Kritiky.cz > Krátké recenze > 6 underground: Tajné operace (2019)

6 underground: Tajné operace (2019)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před kon­cem roku akč­ní udá­lost roku a Netflix jas­ně letos vítě­zí na plné fron­tě.

Michael Bay upuš­těn z řetězů jako hla­do­vý pit­bull a ser­ví­ru­je snad nej­čist­ší akč­ní extá­zi, orgii a orgas­mus, co jsem kdy měl/viděl.

Od začát­ku do kon­ce adre­na­li­no­vá, nekom­pro­mis­ní, výbuš­ná, nahláš­ko­va­ná, vymaz­le­ná masa­króz­ní jíz­da, kte­rá obsa­hu­je už teď dvě poten­ci­ál­ní kul­tov­ní scé­ny ( Úvodní honič­ka ve Florencii a finá­le s Magnetem).

Reynolds je tra­dič­ně výbor­ný a jeho actor boost je téměř na 100%, ale zaujme i zby­tek crew, kde kaž­dý je pro­fe­si­o­nál v něčem jiném.

Z akč­ní strán­ky je zde vlast­ně úpl­ně vše, na co si člo­věk jen vzpo­me­ne ( rych­lé auta, krás­né ženy, par­kour, pře­střel­ky, slow moti­o­ny, stří­dá­ní loka­cí, explo­ze, destruk­ce a šťav­na­té gore) Jediné, co mi zde chy­bě­lo byl pořád­ný fight, ale jinak Bayovská nád­he­ra, kte­rou bych si nechal i zará­mo­vat.

Kdo řeší scé­nář ať se roz­běh­ne pro­ti zdi, aby si uvě­do­mil, že sle­du­je Akční film, niko­li Oscarové exis­ten­ci­ál­ní arto­vé sofis­ti­ko­va­né Drama. Některé jed­not­liv­ce bych nechal před­ho­dit lvům!

Bang Bang! 10/10.


Podívejte se na hodnocení 6 underground: Tajné operace na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,28192 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71404 KB. | 24.06.2024 - 03:02:03