Kritiky.cz > Články autora:Alex

Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 - souboj o celý svět začíná

Už straš­ně dlou­ho jsem nena­psa­la žád­nou recen­zi... No, teď roz­hod­ně při­šel správ­ný čas. Nový Harry Potter mě totiž neho­ráz­ným způ­so­bem pře­kva­pil, můj skep­ti­cis­mus se v prv­ních minu­tách roz­ply­nul a zůsta­lo mi... Read more »

Zelený sršeň (The Green Hornet)

Přináším krát­kou recen­zi na prv­ní letoš­ní film, kte­rý jsem zhléd­la v kině :). The Green Hornet mě na roz­díl od mno­ha jiných divá­ků nadchnul, jakož­to jis­tý pokra­čo­va­tel skvě­lé­ho fil­mu Kick-Ass... Read more »

Twilight sága: Rozbřesk - 1. část (The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part One)

Samozřejmě jsem byla před zhléd­nu­tím řád­ně skep­tic­ká a chtě­la nový Twilight vidět zejmé­na z tou­hy po poba­ve­ní nad vlast­ní pří­šer­nos­tí fil­mu, ale... ono se jim to doo­prav­dy poved­lo! Oni udě­la­li kus vcel­ku... Read more »
Stránka načtena za 2,38464 s | počet dotazů: 183 | paměť: 46887 KB. | 13.07.2024 - 14:28:03