Kritiky.cz > Domácí rady > Bezinka nebo-li černý bez

Bezinka nebo-li černý bez

bezcerny
bezcerny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je to drob­ný, pla­ně ros­tou­cí keř, kte­rý je v době kvě­tu obsy­pán žlu­ta­vý­mi až bílý­mi kvě­ty. Po odkve­te­ní se mění v lesk­lé, kula­té, čer­no­fi­a­lo­vé plo­dy, jež lze dále zpra­co­vá­vat.

Sbíraná část a obdo­bí:
Květ sbí­rá­me v obdo­bí od květ­na do červ­na a plod od srp­na do září.

Způsob sbě­ru, suše­ní a ucho­vá­vá­ní:

U kvě­tu:
Sbíráme celá kvě­ten­ství i se stop­kou dlou­hou do 1 cm, buď odšti­po­vá­ním ane­bo odstři­há­vá­ním.  Dáváme pozor na to, abychom sbí­ra­li pou­ze kvě­ty pěk­ně roz­vi­té a nepře­kvet­lé.

Květy suší­me na vzduš­ném a stin­ném mís­tě v ten­ké vrst­vě, či je může­me rozvě­sit na šňů­ru. Při umě­lém suše­ní  nesmí tep­lo­ta pře­sáh­nout 35°C. Dobře usu­še­né kvě­ty mají původ­ní krás­ně nažloutlou bar­vu (nesmí být nahněd­lé a narez­lé), sil­ně voní. Skladujeme na suchém mís­tě, abychom zabrá­ni­li vlh­kos­ti.

U plo­du: 
Odštipujeme nebo odstří­há­vá­me celá plo­den­ství zra­lých, čer­no­fi­a­lo­vých plo­dů. Plody nechá­me nej­pr­ve zaschnout na slun­ci, a poté dosou­ší­me umě­le do 40°C. Slepí-li se nám plo­dy do hru­dek, neva­dí, na léči­vých účin­cích to nijak neztrá­cí. Před usklad­ně­ním plo­dů v dob­ře uza­ví­ra­tel­ných lah­ví neza­po­me­ne otr­hat všech­ny pře­by­teč­né stop­ky.

Léčebné účin­ky:
Tato bylin­ka pří­z­ni­vě půso­bí na záně­ty močo­vé­ho měchý­ře a led­vin, dob­ře sni­žu­je tep­lo­tu při horeč­na­tých sta­vech. Hlavní vyu­ži­tí však nachá­zí buď jako čaj z kvě­tů  při chřip­ko­vých one­moc­ně­ní a nachla­ze­ní, rýmě a kaš­li; ane­bo jako odvar pro zklid­ně­ní zaní­ce­né sliz­ni­ce, krvá­ce­jí­cích dás­ní a oto­ku vzni­ka­jí­cích po vytr­že­ní zubu. Výborné je jako klok­ta­dlo při chrapo­tu a boles­tech krku.

Plody, na roz­díl od kvě­tů, lze apli­ko­vat na léče­ní nespa­vos­ti a boles­tech hla­vy; bez­in­ko­vý ocet zas jako výbor­né maza­dlo při boles­tech sva­lů

Pozor! 
Kůra a lis­ty čer­né­ho bezu jsou jedo­va­té! Čerstvé plo­dy jsou mír­ně jedo­va­té a mohou způ­so­bit zvra­ce­ní, prů­jem a cel­ko­vé osla­be­ní orga­nis­mu.  Tyto nepří­z­ni­vé, ved­lej­ší účin­ky lze odstra­nit dal­ším zpra­co­vá­ním tj. suše­ním a pře­va­ře­ním. U této bylin­ky vždy dodr­žu­je­me dáv­ko­vá­ní!

Použití:
Bezový čaj:
Dvě čajo­vé lžič­ky usu­še­né­ho kvě­tu zali­je­me 250 ml vaří­cí vody. Necháme 10 minut stát, nijak čaj nece­dí­me. Květy nechá­me usa­dit u dna a pije­me po douš­cích. Čaj může­me dochu­tit medem a citró­nem. Teplý čaj pije­me při nachla­ze­ní a horeč­ce; chlad­ný a nesla­ze­ný čaj nao­pak při žalu­deč­ní nevol­nos­ti.

