Kritiky.cz > Recenze knih > 1600 TIPŮ, KAM VYRAZIT PO ČESKU. VÝLETY (nejen) S DĚTMI

1600 TIPŮ, KAM VYRAZIT PO ČESKU. VÝLETY (nejen) S DĚTMI

428651869 10223295206760542 8281775923838505251 n
428651869 10223295206760542 8281775923838505251 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už nám to všem brzy vypuk­ne! Ano, jaro kle­pe už poma­lu a jis­tě na dve­ře a sezó­na plná výle­tů a dob­ro­druž­ství se nezá­vrat­nou rych­los­tí blí­ží. Než se však poča­sí pořád­ně umoud­ří, proč si něja­ké ty výle­ty nena­plá­no­vat spo­lu se skvě­lým pomoc­ní­kem a rádcem„1600 TIPŮ, KAM VYRAZIT PO ČESKU. VÝLYTY (nejen) PRO DĚTI.“

Cestování a hlav­ně kra­tič­ké víken­do­vé výle­ty po naší matič­ce zemi s mojí rodin­kou vylo­že­ně milu­je­me, a pro­to není divu, že mě takhle kni­ha hned na prv­ní pohled zau­ja­la a muse­la jsem jí hned mít...

Tato roz­sa­hem vel­mi hut­ná kni­ha je ide­ál­ní pří­ruč­kou nejen pro lidi s nepo­sed­ný­mi nož­ka­mi, ale i zví­da­vé lidi, jež by rádi navští­vi­li někte­ré ze zají­ma­vých míst naší repub­li­ky, ale chy­bí jim tak tro­chu inspi­ra­ce, kam vyra­zit.

Věřím, že na 544 stra­nách obje­ví sku­teč­ně zají­ma­vé a netra­dič­ní tipy, kam vyra­zit. Ostatně abys­te všech­ny ony uve­de­né tipy v kni­ze navští­vi­li, muse­li bys­te buď kaž­dič­ký den pod­nik­nout 4 až 5 uve­de­ných tipů, ane­bo si jed­not­li­vé výle­ty roz­plá­no­vat na kaž­dič­ký den během násle­du­jí­cích více jak čtyř let. Ale proč by ne? Vybírat je oprav­du z čeho!

Kniha je pře­hled­ně roz­dě­le­na na jed­not­li­vé kapi­to­ly pod­le jed­not­li­vých regi­o­nů, a to na: 1. Praha, 2. Střední Čechy, 3. Jižní Čechy, 4. Šumava, 5. Plzeň, Lázně a Západní Čechy, 6. Ústí nad Labem, Krušné hory a Severozápadní Čechy, 7. Liberec a Severní Čechy, 8. Český ráj, 9. Krkonoše a Podkrkonoší, 10. Hradec Králové a Královéhradeko, 11. Pardubice a Východní Čechy, 12. Vysočina, 13. Olomouc, Střední Morava a Jeseníky, 14. Ostrava, Beskydy, Severní Morava a Slezsko, 15. Zlín a Východní Morava, 16. Brno a Jižní Morava.

Každá z výše uve­de­ných kapi­tol, zamě­ře­ná na jed­not­li­vou oblast, je orá­mo­va­ná mapou dané­ho regi­o­nu a je jí věno­vá­no pár úvod­ních slov na při­blí­že­ní. V kra­tič­kém medai­lon­ku se může­te sami sezná­mit s důklad­ně vybra­ný­mi výlet­ní­mi skvos­ty, o nichž je autor­ka pev­ně pře­svěd­če­ná, že urči­tě sto­jí za shléd­nu­tí a navští­ve­ní.

Kromě kra­tič­ké­ho popi­su kaž­dič­ké­ho mís­ta tj. co vše může­te vidět a na co se těšit, je navíc dopl­ně­no i ilu­strač­ní foto­gra­fii pro při­blí­že­ní. Já osob­ně jsem uví­ta­la navíc při­da­né infor­ma­ce o tom, zda dané mís­to je či není ote­vře­no celo­roč­ně, či se pyš­ní něja­ký­mi jiný­mi strikt­ní­mi ome­ze­ní­mi.

Samozřejmě nesmí chy­bět ani webov­ky dané­ho mís­ta, díky čemuž si k pří­pad­né­mu naplá­no­vá­ní výle­tu může­te krás­ně a jed­no­du­še dohle­dat podrob­něj­ší infor­ma­ce, sezná­mit se s daným pro­stře­dím nebo plá­no­va­ný­mi a chys­ta­ný­mi akce­mi.

