Kritiky.cz > Články > Babiš a jeho listopad

Babiš a jeho listopad

babis
babis
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Někde jsem četl, že letoš­ní pre­mi­é­rův pro­jev k výro­čí 17. lis­to­pa­du by jeho nej­lep­ším poli­tic­kým pro­je­vem vůbec, prý cel­kem rozum­ný, tak­že snad i na samot­né­ho Andreje asi padl duch „Listopadu“ a poo­křál, či co.

Já si to ale moc nemys­lím.

Předně jsem toho názo­ru, že nemá moc smy­sl si brát k srd­ci obsah Babišových slov, pro­to­že moc vel­kou vypoí­da­cí hod­no­tu nemá. Navic ostat­ně i jinak to moc vel­ká slá­va neby­la. Možná jsem jedi­ný komu to vadí, ale zmi­ňo­vat ve svém pro­je­vu - za pří­tom­nos­ti zahra­nič­ních stát­ní­ků, že ČR je nej­krás­něj­ší zemí na svě­tě, že tu jsou nej­kre­a­tiv­něj­ší a nej­lep­ší lidé na svě­tě. Nejlepší na svě­tě. To je pod­le Babiše ono vlas­te­nec­tví. Věta „A vsa­dím se o co chce­te, že ješ­tě před­bě­he­ne­me spous­tu ostat­ních zemí nejen v rám­ci Evropy, ale i celé­ho svě­ta“, je dal­ší per­lič­kou. Předběhneme v čem, v počtu exe­ku­cí, gen­t­ri­fi­ka­ci? Úplně na mě dýchl duch deva­de­sá­tek, kdy se Evropa vese­la dohá­ně­la. Do toho ješ­tě při­mí­chej­me tro­chu oslav­né­ho poje­tí 17. lis­to­pa­du a tro­chu sypa­ní pope­la na vlast­ní hla­vu („nebyl jsem tak odváž­ný jako Havel“) - patr­ně úlit­ba demon­stru­jí­cím z pře­de­šlé­ho dne.

17. lis­to­pad je vůbec plný podob­ně prázd­ných pro­je­vů, což je doce­la smut­né i vzhle­dem k tomu, že se asi jed­ná o jeden z mála stát­ních svát­ků, kte­rý není úpl­ně obsa­ho­vě vyprázd­ně­ný (žije dost „pamět­ní­ků“). Nejvíc mě „dojí­ma­jí“ ty teze, kte­ré pro­jek­tu­jí 17. lis­to­pad 1989 k dnešku a sou­dí, že tedy když dnes už máme tu svo­bo­du a demo­kra­cii (kte­rá je samo­zřej­mě per­ma­nent­ně v ohro­že­ní), tak za všech­ny sou­čas­né pro­blémy mohou relik­ty komu­nis­mu před rokem 1990. Reflexe level 0. Po roce 1989 se pocho­pi­tel­ně nic špat­ně neu­dě­la­lo, pokud někdo chy­bo­val, tak to byl býva­lý komu­nis­ta, stbák, konec­kon­ců i ten Babiš pat­ří mezi ně, že. Bezmála mili­on lidí v exe­ku­ci, byto­vá kri­ze, oli­gar­chi­za­ce poli­ti­ky, nic. To asi nejsou pro­blémy hod­né zmí­ně­ní, respek­ti­ve mož­ná i za ně může něja­ký ten před­lis­to­pa­do­vý komu­nis­ta.


Foto:

Popis

Popis
Čeština: Babiš
Datum
Zdroj Vlastní dílo
Autor Jiří Vítek

Licence

Já, drži­tel autor­ských práv k tomu­to dílu, ho tím­to zve­řej­ňu­ji za pod­mí­nek násle­du­jí­cí licen­ce:
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 4.0 International
Dílo smí­te:
 • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
 • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
 • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
 • zacho­vej­te licen­ci – Pokud ten­to mate­ri­ál jak­ko­liv upra­ví­te, pře­pra­cu­je­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, musí­te své pří­spěv­ky šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí jako ori­gi­nál.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Westworld29. března 2018 Westworld Trailer na 2. sezónu seriálu Westworld, která má premiéru v dubnu. https://youtu.be/-dK1nmpPoH8 Posted in Trailery
 • Ještě k oscarům...29. února 2016 Ještě k oscarům... Rád bych se v souvislosti s Oscary zmínil ještě o vizuální stránce celého večera, tedy hlavně o krásných dámách, které udělaly noční vstávání o dost snesitelnější. Na plné čáře u mě […] Posted in Kritický Klub
 • Na obrazovce České televize se v září objeví nový seriál ze soudního prostředí, Život a doba soudce A.K.29. srpna 2014 Na obrazovce České televize se v září objeví nový seriál ze soudního prostředí, Život a doba soudce A.K. Scénář k seriálu napsal Zdeněk Zapletal, který napsal scénář, jehož děj se odehrává v právnickém prostředí, na soudě, kde se řeší rozvodové a občansko-právní spory. Hlavním hrdinou je […] Posted in Články
 • Tři dny ke svobodě [70%]25. února 2011 Tři dny ke svobodě [70%] http://www.csfd.cz/film/266833-tri-dny-ke-svobode/ V kinech ČR od: 20.01.2011  V kinech SR od:17.03.2011  Oceňovaný filmař Paul Haggis, tvůrce dramat Crash a V údolí Elah se […] Posted in Filmové recenze
 • The Lego Star Wars Holiday Special18. listopadu 2020 The Lego Star Wars Holiday Special Přímo po událostech Star Wars: Vzestup Skywalkera sledujeme Rey, která se vydává na nové dobrodružství s BB-8, aby získala hlubší znalosti o Síle, zatímco její přátelé se chystají na […] Posted in Filmové recenze
 • Praha v proměnách času2. února 2024 Praha v proměnách času Autor Petr Sojka věnoval svou čtvrtou knihu místům, které již v Praze nenajdeme a lidem, které nepotkáme. Stejně jako předchozí publikace oživuje autor příběhy, které jako redaktor […] Posted in Recenze knih
 • Poklad na Stříbrném jezeře - Westernové město Tulsa a kostelík v El Doru3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Westernové město Tulsa a kostelík v El Doru V oblasti Starigradu-Paklenice, nedaleko hotelu Alan, kde byl ubytován filmový štáb spolu s herci, postavil architekt Jeričević westernové městečko Tulsa. Při sledování filmu málokoho […] Posted in Speciály
 • Premiéry prvního prosincového týdne4. prosince 2003 Premiéry prvního prosincového týdne Vskutku nabitý je tento týden z pohledu filmových premiér. Do kina se chystá především velmi silná dvojka v podobě soupeře snímku Hledá se Nemo o animovaného Oskara, francouzský film Trio […] Posted in Filmové recenze
 • Mega Shark vs. Giant Octopus (2009)13. dubna 2012 Mega Shark vs. Giant Octopus (2009) Ledové království ze svého sevření propustí po mnoha tisíci letech dvě pravěké monstra, které začnou okamžitě ničit vše co jim zkříží cestu. Podmořská vědecká ponorka řízená Emmou a […] Posted in Horory
 • Jediný den od Martina Baltscheita22. srpna 2017 Jediný den od Martina Baltscheita Chcete-li své děti naučit vážit si jednotlivých okamžiků, drobných maličkostí, jež nám přináší samotný život, nenechte si ujít knížku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19635 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71823 KB. | 24.07.2024 - 07:30:09