ta­ly, ale tak úpl­ně se vám nechce mít doma celou sbír­ku?  Nakonec, tato karet­ní sbír­ka úpl­ně posta­čí. Minimálně teh­dy, když rádi zkou­má­te sym­bo­li­ku, arche­ty­py krys­ta­lů a vůbec všech­no duchov­ní, co s nimi od pra­dáv­na spo­ju­je.

Karty vám pomo­hou pocho­pit a pro­zkou­mat všech­ny aspek­ty vaše­ho živo­ta.

Kromě krys­ta­lů obec­ně zná­mých a pro­dá­va­ných jako je tře­ba křiš­ťál, cit­rín, růže­nín... jsem tu našla i nové a pro mne nezná­mé. Podívejme se na vel­mi vzác­ný kámen: nuu­mit…. A jeho sdě­le­ní u odstav­ce Hojnost:

THCP kvě­ty

„Duch num­mi­tu vám při­šel při­po­me­nout, že se ve vněj­ším svě­tě brzy začne odrá­žet váš úmy­sl mít hoj­nost, kte­rá je při­ro­ze­ně dána. Musíte však prak­ti­ko­vat umě­ní vytvá­řet bohat­ství, což vám může být cizí a nepří­jem­né. Dopřejte si čas a pochval­te sami sebe za to, jak dale­ko jste došli, a  za dis­ci­plí­nu, kte­rou jste pro­ká­za­li v sys­te­ma­tic­kém zvlá­dá­ní své­ho stra­chu z toho, že nemá­te dosta­tek a že nejste při­pra­ve­ni zvlá­dat úkol budo­vat boha­s­tví…..

… vybí­zí nás k tomu, abychom při­ja­li opo­mí­je­né čás­ti nás samých jako svou nedíl­nou sou­část, vědo­mě při­ja­li svo­ji sílu a zno­vu si uvě­do­mi­li sebe samé coby doko­na­lé bytos­ti, jaký­mi jste nikdy nepře­sta­li být.“

Tak tře­ba něco tako­vé­ho si může­te od nuu­mi­tu vyslech­nout. Ostatně funk­ci běž­ných vyklá­da­cích karet plní nád­her­ně. Jsou jem­né, pří­jem­ně mod­ra­vé a půso­bí vel­mi uklid­ňu­jí­cím dojmem.

IMG 20210913 141921
IMG 20210913 141921
IMG 20210913 142153
IMG 20210913 142153
IMG 20210913 141941
IMG 20210913 141941

Ovšem víc než obráz­ky mne okouz­li­la kní­žeč­ka, ve kte­ré je spous­ta infor­ma­cí. Právě pro­to pova­žu­ji tuto sadu za výji­meč­ně zají­ma­vou pro kaž­dé­ho, kdo má rád dra­hé kame­ny a rád si o nich čte. Je to dob­ré dopl­ně­ní a nový úhel pohle­du. Příručky o kame­nech a ency­klo­pe­die jsou skvě­lým zákla­dem, ale když chce­te ješ­tě něco navíc, heb­ké­ho a tajem­né­ho - pak jsou tyto kar­ty a pub­li­ka­ce tím pra­vým.
Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie, 2021, www.synergiepublishing.com

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76648 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71924 KB. | 23.07.2024 - 14:00:45