Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bratři míří do kin

Bratři míří do kin

Foto: Karolína Černá pro Kritiky.cz
Foto: Karolína Černá pro Kritiky.cz
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O dneš­ní novi­nář­skou pro­jek­ci fil­mu Bratři do reži­sé­ra Tomáše Mašína byl zájem. Na tis­ko­vou kon­fe­ren­ci po uve­de­ní fil­mu při­šla i počet­ná dele­ga­ce tvůr­ců fil­mu včet­ně hlav­ních pro­ta­go­nis­tů. Oskar Hes , Jan Nedbal  i hereč­ka Karolína Lea Nováková se svě­ři­li, jak na ně sil­ně zapů­so­bi­lo osob­ní setká­ní  s žijí­cí­mi čle­ny rodi­ny Mašínů. Natáčení bylo nároč­né, ale výsle­dek netr­pí nedo­stat­kem dra­ma­tic­ké­ho napě­tí. Scénárista Marek Epstein včle­nil do pří­bě­hu něko­lik fik­tiv­ních postav a sna­žil se, aby film nebyl vní­mán jen jako rekon­struk­ce pří­bě­hu brat­ří Mašínů. Do jaké míry se mu to poda­ři­lo, si budou muset počkat až do 26. říj­na, kdy pro­běh­ne pre­mi­é­ra fil­mu.

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA), kte­rá sto­jí i za udí­le­ním cen Český lev, roz­hod­la vyslat film do boje o cenu ame­ric­ké Akademie fil­mo­vé­ho umě­ní a věd.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44265 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71735 KB. | 14.07.2024 - 12:46:16