Kritiky.cz > Recenze knih > 365 dní s angličtinou – jazyk snadno a zábavně

365 dní s angličtinou – jazyk snadno a zábavně

20230922 092247
20230922 092247
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Z toho­to výu­ko­vé­ho zápis­ní­ku jsem nad­še­ná. Je zamě­ře­ný na kaž­do­den­ní stu­di­um ang­lič­ti­ny a spo­ju­je v sobě vlast­nos­ti učeb­ni­ce i dení­ku, jenž je mož­né vyu­žít jako roč­ní diář.

Lucie Staňková podo­tý­ká, že k nápa­du vytvo­řit tuto prak­ti­kou vzdě­lá­va­cí pomůc­ku ji inspi­ro­va­li stu­den­ti, kte­ří hle­da­li způ­sob, jak se jazyk učit pra­vi­del­ně, ale záro­veň s ohle­dem na pra­cov­ní vytí­že­ní. Dle mého názo­ru se jí to poved­lo skvě­le.

Každý den se může­me těšit na nové uči­vo, krát­ký test, ang­lic­ký idi­om i zábav­ný kvíz. Na kon­ci bro­žu­ry se nachá­zí slov­ní­ček. Pro zápis  udá­los­tí nám kro­mě diá­řo­vých strá­nek slou­ží také Poznámky v závě­ru kni­hy.

Je vhod­ná pro všech­ny, kte­ří ovlá­da­jí zákla­dy ang­lič­ti­ny a chtě­jí se dále zlep­šo­vat. Je vel­mi prak­tic­ké, že ji může­me začít pou­ží­vat kdy­ko­li během roku.

Výklad stří­dá pro­stor pro poznám­ky, dopl­ňo­vač­ky, tes­ty i idi­o­my, vše je vyvá­že­né a spo­je­né tak, aby to stá­le byla zába­va.

Brožura je vel­mi vtip­ná a nápa­di­tá. Zajímavá je též ori­gi­nál­ní gra­fic­ká úpra­va, díky níž text s množ­stvím foto­gra­fií půso­bí hra­vě a mile.

 

  • Autor: Lucie Staňková
  • Název: 365 dní s ang­lič­ti­nou
  • Žánr: diář, jazy­ko­vé učeb­ni­ce
  • Počet stran: 192
  • EAN: 9788026618706
  • Datum vydá­ní: 25.05. 2023
  • Formát: 145 x 205 mm
  • Nakladatelství: EDIKA
  • Hmotnost: 0,302 kg
  • Hodnocení: 100 %

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46666 s | počet dotazů: 270 | paměť: 69524 KB. | 06.12.2023 - 12:29:00