S kni­hou  „1600 TIPŮ, KAM VYRZIT PO ČESKU. VÝLETY (nejen) S DĚTMI“ se nech­te okouz­lit ces­to­va­tel­ským svě­tem a krás­nou naší země. Velmi snad­no ve vás pro­bu­dí ces­to­va­tel­ské­ho ducha a plá­no­vá­ní výle­tů se tak sta­ne hrač­kou.

Je napsá­na vel­mi sro­zu­mi­tel­ně, dopl­ně­ná pou­ze o pod­stat­né infor­ma­ce, jež mají upou­tat a vzbu­dit dal­ší pozor­nost k pří­pad­né návštěvě, což se autor­ce vel­mi poda­ři­lo. Za mě je to jed­na z mála „ces­to­va­tel­ských“ prů­vod­ců, ke kte­ré­mu se během roku jis­tě něko­li­krát vrá­tím, abych načer­pa­la inspi­ra­ci na něja­ký nevšed­ní výlet plný dob­ro­druž­ství.

Navíc vel­kou výho­dou je, že nemu­sím tápat a zdlou­ha­vě hle­dat na inter­ne­tu, sta­čí jen otevřít kni­hu na správ­né kapi­to­le tj. regi­o­nu a vybrat si dle chu­ti jakou­ko­liv upou­táv­ku na skvě­lé „dob­ro­druž­ství“. Za tuhle kni­hu jsem moc vděč­ná a já osob­ně ji jen tak nepus­tím z ruky, natož ze své knihov­ny!

1600 tipů, kam vyra­zit po Česku. VÝLETY (nejen)  S DĚTMI

Napsala: Eva Obůrková

Vydalo: Nakladatelství JOTA , s.r.o.

V Brně roku 021

Počet stran: 544

ISBN: 978-80-7565-860-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • 1000 míst, která musíte vidět, než zemřete6. února 2019 1000 míst, která musíte vidět, než zemřete Tato kniha je souborem zážitků a dobrodružství jednotlivých autorů cestovních průvodců, nadšených dobrodruhů, novinářů a publicistů z celého světa, kteří společnými silami dali dohromady […] Posted in Recenze knih
  • PAS A PES3. srpna 2022 PAS A PES K létu rozhodně patří dovolená, dobré čtení a cestování. Pokud chcete skloubit všechny tyto tři aktivity, a přesto nevytáhnout paty z domu, nezbývá než sáhnout po nějakém skvělém cestopisu […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […] Posted in Recenze knih
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […] Posted in Recenze knih
  • Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den10. února 2019 Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den "Z tisíce okvětních lístků získáme jednu kapku vzácného oleje. Éterické oleje zachycují něco jedinečného, co zasahuje naše smysly na mnoha úrovních. Harmonizují emoce, posilují intuici a […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí...20. ledna 2019 Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí... Oblíbené skládačky z různobarevného papíru v dětech probudí opravdový zájem o tvoření, povzbudí jejich fantazii, a hlavně procvičí a zdokonalí jemnou motoriku prstů. Navíc jako bonus jsou […] Posted in Recenze knih
  • Bedekr: Francie22. října 2017 Bedekr: Francie Po Bedekru Rakouska se na knižní pult dostává tentokrát Francie. Průvodci jsou opět Michaela Maurerová a Petr Rajchert, kteří chtějí čtenářům předvést to nejlepší z dané lokality ať už co […] Posted in Recenze knih
  • Za kamna vlezem-aneb Hrst pranostik, povídání o tradicích a osvědčené babiččiny recepty28. března 2024 Za kamna vlezem-aneb Hrst pranostik, povídání o tradicích a osvědčené babiččiny recepty Březen, za kamna vlezem. Duben, ještě tam budem.. Pranostika, kterou každé jaro běžně používám. Březen se nám už přehoupl do své druhé poloviny a Velikonoce jsou již na spadnutí. Moc se na […] Posted in Recenze knih
  • Tvoříme s prožitkem-jak rozvíjet dětskou kreativitu14. ledna 2024 Tvoříme s prožitkem-jak rozvíjet dětskou kreativitu Tvoříte rádi? Máte děti, či s nimi pracujete? Tak právě ve vaší knihovničce by neměla chybět příručka s názvem Tvoříme prožitkem, jehož autorkou je Radka Rubešová.  Kniha má předmluvu a […] Posted in Recenze knih
  • PRŮVODCE KRÁLIČÍ NOROU31. října 2023 PRŮVODCE KRÁLIČÍ NOROU Konspirace nebo pravda, kterou nikdo nechce vidět? Tak o tom se můžete na vlastní oči přesvědčit prostřednictvím obsahově dost silné knihy od Jana Tománka "Průvodce králičí norou". Ostatně […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20423 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72137 KB. | 19.04.2024 - 19:02:34