Kritiky.cz > Profily osob > WOODY HARRELSON

WOODY HARRELSON

Woody
Woody
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

WOODY HARRELSON (Beckett) dis­po­nu­je uni­kát­ní kom­bi­na­cí emo­ci­o­nál­ní­ho pro­je­vu a cha­risma­tu, kte­rou divá­ky i kri­ti­ky vytr­va­le pře­kva­pu­je svý­mi pozo­ru­hod­ný­mi výko­ny jak v main­stre­a­mo­vých, tak i nezá­vis­lých pro­jek­tech. Svým poje­tím vojen­ské­ho důstoj­ní­ka, jehož povin­nos­tí je ozna­mo­vá­ní úmr­tí vojá­ků jejich rodi­nám, kte­ré­ho si zahrál po boku Bena Fostera ve fil­mu Orena Movermana The Messenger, si vyslou­žil v roce 2010 nomi­na­ci na Oscara v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli. V minu­los­ti byl na Oscara, Zlatý glo­bus a cenu SAG nomi­no­ván také v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon za roli kon­tro­verz­ní­ho vyda­va­te­le časo­pi­sů Larryho Flynta ve fil­mu Miloše Formana Lid vs. Larry Flynt.

            Zatím napo­sle­dy jsme Harrelsona moh­li spat­řit ve fil­mu Martina McDonagha Tři bill­bo­ar­dy kou­sek za Ebbingem s Frances McDormandSamem Rockwellem. Za svůj výkon byl v roce 2018 nomi­no­ván na Oscara v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli a v téže kate­go­rii byl nomi­no­ván také na cenu BAFTA. Harrelson bude násled­ně k vidě­ní ve fil­mu Shock and Awe reži­sé­ra Roba Reinera.

            Mezi jeho nedáv­né sním­ky pat­ří napří­klad LBJ, v němž ztvár­nil roli Lyndona B. Johnsona, The Glass CastleNaomi Watts, tře­tí díl série Planeta opic s názvem Válka o pla­ne­tu opic v režii Matta Reevese, kri­ti­kou veli­ce ceně­ný sní­mek Hořkých sedm­náct spo­leč­nos­ti Fox Searchlight, sní­mek Wilson reži­sé­ra Craiga Johnsona, film Podfukáři 2 reži­sé­ra Jona Chu a film Triple Nine v režii Johna Hillcoata.

            Harrelson se coby sce­náris­ta, reži­sér, pro­du­cent a herec podí­lel na vzni­ku pře­vrat­né­ho živé­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu Lost in London, kte­rý byl v ame­ric­kých kinech pro­mí­tán naži­vo 19. led­na 2017. V této kome­dii si spo­leč­ně s ním zahrá­li také Owen WilsonWillie Nelson. Zahrál si také v seri­á­lu sta­ni­ce HBO Temný pří­padMatthewem McConaugheym a za svůj výkon v tom­to seri­á­lu byl nomi­no­ván na cenu Emmy, cenu SAG a Zlatý glo­bus v kate­go­rii Hlavní muž­ský herec­ký výkon v seri­á­lu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29309 s | počet dotazů: 271 | paměť: 69712 KB. | 07.12.2023 - 11:35:33