Kritiky.cz > Recenze knih > Hollandová Julie: Náladové a protivné - 43%

Hollandová Julie: Náladové a protivné - 43%

Naladove
Naladove
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jste ženy pro­tiv­né a nála­do­vé? Nevíte si rady se svý­mi emo­ce­mi? Pak by vás zajis­té zají­ma­la kni­ha Náladové a pro­tiv­né od dok­tor­ky Julie Hollandové, kte­rá vám uká­že jaký­si návod, jak tyto nála­dy zvlád­nout, aniž bys­te muse­ly sáh­nout po lécích.

Doktorka Julie Hollandová se za svou pra­xi setka­la s mno­ha žena­mi, kte­ré si k ní cho­dí pro rady a také se jí vypo­ví­dat. Ze svých zku­še­nos­tí a poznat­ků čer­pá i ve své kni­ze, kde pou­ka­zu­je na to, že v dneš­ní době stá­le více žen sahá po anti­de­pre­sí­vech, pro­to­že mají pocit, že jiná ces­ta neve­de. A prá­vě autor­ka chce všem těm­to ženám uká­zat, že je zby­teč­né potla­čo­vat své nála­dy a emo­ce pomo­cí tlu­mí­cích léků.

Pro mě byla kni­ha troš­ku oříš­kem. Než jsem se vždyc­ky, po kapi­to­le, k něče­mu dobra­la, muse­la jsem čas­to­krát lis­to­vat na konec kni­hy, kde je slov­ník odbor­ných slov, abych zjis­ti­la, co jed­not­li­vá slo­va zna­me­na­jí (např. sero­to­nin, fib­ro­myal­gie apod.) Autorka se také mno­ho­krát ve své kni­ze opa­ku­je a pro mě se tím pádem někte­ré kapi­to­ly sta­ly nezá­živ­ný­mi. Dost mi vadi­lo, že tím, že je autor­ka Američanka, tak píše hlav­ně o lécích a život­ním sty­lu, prá­vě Američanů. Čtenář pak nemá s čím porov­ná­vat její poznatky, hlav­ně když popi­su­je léky, kte­ré jsou v Americe tak „oblí­be­ným“ pod­půr­ným pro­střed­kem pro dobrou nála­du.  Čtenář pak zřej­mě bude muset hle­dat na inter­ne­tu, aby zjis­til, kte­ré léky jsou v Čechách podob­né, jako ty, o kte­rých se píše v této kni­ze a jakých se tedy vyva­ro­vat. Zdlouhavé vysvět­lo­vá­ní, jak změ­nit život­ní styl, je v celé kni­ze a to na mě také nepů­so­bi­lo nej­lé­pe.  Myslím si, že když si tuhle kni­hu pře­čte kte­rá­ko­liv žena, kte­ré do té doby na sobě nepo­zo­ro­va­la sko­ro žád­né pro­blémy s psy­chi­kou, tak najed­nou zjis­tí, že vlast­ně své emo­ce potla­ču­je. Také si mys­lím, že kdy­by autor­ka sem tam při­da­la něja­kou humor­nou his­tor­ku, urči­tě by tím kni­hu veli­ce oži­vi­la a odleh­či­la.

Za plus v této kníž­ce pova­žu­ji to, že vás autor­ka pře­svěd­ču­je, že to, že máte špat­né nála­dy a cítí­te se podráž­dě­ní, je vlast­ně nor­mál­ním pro­je­vem kaž­dé ženy. Tím pádem si urči­tě všech­ny oddych­nou, že na svě­tě je tako­vých žen spous­ta. Také se mi líbi­lo, že se sna­ží mno­hé ženy pře­svěd­čit, že uží­vá­ní, dnes tak oblí­be­ných anti­de­pre­siv­ních pilu­lek, není žád­ná výhra, ale že můžou nená­vrat­ně poško­dit psy­chi­ku. Raději dopo­ru­ču­je více poslou­chat svo­je tělo, nau­čit se ho ovlá­dat a hlav­ně nepo­tla­čo­vat svo­je emo­ce. Právě tím, že se ženy roz­či­lu­jí, pak plá­čou, nebo mají výbuchy vzte­ku a jsou až hys­te­ric­ké, je dob­ré pro jejich tělo a cel­ko­vou poho­du. Praktické meto­dy pro dob­ré spa­ní a vyso­ce účin­né for­my pří­rod­ní léč­by jsou výbor­nou pomo­cí pro restart těla i mys­li, a těch je v kni­ze dost.

