Kritiky.cz > Recenze knih > Naše paní doktorka - kniha

Naše paní doktorka - kniha

p9788075434036 nase pani doktorka appleyard 200 311 973017
p9788075434036 nase pani doktorka appleyard 200 311 973017
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Laura se po psy­chic­kém kolap­su odstě­ho­va­la nebo lépe řeče­no, vza­la si dlou­ho­do­bé vol­no a zača­la žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé měs­teč­ko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co dělá. Velmi dob­ře vychá­ze­la se svým sou­se­dem, star­ším to pánem Neillem. Ráno vždyc­ky vza­la jeho psa Skipa a šla běhat. Až jed­nou ji takhle málem smet­la motor­ka, na kte­ré seděl vel­mi dob­ře rost­lý muž. Ten, když viděl, co způ­so­bil, tak se hned k Lauře vrá­til a zkou­mal, jest­li je v pořád­ku. Nabádal ji, aby šla k něja­ké­mu léka­ři, ale ona vědě­la své – její povo­lá­ní bylo totiž lékař­ka, ale o tom v měs­teč­ku neměl nikdo ani poně­tí.

To bylo její prv­ní setká­ní s Jakem. Tehdy ješ­tě netu­ši­la, že se jed­ná o syna její­ho sou­se­da Neilla. Jake se vra­cel po dva­ce­ti letech. Tak dlou­ho nebyl doma. Vlastně ute­kl, pro­to­že jako vel­mi mla­dý vysle­chl roz­ho­vor dok­to­ra Milta Burnse s jeho otcem o tom, že Neill ho nezplo­dil, pros­tě není jeho bio­lo­gic­ký otec. Přesto mu to nikdy Neill nedal pocí­tit a zachá­zel s ním jako s vlast­ním, a to i teh­dy, když si Jakeova mat­ka něko­ho našla a utek­la. Jake ji sice vypá­t­ral, ale ona o něj ani jeho sest­ru Jess, kte­rá však byla Neillova bio­lo­gic­ká dce­ra, nestá­la a Jake ji už tudíž nechtěl nikdy vidět.

Právě Jess, kte­rá ovšem nemě­la poně­tí, že Jake není její vlast­ní bra­tr, zapří­či­ni­la, aby se vrá­til. Otec měl totiž vel­mi těž­kou nemoc – rako­vi­na. Laura, i přes­to, že byla lékař­kou, vel­mi těž­ce nes­la Neillovu nemoc. Na ni totiž zemře­la její mamin­ka a ona rako­vi­nu nejdřív neroz­po­zna­la a pak už bylo poz­dě – nemoh­la se s tím vyrov­nat. Sice jí pomá­ha­la sest­ra, ale nesta­či­lo to. Pak při­šla i o man­že­la Bretta, kte­rý byl tesař a zabil se nešťast­nou náho­dou. Neill nikdy nevě­děl, proč Jake ute­kl a nevra­cí se.

Mezi otcem a synem bylo mno­ho nevy­svět­le­né­ho. S Neillem zača­lo být ješ­tě navíc hůř a hůř. Doktor Burns mu dával tak tři měsí­ce s tím, že se mož­ná ani nedo­ži­je Vánoc. Když se to dozvě­dě­la Jess byla zdr­ce­ná. Ani Jakeovi to neby­lo jed­no. Jess navíc opus­til man­žel a nechal jí na krku celé hos­po­dář­ství. Měli totiž sta­tek. Celá Neillova rodi­na byla totiž far­mář­ská. Jess to všech­no sama nezvlá­da­la, měla na krku dva syny, k tomu se jí roz­pa­da­ly všech­ny stro­je. Jake jí pomohl s tím nej­nut­něj­ším, avšak avi­zo­val dopře­du, že doma dlou­ho nezů­sta­ne. Jess mu to měla vel­mi za zlé.

Nakonec Neill zemřel těs­ně po svých naro­ze­ni­nách, ješ­tě před samot­ný­mi Vánocemi. Jake se poslé­ze sebral a odjel. Lauře to neby­lo jed­no, pro­to­že se do sebe zami­lo­va­li a došlo i vel­ké­mu milost­né­mu vzpla­nu­tí. Laura si moh­la oči vypla­kat, když odjel, ale roz­hod­la se být sil­ná. Ovšem Jess to na ní pozna­la, že je nemast­ná, nesla­ná, od té doby, co Jake odjel. Nejen ona si všimla, co se mezi nimi děje. Jake se nako­nec vrá­til, pro­to­že něco slí­bil otci a hod­lal to dodr­žet. Navíc chtěl poprosit Lauru o dru­hou šan­ci. Ta se po mír­ném zdrá­há­ní nako­nec necha­la pře­svěd­čit, pro­to­že Jake jí při­znal, že ji milu­je.

K tomu­to romá­nu jsem byla ze začát­ku skep­tic­ká, ovšem jen do oka­mži­ku, kdy jsem ho začal číst. Je to vyni­ka­jí­cí pří­běh. I když nesná­ším, když se v kni­hách mlu­ví o takhle váž­ných nemo­cech, tady se to dalo skous­nout, pro­to­že je to tak čti­vá kníž­ka, že je to až neu­vě­ři­tel­né, ale asi spí­še pro ženy. Má 344 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 214 Kč zde.

 • Autor: Meredith Appleyard
 • Žánr: belet­rie
 • Nakladatelství: Alpress
 • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […] Posted in Recenze knih
 • Vzdálená řeka - kniha8. května 2018 Vzdálená řeka - kniha Nicole je mladá žena, která momentálně řeší ne zrovna příjemné věci. Zrovna stála u bujných hroznů na její farmě, když prosila o odpuštění- a koho - svého zesnulého otce. Rozhodla se […] Posted in Recenze knih
 • Z hovna bič - kniha19. prosince 2017 Z hovna bič - kniha Daniel Richard Nixon, hrdina knihy, který však nemá s prezidentem Spojených států Amerických, vůbec nic společného, polemizuje hned na začátku o tom, proč pije. Jen tak z první ho […] Posted in Recenze knih
 • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […] Posted in Recenze knih
 • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […] Posted in Recenze knih
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […] Posted in Recenze knih
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […] Posted in Recenze knih
 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […] Posted in Recenze knih
 • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […] Posted in Recenze knih
 • Trojhra - kniha24. července 2017 Trojhra - kniha Anna, žena ve středním věku, se dvěma dospívajícími dětmi a manželem, který je všechno, jen na pro ni ten pravý. Vyučila se švadlenou a otevřela si s kamarádkou salón, kde mimo jiné dělali […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37493 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71921 KB. | 21.07.2024 - 00:08:51