Kritiky.cz > Speciály > Babovřesky 3

Babovřesky 3

babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jan Kuželka - hos­tin­ský

Jeho jmé­no je dodnes vět­ši­ně fil­mo­vých divá­ků nezná­mé, při­tom prá­vě praž­ský rodák Jan Kuželka je jed­ním z nej­ob­sa­zo­va­něj­ších čes­kých her­ců v his­to­rii a na fil­mo­vém plát­ně i tele­viz­ních obra­zov­kách se pohy­bu­je již čty­ři dese­ti­le­tí.
Jeho kula­tá posta­va a dob­rác­ký obli­čej zau­ja­ly jis­té­ho asi­s­ten­ta režie a tak odstar­to­va­lo Kuželkovo dlou­hé půso­be­ní u fil­mu, jenž dnes čítá přes deva­de­sát rolí. Podobně jako legen­dár­ní Jiří Lír se Kuželka stal vyhle­dá­va­ným typem pro nej­růz­něj­ší mini­a­tur­ní posta­vič­ky ve sním­cích všech žánrů, nej­čas­tě­ji však zřej­mě v pohád­kách a kome­di­ích. Po revo­lu­ci si zís­kal vel­kou obli­bu též u zahra­nič­ních pro­duk­cí, moh­li jsme ho vidět ve fil­mech fran­couz­ských, ital­ských, němec­kých, rus­kých i ame­ric­kých. Setkal se s celou řadou holly­wo­od­ských hvězd. Ačkoli nikdy nedo­stal na plát­ně vel­ký pro­stor, má tolik zku­še­nos­tí o nichž může leckterý herec jen snít a i po šede­sát­ce dále natá­čí na celém svě­tě.

Vyjmenovat fil­my, na kte­rých se podí­lel by vyda­lo na dlou­hý seznam, z těch nej­vý­znam­něj­ších může­me zmí­nit tře­ba epi­zod­ní rolič­ku kucha­ře v osca­ro­vém sním­ku Miloše Formana AMADEUS, v posta­vách hos­tin­ských, řez­ní­ků či kucha­řů se mih­nul v čes­kých pohád­kách JAK SE BUDÍ PRINCEZNY, RUMBURAK nebo KOUZELNÝ MĚŠEC. Zahrál si i v rus­ké adap­ta­ci zná­mé diva­del­ní hry REVIZOR nebo ková­ře v ame­ric­ké his­to­ric­ké kome­dii PŘÍBĚH RYTÍŘE s Heathem Ledgerem v hlav­ní roli.

Od r.1983 se díky Františku Ringo Čechovi Kuželka pro­sa­dil i na diva­dle, jeho prv­ní rolí byl Bivoj ve hře Dívčí vál­ka, dnes má za sebou nepo­čí­ta­ně ode­hra­ných před­sta­ve­ní. Kromě herec­tví Kuželka půso­bil též jako asi­s­tent úspěš­né­ho foto­gra­fa Antonína Kratochvíla.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52138 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72852 KB. | 25.05.2024 - 15:53:27