Kritiky.cz > Speciály > Babovřesky 3

Babovřesky 3

babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jana Altmannová – Anda

Jana Altmannová se naro­di­la 17. říj­na 1944 v Praze. Nejprve vystu­do­va­la scé­no­gra­fii a poté absol­vo­va­la na DAMU lout­kář­skou kated­ru. Na pře­lo­mu 60. a 70. let půso­bi­la v angaž­má lout­ko­vé­ho diva­dla Hohensteiner Puppenspieler. V Německu se věno­va­la rov­něž peda­go­gic­ké čin­nos­ti. Po svém návra­tu do teh­dej­ší­ho Československa se sta­la člen­kou Divadla Spejbla a Hurvínka, poz­dě­ji pak Ústředního lout­ko­vé­ho diva­dla.

Ve fil­mu dosta­la popr­vé pří­le­ži­tost v prv­ní polo­vi­ně 80. let. Objevuje se pře­de­vším v drob­něj­ších rolích, zejmé­na v pohád­kách a seri­á­lech, jako tře­ba O PRINCI BEČKOVI, KDO PROBUDÍ PINDRUŠE...? nebo ARABELA SE VRACÍ. V 90. letech si Jana Altmannová zahrá­la ve fil­mech MARTA A JÁ, ANDĚLSKÉ OČI nebo KOLJA. V posled­ních letech se obje­vu­je pře­de­vším v tele­viz­ních fil­mech a seri­á­lech.

Věnuje se také dabin­gu a peda­go­gic­ké čin­nos­ti na DAMU, kde vyu­ču­je na lout­kář­ské katedře. Manželem Jany Altmannové je malíř Jiří Altmann.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43552 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72842 KB. | 25.05.2024 - 22:32:08