Kritiky.cz > Recenze knih > Tanec bohů - kniha

Tanec bohů - kniha

big tanec bohu Use 334800
big tanec bohu Use 334800
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Larkin se vel­mi těž­ce pohy­bo­val po domě, kde vlast­ně před chví­li pro­běh­la svat­ba. Ovšem ve stí­nu krve, zbra­ní a bitvy. Bitva pro­běh­la pro­ti démo­nům, kte­ří je napad­li. Jednalo se o vam­pý­ry – stvo­ře­ní, kte­rá se živi­la lid­mi. Delší dobu se scho­vá­va­li a nabí­ra­li síly. Nyní se obje­vi­li vede­ní jejich krá­lov­nou a při­pra­ve­ní zni­čit všech­no oko­lo sebe. Larkin byl povo­lán bohy, aby se poku­sil zachrá­nit, co se dá. Nyní byl zra­ně­ný a una­ve­ný. Navíc také hla­do­vý a uvě­do­mo­val si, že takhle v tom­to sta­vu těž­ko může něko­ho zachrá­nit. Jelikož měl hlad, tak si uří­zl kus sva­teb­ní­ho dor­tu, zapil colou a olí­zl si pole­vu z prs­tů.

Vyhýbal se mimo jiné čaro­děj­ce Glenny, kte­rá by ho urči­tě nuti­la vařit a péct a na to on roz­hod­ně není. Chvilku nato při­je­la Blair. Blair byla bojov­ni­ce zvyk­lá spo­lé­hat se sama na sebe. Blair ho pochvá­li­la za dob­rý boj, ale on to roz­hod­ně tak necí­til. Když se na Blair podí­val pozor­ně­ji, vši­ml si, že má teto­vá­ní na lopat­ce ve tva­ru stej­né­ho kří­že, jaký se mu hou­pal na krku. Podezíral ji tak tro­chu z toho, že má krá­lov­ské zna­me­ní. Ona mu to však vyvrá­ti­la s tím, že je to jen teto­vá­ní. Když Blair odpo­čí­va­la v péči čaro­děj­ni­ce Glenny, napadlo ji, že by měli vyra­zit ven.

Lépe řeče­no k upí­řím dou­pa­tům, což zase oce­nil Larkin, kte­rý momen­tál­ně ve dře­zu drh­nul nádo­bí. Nadchlo ho, že pro změ­nu budou moci napad­nout oni je. Moira se podo­vi­la tomu, že chtě­jí zaú­to­čit na Lilith. Jen si to tam však chtě­li obhléd­nout a dát jim naje­vo, že tam byli, pros­tě psy­cho­lo­gic­ká vál­ka. Všichni, kte­ří bojo­va­li pro­ti démo­nům usou­di­li, že potře­bu­jí pomoc a tak se vyda­li na úte­sy, aby zavo­la­li Morrigan, jejich bohy­ni a paní. Chtěli od ní pomo­ci i v tom smys­lu, aby jim řek­la, kdo je držen v pod­ze­mí pro­ti vlast­ní vůli. Prosili, aby osle­pi­la bes­tie, pro­to­že krve už bylo dost. Zničehonic vidě­li to, co chtě­li, ale vlast­ně si přá­li to nikdy nevi­dět – utr­pe­ní těch, kte­ří byli v pod­ze­mí.

To je začá­tek romá­nu s fan­ta­sy tema­ti­kou, kte­rou napsa­la Nora Roberts. Jedná se o rodač­ku ze Silver Spring, jenž se nachá­zí v Marylandu. Narodila se jako nejmlad­ší z pěti dětí a pra­co­va­la napří­klad i jako sekre­tář­ka. Vdala se sice jako mla­dá a poro­di­la dvě děti, to jí ovšem neza­brá­ni­lo v čilém psa­ní jejich knih. Odmalička ráda čet­la a svo­ji prv­ní kni­hu napsa­la už v roce 1981, pro mlad­ší gene­ra­ci v minu­lém sto­le­tí. Získala spous­tu oce­ně­ní. Je autor­kou více než dvě stě titu­lů a uvá­dí se, že kaž­dou minu­tu se pro­dá po celém svě­tě dva­cet sedm jejich kní­žek.

Jelikož se jed­ná o fan­ta­sy román, tak­že tako­vou moder­ní pohád­ku, tak jsem byla zvě­da­vá a čeka­la, co z toho bude. No, moc mi to nesed­lo, respek­ti­ve vůbec. Je tam dost postav a v ději jsem se ztra­ti­la už po pár strán­kách. Dá se říct, že jsem z toho tako­vá roz­ho­ze­ná, nevím, co si mám o tom mys­let. Nicméně to dopo­ru­ču­ju těm čte­ná­řům, kte­ří mají rádi fan­ta­sy, těm se to asi bude líbit, ale nemůžu to říct na sto pro­cent. Má 304 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 243 Kč zde.

 • Autor: Nora Roberts
 • Žánr: belet­rie
 • Nakladatelství: Alpress
 • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Naše paní doktorka - kniha12. června 2017 Naše paní doktorka - kniha Laura se po psychickém kolapsu odstěhovala nebo lépe řečeno, vzala si dlouhodobé volno a začala žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé městečko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co […] Posted in Recenze knih
 • Vzdálená řeka - kniha8. května 2018 Vzdálená řeka - kniha Nicole je mladá žena, která momentálně řeší ne zrovna příjemné věci. Zrovna stála u bujných hroznů na její farmě, když prosila o odpuštění- a koho - svého zesnulého otce. Rozhodla se […] Posted in Recenze knih
 • Z hovna bič - kniha19. prosince 2017 Z hovna bič - kniha Daniel Richard Nixon, hrdina knihy, který však nemá s prezidentem Spojených států Amerických, vůbec nic společného, polemizuje hned na začátku o tom, proč pije. Jen tak z první ho […] Posted in Recenze knih
 • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […] Posted in Recenze knih
 • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […] Posted in Recenze knih
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […] Posted in Recenze knih
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […] Posted in Recenze knih
 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […] Posted in Recenze knih
 • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […] Posted in Recenze knih
 • Trojhra - kniha24. července 2017 Trojhra - kniha Anna, žena ve středním věku, se dvěma dospívajícími dětmi a manželem, který je všechno, jen na pro ni ten pravý. Vyučila se švadlenou a otevřela si s kamarádkou salón, kde mimo jiné dělali […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06640 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71695 KB. | 16.06.2024 - 15:15:02