Takže pokud chce­te změ­nit svůj život­ní styl a dostat se do dob­ré­ho psy­chic­ké­ho sta­vu, urči­tě vám kni­ha nála­do­vé a pro­tiv­né nesmí doma chy­bět.


 • Autor: Hollandová Julie
 • Formát / stran: 17×24 cm, 336 stran
 • Datum vydá­ní: 25.04.2016
 • Katalogové čís­lo: 70028
 • ISBN: 978-80-247-5640-0

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • #DP192: The White Trees29. října 2021 #DP192: The White Trees  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Chip ZdarskyKresba: Kris Anka Chip Zdarsky aktuálně patří mezi špičku současného superhrdinského mainstreamu. Autor, jenž se naplno prosadil u […] Posted in Recenze komiksů
 • Titulky k La Brea S02E11 - The Wedding24. února 2023 Titulky k La Brea S02E11 - The Wedding Podařilo se nám dohnat skluz z předchozích týdnů a po odvysílání epizody ve středu nad ránem se v pátek můžete těšit na hotové titulky k 11. epizodě s titulem Svatba. Jak tušíte z minulých […] Posted in Titulky
 • Expendables: Postradatelní 3 - Režie7. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 - Režie Stallone dokonce chvíli uvažoval, že se vrátí za kameru jako režisér. „První film byl prostě experiment, který nám vyšel,“ říká. „A pořád ještě jsem se z toho nevzpamatoval. Hrál jsem […] Posted in Články
 • Ze zákulisí filmu #5 | Největší komerční průšvihy10. července 2017 Ze zákulisí filmu #5 | Největší komerční průšvihy Vítejte u dalšího dílu nepravidelné rubriky Ze zákulisí filmu, ve které se čas od času pokouším přiblížit události z pozadí filmového průmyslu, které vrhají na filmovou produkci […] Posted in Filmové recenze
 • Deadpool 2 - KDYŽ SE ONI SNÍŽÍ…18. května 2018 Deadpool 2 - KDYŽ SE ONI SNÍŽÍ…             „Film „Deadpool“ nebere vážně ani žánr, ani sám sebe“, říká Reese. „Ve filmu si Ryan Reynolds dělá legraci sám ze sebe. Dělá si legraci ze scénáře. Dělá si legraci z Foxu. Dělá […] Posted in Speciály
 • Užívej si, co to jde (Whatever Works)13. května 2022 Užívej si, co to jde (Whatever Works) Víte, čím se liší příznivci Miloše Formana od příznivců Woodyho Allena? Především tím, že zatímco Miloš Forman nakonec natočil jenom několik filmů (byť skvělých), Woody Allen práská rok co […] Posted in Filmová klasika
 • Basket case (1982)1. března 2015 Basket case (1982) V dětství je nedobrovolně rozdělili a teď za to budou pykat. Zvláště když v proutěném košíku na ně rozhodně nečeká pikniková svačinka. Mladý Duane přijíždí do New […] Posted in Horory
 • Bratři Sunovi9. ledna 2024 Bratři Sunovi Netflix to teda od začátku roku rozjíždí ve velkém stylu a rozšlapuje konkurenci nekompromisně. Tohle je moc příjemné překvápko, od kterého si myslím nikdo nečekal zázraky. Brothers of […] Posted in Krátké recenze
 • Kung Fu Panda 411. března 2024 Kung Fu Panda 4 Jako rodinný animák asi fajn, ale nevidím v tom žádnou přidanou hodnotu, kterou předešlé díly měly a humor oproti nim ve 4. Pandě taktéž zaostával.. Posted in Krátké recenze
 • Epic Games rozdává Jurassic World Evolution. Čas máte do 7....2. ledna 2021 Epic Games rozdává Jurassic World Evolution. Čas máte do 7.... Epic Games rozdává Jurassic World Evolution. Čas máte do 7. ledna. Skvělý tycoon potom vystřídá taktická rogue-lite hra Crying Suns. Posted in Krátké herní aktuality

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46226 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71634 KB. | 16.06.2024 - 13:21:46