Kritiky.cz > Recenze knih > O rackovi a kočce, která ho naučila létat - audiokniha - recenze - 100 %

O rackovi a kočce, která ho naučila létat - audiokniha - recenze - 100 %

o rackovi a kocce ktera ho naucila letat duze
o rackovi a kocce ktera ho naucila letat duze
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třemi slo­vy - kou­zel­ná, nád­her­ná, dojem­ná. Tak můžu ozna­čit jed­nu z nej­lep­ších audi­ok­nih – O rac­ko­vi a koč­ce, kte­rá ho nau­či­la létat. Autorem kniž­ní před­lo­hy je Luis Sepúlveda, kte­ré­mu se poda­ři­lo stvo­řit las­ka­vý, sem tam tro­chu smut­ný pohád­ko­vý pří­běh. Příběh začí­ná tro­chu smut­ně tím, že racek Kenga, kte­rý je od naf­ty, jenž se zje­vi­la v moři a bohu­žel svý­mi cha­padly obja­la vod­ní zví­řa­ta, zahy­ne. Ještě před­tím se však dosta­ne jeden bal­kón, kde z posled­ních sil sne­se vej­ce.

Na bal­kó­ně se vyhří­vá tlus­tý čer­ný kocour jmé­nem Zorbas. Ten musí rac­ko­vi Kengovi slí­bit, že vej­ce nesní a až se vylíh­ne ptá­če, že ho vycho­vá a nau­čí létat. Zorbas to vzhle­dem ke sta­vu rac­ka slí­bí a až poslé­ze mu dojde, co to vlast­ně slí­bil. Ještě utí­ká pro pomoc za svým kama­rá­dem kocou­rem Colonelom a poz­dě­ji i za kocou­rem Vševědem.

Společně pocho­va­jí rac­ka Kengu a Zorbasovi nasta­nou těž­ké chví­le s vej­cem. Bude ho muset zahří­vat a hlí­dat, až se jed­no­ho dne vylíh­ne a začne Zorbase oka­mži­tě pova­žo­vat za svou mámu, což kocour doce­la neli­bě nese. Ze začát­ku má Zorbas potí­že se shá­ně­ním potra­vy a také s tím, aby rac­ka uhlí­dal před pre­dá­to­ry, hlav­ně kočka­mi. Navíc si mlá­dě rac­ka o sobě mys­lí, že je kočka a kocou­ři jí to nemo­hou vymlu­vit.

Nakonec to pocho­pí, ale ne za doce­la pří­jem­ných okol­nos­tí. Pak začne Zorbas a ostat­ní kocou­ři řešit, jaké­ho je racek pohla­ví, až za vydat­né pomo­ci jejich pří­te­le námoř­ní­ka zjis­tí, že je to hol­ka a dají jí jmé­no – Afortunada. Ještě bude zbý­vat Afortunadu pře­svěd­čit, aby se chtě­la nau­čit létat, ale i to se pod­dá, ovšem leh­ká prá­ce to nebu­de. Jak to nako­nec dopad­ne, zjis­tí poslu­cha­či, když si kou­pí tuhle pře­krás­nou audi­ok­ni­hu.

Oproti jiným audi­ok­ni­hám je o dost krat­ší – 1 hodi­na a 35 minut. Mimoto ji nád­her­ně načet­lo něko­lik her­ců. Kocoura Zorbase čte Ivan Trojan, což je neob­sa­zo­va­něj­ší čes­ký herec. Najdete tu tře­ba i Jiřího Lábuse nebo Martina Myšičku a mno­ho jiných. Já mohu dopo­ru­čit kaž­dé­mu, kdo má rád zví­řa­ta, ale i všem dal­ším. Je to oprav­du jed­na nád­her­ná audi­o­tvor­ba.


  • Délka:1 hodi­na 35 minut
  • Autor:Luis Sepúlveda
  • Interpret:Ivan Trojan, Klára Sedláčková Oltová, Jan Vondráček, Martin Myšička, Václav Kopta, Lukáš Hlavica
  • Kategorie:Pohádky
  • Vydavatel:Radioservis
  • Typ: Rozhlasová hra
  • Formát: MP3 ke sta­že­ní
  • Prvních deset minut k posle­chu.

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách Audioteka.cz za pří­jem­ných 249 Kč.

Partner recen­ze:

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83190 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71863 KB. | 20.07.2024 - 23:20:28