Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zákon přitažlivosti

Zákon přitažlivosti

200505101920 zakon
200505101920 zakon
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co se škád­lí­vá, škád­lí­vá se tak dlou­ho, až se to rádo mívá. Asi tak by se dal veli­ce struč­ně cha­rak­te­ri­zo­vat film Zákon při­taž­li­vos­ti. Taky by se moh­lo pou­žít poře­ka­dlo o pro­ti­kla­dech, kte­ré se při­ta­hu­jí.

Audrey (Julianne Moore) and Daniel (Pierce Brosnan) jsou oba roz­vo­do­ví práv­ní­ci, oba hod­ně dob­ří a oba si mys­lí, že prá­vě ona/on je ten nej­lep­ší. Ani jeden nemá přítele/přítelkyni. Alespoň potud podo­ba obou hlav­ních hrdi­nů. Každý jsou však z tro­chu jiné­ho těs­ta. Audrey je poně­kud upja­tá a zása­do­vá. Pracuje v moder­ní práv­nic­ké fir­mě. Tak nějak by si člo­věk před­sta­vo­val úspěš­né­ho práv­ní­ka.

Oproti ní je Daniel na prv­ní pohled II. práv­nic­ká kate­go­rie. Věčně vypa­da­jí­cí jako „když ho vytáh­ne krá­vě z huby“, malič­ká kan­ce­lář, ve kte­ré není přes vše­chen nepo­řá­dek k hnu­tí. Hned na dru­hý pohled je však jas­né, že není o nic míň hla­va ote­vře­ná než Audrey. Z jejich spo­leč­ných soud­ních pro­ce­sů, ve kte­rých se to jen hemží osob­ní­mi a pro­fe­si­o­nál­ní­mi úto­ky, vstá­va­jí soud­cům vla­sy na hla­vě.

Ale! To by se film nesměl jme­no­vat tak, jak se jme­nu­je, aby se i tihle dva živlo­vé neda­li dohro­ma­dy. Od začát­ku je vám jas­né, proč je tam celá ta demon­stra­ce jejich roz­díl­ných nátur. A nebu­de­te na pochy­bách, kam celá ta „kome­die“ spě­je.

Ad kome­die. Nejvtipnější na celém fil­mu mi při­pa­dá mat­ka Audrey v podá­ní Frances Fischer, kte­rou zná­me např. z fil­mu Dům z pís­ku a mlhy nebo jako nerud­nou mat­ku z vel­ko­fil­mu Titanic. Ačkoli Sáře již dáv­no bylo -náct i –cet vypa­dá díky všem plas­ti­kám, die­tám a cvi­če­ní lépe než její dce­ra. A nejen­že vypa­dá, ona i mla­dě uva­žu­je. Sára sice mno­ho pro­sto­ru ve fil­mu nedo­sta­la, vždy když se na plát­ně obje­ví, je vese­lo.

Celkově vza­to je Zákon při­taž­li­vos­ti film, u kte­ré­ho se spíš sem tam pou­smě­je­te, než že bys­te se řácha­li od začát­ku do kon­ce. Neříkám, že je to špat­ně… Představitelé hlav­ních rolí si jsou rov­no­cen­ný­mi part­ne­ry a hlav­ně díky nim má film šťá­vu. Pierce Brosnan je opro­ti své­mu Jamesi Bondovi o chlup méně ele­gant­ní a galant­ní, přes­to ane­bo prá­vě pro­to však své fanyn­ky opět potě­ší.

O filmu:

Rok: 2004
Oficiální web: Laws of Attraction
Režie: Peter Howitt
Scénář: Aline Brosh McKenna, Robert Harling
Hudba: Ed Shearmur
V hlav­ních rolích: Pierce Brosnan, Julianne Moore, Frances Fischer
Délka: 90 minut


Podívejte se na hodnocení Zákon přitažlivosti na Kinoboxu.

Více na Kritiky.cz
Mashinky Podívejte se na novou českou hru, která začátkem měsíce října půjde do Early Accesu na Ste...
Večerníček 50 https://www.youtube.com/watch?v=E6oq-Yi1EOw...
Full Game | Slovakia vs. Canada | 2022 #IIHFWorlds ...
Boží oko Thriller, u kterého budete ze srdce doufat, že ani polovina z toho, co čtete, není založena na...
Rybí filé v rajčatech. No to si pochutnáte! Rybí filé v rajčatech patří mezi lehká jídla, která doporučuji k všednodennímu obědu neb...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85768 s | počet dotazů: 278 | paměť: 69611 KB. | 03.12.2023 - 09:32:11