Kritiky.cz > Recenze knih > Zrození kmenového vůdce: Máme to v sobě

Zrození kmenového vůdce: Máme to v sobě

IMG 20190405 161009
IMG 20190405 161009
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nenávist ke svě­tu, apa­tie, neroz­hod­nost, sou­tě­ži­vost, dra­vost… nebo loa­jál­nost a spo­leč­ný tah na bran­ku? Koho bys­te bra­li do své­ho týmu, kdy­bys­te měli vytvo­řit úspěš­nou spo­leč­nost, fun­gu­jí­cí fir­mu, skvě­lou rodi­nu nebo zájmo­vý krou­žek?

Myslím, že bys­te vybí­ra­li spí­še na dru­hé stra­ně toho­to roz­me­zí. A s auto­ry této kni­hy, Zrození kme­no­vé­ho vůd­ce, se bude­me mít mož­nost podí­vat do psy­cho­lo­gic­kých hlou­bek těch, kdož za úče­lem zni­če­ní svě­ta zaklá­da­jí gan­gy, ve věze­ní hlá­sa­jí své svě­to­ná­zo­ry, až po ty, komuž život začí­ná zaklapnu­tím pra­cov­ních dve­ří a ces­tou do hos­po­dy, až po ty, co musí sdí­let pra­co­viš­tě či život s někým ryze invi­du­ál­ním, dra­vým a sou­tě­ži­vým.

A mož­ná jste měli v živo­tě štěs­tí a potka­li jste i tu posled­ní sku­pi­nu, ve kte­ré se spo­le­čen­ství lidí nachá­zí vždyc­ky jenom krát­ce, ale o to inten­ziv­ně­ji, a kdy záměr a nad­še­ní strh­ne nato­lik, že se nedá mlu­vit o ničem jiném než o plném nasa­ze­ní a poci­tu uspo­ko­je­ní a štěs­tí. A tohle všech­no pla­tí jak ve fir­mě, tak v rodi­ně, ale také… stá­le víc a víc mi to při čte­ní této kni­hy při­šlo na mysl: v sobě samých.

Máme mož­nost stát se sami sobě KMENOVÝM VŮDCEM.

IMG 20190405 161009
IMG 20190405 161009
IMG 20190405 161059
IMG 20190405 161059

A celý ten svět máme i v sobě

Jen si vez­mě­te kolik tako­vých vzor­ců cho­vá­ní a myš­le­ní v sobě máme. Každý by chtěl někdy mys­let jako ten gan­gs­ter… Dámy při PMS chá­pou… kaž­dý má někdy vše­ho dost a nej­rad­ši by ode­šel někam do ústra­ní a vykaš­lal se na „zámě­ry živo­ta“, ať už díky úna­vě nebo pro­ží­va­né­mu zkla­má­ní. A kaž­dý někdy chce sám sobě doká­zat, že na to má a pořád­ně se do toho zakous­nout. A někdy při­jde i to nad­še­ní, kte­ré strh­ne celou duši, nebo jsme tako­vým cho­vá­ním str­že­ni mi samot­ní.

A v tom všem je někde náš život­ní směr, vize – kte­rá by potře­bo­va­la méně těch niž­ších stup­ňů orga­ni­za­ce mozko­vých závi­tů a myš­le­nek, ale více těch vyš­ších, těch, při kte­rých je nut­ná sebe­dis­ci­plí­na, záměr a hod­ně, hod­ně prá­ce.

A také aser­ti­vi­ty k sobě, dru­hým a schop­nost ze své­ho živo­ta vyhnat zvy­ky a lidi, kte­ří vás sou­stav­ně nega­tiv­ně ovliv­ňu­jí. A to může být doce­la růz­no­ro­dá dele­ga­ce. Od zvy­ku dát si večer skle­nič­ku, být líný na cvi­če­ní až po ška­ro­hlíd­skou kama­rád­ku, kte­rá vám umí spo­leh­li­vě poka­zit den, i když si to tře­ba nemu­sí­te hned na prv­ní dobrou uvě­do­mo­vat.

