Kritiky.cz > Speciály > Babovřesky 3

Babovřesky 3

babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lukáš Langmajer - Petr

DEN 1 A 2-133

Lukáš Langmajer se naro­dil 25. srp­na 1980 v Plzni. Jeho star­ším bra­t­rem je herec Jiří Langmajer. Lukáš se v diva­dle pohy­bu­je od svých tři­nác­ti let, a že by se mohl věno­vat něja­ké manu­ál­ní prá­ci, kate­go­ric­ky odmí­tá. Sám sebe pova­žu­je za vel­mi nezruč­né­ho. Jeho domov­ské diva­dlo bylo dlou­ho v Plzni. Následoval krok na jih Čech, kde v Českobudějovickém diva­dle zakot­vil na tři roky a tam také zača­la jeho pro­fe­si­o­nál­ní drá­ha her­ce.

Po debu­tu ve fil­mu SKŘÍTEK se o jeho exis­ten­ci veřej­nost dozvě­dě­la, až když začal natá­čet celo­ve­čer­ní film debu­tu­jí­cí­ho reži­sé­ra Tomáše Bařiny BOBULE a BOBULE 2. Lukáš v něm spo­leč­ně s Kryštofem Hádkem ztvár­ňu­jí ústřed­ní dvo­ji­ci sym­pa­tic­kých pod­vod­níč­ků. Dále ho divá­ci moh­li vidět v seri­á­lu Ulice, Ordinace v Růžové zahra­dě, Okresní pře­bor, Román pro muže, Setkání s hvězdou, Muži v nadě­ji. Nyní natá­čí s Filipem Renčem seri­ál Sanitka2.

Rozhovor:

Herec Lukáš Langmajer hra­je v tro­lo­gii Zdeňka Trošky Babovřesky mla­dé­ho fará­ře s tro­chu komic­kým jmé­nem.

pro­běh­lo v tem­pu poklid­ném, jak je v prá­vu při­su­zo­vá­no Zdeňkovi Troškovi.

Když se toči­la jed­nič­ka, pře­mýš­lel jste a odha­do­val jste, že by moh­la být i tri­lo­gie?

Neb je zná­mo, že Zdeněk točí díly tři, tro­chu jsem dou­fal a zhru­ba v půli natá­če­ní začal i věřit, že tomu tak bude. Co čert nechtěl, je tomu tak.

Vaše role fará­ře s tro­chu netra­dič­ním jmé­nem u někte­rých lidí vyvo­la­la roz­pa­ky. Vy sám, zazna­me­nal jste něja­ké názo­ry, pří­pad­ně tře­ba, neu­ta­ho­va­li si z Vás kama­rá­di, kole­go­vé?

Lidé, kte­ré těší fil­my Zdeňka Trošky, jsou potě­še­ni setká­ním. Lidé, kte­ří se posmí­vat chtě­jí, pro­zra­dí, že se taky kou­ka­jí.

Jakým smě­rem se Vaše role v Babovřeskách 3 bude ubí­rat? Můžete nazna­čit?

Bude to zají­ma­vý vývoj býva­lé­ho fará­ře Petra… nech­te se pře­kva­pit…

Jak moc snad­no či nao­pak obtíž­ně se Vám dělá kome­di­ál­ní žánr?

Jsem herec a je mojí povin­nos­tí, když jsem se na to dal, zvlád­nout co mi bude dáno. Ovšem ať posou­dí divák sám, jak mi to jde.

Text: René Kekely


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32074 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72859 KB. | 25.05.2024 - 15:25:46