Bezinkový čaj: 
Jednu polév­ko­vou lží­ci suše­ných plo­dů vaří­me 15 minut v 500 ml vody. Čaj nechá­me vychlad­nout, pře­ce­dí­me a pije­me po douš­cích.


HHC


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Soutěž o Steam klíč11. listopadu 2016 Soutěž o Steam klíč Vyhlašujeme soutěž o Steam klíč Trvání soutěže 11.11. - 18.11.2016. Klíč získá autor nejlepších textů v bublině. Nejlepší text vybere správce faceb. stránky Kritiky.cz. Odkaz na […] Posted in Soutěže
  • The Matrix Resurrections9. ledna 2022 The Matrix Resurrections Poslední Matrix bych nepopsal jako totální katastrofu. Od tohoto filmu jsem neměl vysoká očekávání, takže mě mohl pouze překvapit a musím říci, že některé pasáže filmu mě příjemně […] Posted in Krátké recenze
  • SKRYTÁ ČÍSLA28. dubna 2024 SKRYTÁ ČÍSLA Na filmovém plátně se čas od času objeví snímek, jež vychází nejen z historických událostí, ale snaží se přiblížit i osudy významných lidí, jež v životě něco skutečně dokázali ve prospěch […] Posted in Filmové recenze
  • Westworld - Genre (S03E05) - Opravdu si zničíme náš svět?13. dubna 2020 Westworld - Genre (S03E05) - Opravdu si zničíme náš svět? Jak by se dalo říct, tvůrci se odhodlali překročit svůj stín a udělat třetí sezónu tou nejlepší. První sezóna byla o prozření, druhá o cestě ven a třetí je o lidstvu. A co Dolores v rámci […] Posted in TV Recenze
  • Meky - Překvapení ve filmu2. července 2020 Meky - Překvapení ve filmu Byl to výchozí bod na cestě, která nás zavedla z Prahy do Bratislavy, ale také do Londýna, odkud pocházela Mekyho matka a strýcové, kde má kořeny. Navštívili jsme Mekyho oblíbená místa – […] Posted in Speciály
  • Judy29. února 2020 Judy Synopse Renée Zellweger v roli jedné z největších hollywoodských legend všech dob. Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, která se již od útlého věku stává miláčkem […] Posted in Speciály
  • Detektivní kancelář Sirius aneb Detektivové mezi Sluncem a hvězdami18. ledna 2016 Detektivní kancelář Sirius aneb Detektivové mezi Sluncem a hvězdami „Noc převrhla svůj zlatý úl nad sady večerů.“ Vítězslav Nezval, Básně noci Podařila se jen Brána z Drakobijců, nebo jsou i další kusy pořádný nářez? O Lucii Lukačovičové, autorce […] Posted in Recenze knih
  • Spider-Man 2 - Peter Parker rozhodl opustit svou dlouholetou lásku Mary Jane Watson.22. října 2020 Spider-Man 2 - Peter Parker rozhodl opustit svou dlouholetou lásku Mary Jane Watson. Od chvíle, kdy se Peter Parker (Tobey Maguire) rozhodl opustit svou dlouholetou lásku Mary Jane Watson (Kirsten Dunst), aby se mohl v kostýmu Spider-Mana i nadále zodpovědně věnovat svému […] Posted in Retro filmové recenze
  • Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové14. srpna 2018 Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové Když v Nemocnici Svaté Kateřiny na jednotce intenzivní péče skončí mladá žena Cassie Jensenová, ihned se o ni začne zajímat vrchní sestra Alice. Její nová pacientka se jí zdá povědomá a […] Posted in Recenze knih
  • Andělé krystalů: Jak mohou karty odpovědět na otázku?22. července 2018 Andělé krystalů: Jak mohou karty odpovědět na otázku? Jakékoliv výkladové karty mají jedinečnou schopnost, kterou jim nemůže upřít ani ten největší skeptik: Možná nám nedají přesnou odpověď na naši otázku, to vlastně není ani jejich účelem, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25557 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71581 KB. | 18.06.2024 - 05:07:56