Kniha pro mana­že­ry: Kniha pro ženy

Ač je to kni­ha pro mana­že­ry a věnu­je se hlav­ně firem­ní kul­tu­ře, lze tyto meto­dy apli­ko­vat i na indi­vi­du­ál­ní živo­ty, na pro­ce­sy trans­for­ma­ce a chu­ti jít za svým cílem, vše­ho dru­hu. Snad i pro­to jsem dob­ře struk­tu­ro­va­nou, leč mís­ty těž­kou ke čte­ní, kni­hu dočí­ta­la del­ší čas, zato však pocti­vě. Protože ona je sku­teč­ně učeb­ni­cí lid­ské psy­cho­lo­gie a „vytáh­nu­tí se z bah­na lenos­ti“ do úspě­chu.

Dáte se taky na ces­tu?

O auto­rech:

Dave Logan, John King, Dr. Halee Fischer-Wright: auto­ři jsou čle­ny a spo­luza­kla­da­te­lé spo­leč­nos­ti CultureSync, kte­rá se věnu­je kou­čo­vá­ní, vede­ní pro­jek­tů v oblas­tech nových tech­no­lo­gií, stát­ní sprá­vy a rea­lit. Každý do kni­hy vná­ší své zku­še­nos­ti a svůj pohled na věc.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2019, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • NA HRANĚ24. července 2022 NA HRANĚ Pokud milujete detektivky s příměsí psychologického románu, určitě si nenechte ujít novinku od Grada Publishing, a.s. "Na hraně", kterou napsal René Manzor, držitel prestižní ceny PRIX […] Posted in Recenze knih
  • ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME26. června 2022 ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME Už jste se alespoň jednou v životě chtěli cítit spokojení, šťastní a úžasní? Ano, ale nevíte jak? Stačí se začíst do této poutavé knížky autorky Anety Langrové “Úžasní takoví, jací jsme. […] Posted in Recenze knih
  • Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké?23. března 2022 Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké? Pak budete spokojeni s Medicinskými kartami, se kterými se ponoříte do světa zvířecího smýšlení, cítění a vnímání. Do symboliky, kterou každé zvíře nese a kterými se zabývají snad všechny […] Posted in Knihovnička
  • Louise L. Hay: Myšlenky sebelásky20. prosince 2021 Louise L. Hay: Myšlenky sebelásky Jak se zamilovat do života? Jak udržovat jiskru, radost, náboj a směr? Jak tohle všechno najít, pokud to zrovna nemáte? Právě takové milé, hebké a pravdivé karty mohou být dobrým […] Posted in Ze života
  • Joe Dispenza: Probuďte své božství17. prosince 2020 Joe Dispenza: Probuďte své božství Jak naučit svůj mozek odnaučit se vstrkávat nám do života to, nač je zvyklí, ale tak moc nám tím škodí? Jak odstranit to, co škodlivého do nás zaseli rodiče, škola... a kdoví kdo ještě? […] Posted in Recenze knih, Knihovnička
  • Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace s nevědomím5. prosince 2020 Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace s nevědomím Závidíte lidem, že umí uhodit hřebíček na hlavičku? Nebo v sobě nosíte hořkost a trauma a řeči o tom, kterak si svými myšlenkami tvoříme život vám už lezou krkem? Oboje je zcela […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace15. září 2020 Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace Sami víte, že v našem nitru sídlí jakási moudrost. Někdy i sami se sebou mluvíme, komunikujeme, nebo přemýšlíme v dialozích (s kým si to v takovou chvíli vlastně povídáte?). Je jedno, […] Posted in Recenze
  • Naučte se komunikovat empaticky a asertivně8. srpna 2020 Naučte se komunikovat empaticky a asertivně Také se vám často stává, že náročná komunikace se zvrtne v hádku, uražení se a vůbec nikam to nevede? V této chvíli se člověk nechal unést svými emocemi a je jasné, že komunikace pak […] Posted in Recenze knih
  • Brání vám ostych a stud v navazování kontaktů a omezuje vás? Překonejte ho!11. dubna 2020 Brání vám ostych a stud v navazování kontaktů a omezuje vás? Překonejte ho! Jste nesmělí, stydlivý, bojíte se někoho oslovit nebo jste si jen v komunikaci s ostatními nejistí a hlavně vám to vadí? Nová kniha od Niny Deissler Jak překonat stydlivost, ostych a […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43710 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72002 KB. | 25.02.2024 - 20:11:42